рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств - Конспект, раздел Философия, Міністерство Освіти І Науки України Донбаська Національна Академія Б...

Міністерство освіти і науки України

Донбаська національна академія будівництва й архітектури

Кафедра “Водопостачання, водовідведення і охорона водних ресурсів”

Конспект лекцій

З дисципліни

«ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

(для студентів спеціальності «Водопостачання і водовідведення»)

Коду 2408

Склав: ЧЕРНИШЕВ В.М.

Затверджено на засіданні кафедри

Водопостачання, водовідведення й

охорона водних ресурсів”

ПРОТОКОЛ №4 від 28.10.2009 р.

Зав. кафедрою Нездоймінов В. І.

Макіївка 2009 р

1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, у тому числі санітарний стан…

Усереднення.

Нерівномірність витрати стічних вод: · викликає необхідність пристрою водовідводніх мереж із труб і каналів… · вимагає прийомних резервуарів насосних станцій завищених розмірів, а насосних агрегатів більш могутніх;

Проціджування.

 

Проціджування здійснюється на ґратах і ситах. Ґрати, як правило, виконують роль захисних споруджень і лише в окремих випадках (наприклад, при очищенні стічних вод шкіряних заводів) вони служать для затримки великих механічних покидьків. Улучення таких покидьків у каналізаційну мережу може викликати засмічення труб і каналів, а також порушення нормальної чи роботи поломку частин устаткування, що рухаються. Ґрати, застосовувані для очищення виробничих стічних вод, по конструкції такі ж, як і ґрати для господарсько-фекальних стічних вод, тому в даному курсі не розглядаються. Для видалення грубодисперсних домішок шляхом проціджування і не затримуваних ґратами застосовуються сита різних конструкцій.

 

Сита.

 

По конструкції сита поділяються на барабанні і плоскі (стрічкові і дискові). Конструкція барабанного сита (барабанної сітки) приведена на мал.8.

Основна частина установки - барабан звареної конструкції, на поверхні якого змонтовані фільтруючі елементи. Барабан приводиться в обертання електродвигуном з редуктором. Віссю обертання є труба, що служить одночасно колектором для збору промивної води. Вода, що очищається, надходить усередину барабана по вхідній трубі і проходить через сітчасті елементи барабана. Сітчасті елементи складаються з двох сіток: підтримуючої і робочої. Робоча сітка може бути виготовлена з нержавіючої сталі, чи латуні капрону з розмірами осередків 0,30,3 - 0,50,5мм. Підтримуюча сітка виготовляється з нержавіючої чи сталі латуні з розмірами осередків не більш 88 чи не менш 2 2 мм. Очищена вода, що пройшла сітчасті елементи переливаючи через водозлив, приділяється на наступні спорудження. Домішки, що залишаються на сітчастих елементах відмиваються промивним пристроєм і по трубопроводу приділяються за межі установки. Витрата промивної води складає 1-2% витрати очищеної стічної рідини. Окружна швидкість обертання барабана 0,5 м/с. Барабанні сита розраховуються по навантаженню, що звичайно складає 40-50 м32година. Спочатку по розрахунковій витраті знаходять необхідну площу проціджування, а потім по ній визначають типорозмір і кількість установок (по довідковим даним).

Барабанні сита (сітки) застосовуються для витягу зі стічних вод зважених речовин, при цьому в стічних водах не повинні міститися грузлі речовини (смоли, олії, жири й ін.), що утрудняють відмивання сіток.

До плоских стрічкових сит відносяться механізовані сітчасті установки, застосовувані для очищення стічних вод деяких галузей промисловості (мал.9). Робочим елементом цього сита є рамка з чи сіткою перфорованим листом. Рамка шарнірно закріплена однією стороною до ланцюга, що приводиться в рух за допомогою зірочок електродвигуном з редуктором. При проціджуванні рамки, що знаходяться у воді, поступово забруднюються, при цьому зростають утрати напору в установці і рівень стічних вод у каналі, що підводить. Як тільки рівень досягне розрахункової величини включається електродвигун, і на місце забруднених рамок установлюються чисті, рівень стічних вод у каналі падає і двигун зупиняється. Забруднені рамки пересуваючи нагору, перевертаючи і вдаряючись об демпфер, струшуються й у такий спосіб регенеруються. Ефект очищення на цій установці залежить від гранулометричного складу зважених речовин і розміру отворів сітки. Так, наприклад, для шкіряних заводів така установка дозволяє затримувати 25-45% осідаючих речовин. Вологість покидьків, що витягаються, складає 80%. Гідравлічне навантаження складає 0,5 м32сек.

 

 

Рис.8. Барабанне сито (барабанна сітка).

 

1.Барабан; 2.Труби спорожнювання; 3.Канал вихідної води; 4.Вхідна труба; 5.Електродвигун; 6.Редуктор; 7.Бункер для збору промивної води; 8.Промивний пристрій; 9.Бактерицидні лампи; 10.Камера барабанного фільтра; 11.Водозлив; 12.Канал фільтрату.

Рис.9. Сітчаста установка.

 

1.Рамки сіток; 2.Шарнірні опори; 3.Осі обертання рамок; 4.Демпфер; 5.Натяжний пристрій; 6.Електродвигун; 7.Тягові ланцюги.

 

Рис.10. Волокноуловитель ШУ -3.

 

1. Канал, що підводить воду; 2.Розподільний барабан; 3.Вигнутий конічний диск; 4.Волокнознімний пристрій; 5.Транспортер; 6.Канал, що відводить.

 

До плоских дискових сит можна віднести волокноуловлювачі, застосовувані для очищення стічних вод текстильної промисловості (мал.10).

Волокноутримуюча стічна рідина по каналі надходить у розподільний барабан і рівномірно виливається через кільцеву щілину між барабаном і конічним дірчастої диском. Стічна рідина розтікається по диску в усі сторони і при досягненні перфорованого пояса стікає через отвори у канал, що відводить воду, а волокно затримується на поверхні диска. Диск під час роботи волокноуловлювача повільно обертається. Затримане на поверхні диска волокно збирається волокнознімним пристроєм і скидається на транспортер. Продуктивність волокноуловлювача складає 120-140 м3/годину, діаметр перфорованого диска 2,5м, діаметр отворів 3,5мм. Диск робить 2 про/хв. Ефективність уловлювання волокна 85%.


 

ЛЕКЦІЯ 6

Відстоювання.

 

Одним з розповсюджених методів видалення зі стічних вод механічних домішок є відстоювання. Відстоювання застосовується для видалення як осідаючих домішок, так і для спливаючих. Конструкції споруджень для видалення осідаючих домішок (піскоуловлювачів, відстійників) і методи їхнього розрахунку розглянуті в попередньому курсі. До споруджень для видалення спливаючих домішок відносяться нафтавловлювачі, смоломаслоуловлювачі, маслоуловлювачі, жироуловлювач. Видалення спливаючих домішок власне кажучи аналогічно осадженню твердих зважених часток. Відмінність полягає лише в тім, що щільність часток у цьому випадку менше щільності води і частки замість осадження спливають.

 

Нафтовловлювачі.

По конструкції нафтовловлювачі бувають горизонтального і радіального типів. Конструкція горизонтального нафтовловлювача приведена на мал.11. При протіканні стічної рідини по нафтавловлювачу нафта і нафтопродукти… …

Смоломаслоуловлювачі.

  Рис.14. Радіальний смоломаслоуловлювач.

Жироуловлювачі.

Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної…  

Осадження зважених речовин у гідроциклонах.

      слив песок слив питание …

Фільтрування.

Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не… Найбільше поширення одержали фільтри з зернистим завантаженням, що… По швидкості фільтрування - швидкі (7-16м/година) і надшвидкісні (25-100м/година);

Мікрофільтрування.

Барабан мікрофільтра занурений у камеру-резервуар приблизно на 0,7 свого діаметра. Обертаеться він на підшипниках, закріплених на пустотілому валу.… Умовно режими мікрофільтрування можна підрозділити на гравітаційне і… Гравітаційне мікрофільтрування здійснюється з утворенням на мікросітці плівки з затримуваних часток, яка фільтрує, при…

Адсорбція.

Як адсорбенти застосовуються матеріали, що мають високу питому поверхню. Найбільше поширення в технології адсорбційного очищення одержали активні… Адсорбційне очищення може здійснюватися в статичних і динамічних умовах.…

Розрахунок адсорберів

Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів: ;

Екстракція.

Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При… Відношення концентрацій,яки взаємне врівноважуються, у двох взаємно… , де

Евапорація.

, де Сn -концентрація летучих речовин у паровій фазі; СВ - концентрація летучих речовин у стічній рідині.

Аерація.

Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний… Аерацію здійснюють декількома способами: * продувкою стічної рідини повітрям (барботаж);

Флотація.

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах

Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до… Основою флотаційного процесу є утворення агрегату “частка-пухирець”. По… Протікання того чи іншого механізму флотації залежить від способу одержання пухирців.

Пневматична, імпелерна і струминна флотація

Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати… Конструкція флотаційної установки з диспергуванням повітря через пористі…

Напірна і вакуумна флотація

Рис.32. Схема установки напірної флотації. 1.Прийомний резервуар; 2.Відцентровий насос; 3.усмоктувальний трубопровід; 4.Напірний резервуар; 5.Флотоційна…

Коагуляція.

Солі алюмінію можуть застосовуватися для коагуляції стічних вод, що мають рН 4-8. Посколь-ку дози коагулянту можуть бути високими (іноді до 1г/л і… Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2SO4. Якщо лужного резерву недостатньо, у стічну воду необхідно додавати лужні реагенти для нейтралізації цієї кислоти -…

Нейтралізація.

При спуску стічних вод у чи водойму в міську каналізаційну мережу практично нейтральними варто вважати стічні води з рН = 6,5-8,5. Отже, піддавати… Найбільше часто стічні води забруднені мінеральними кислотами: H2SO4, HNO3 ,… Для нейтралізації застосовують реагентний і фільтраційний способи.

Окислювання.

Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що… Найбільше широко використовується хлор і його з'єднання. Це один з… Стічні води, що містять отрутні ціаніди, утворяться в гальванічних цехах. Окислювання отрутних CN- - іонів…

Відновлення.

Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод… Реакція відновлення йде в кислому середовищі при рН=2-3. У якості… 6FeSO4 + 6H2SO4 + 2H2CrO4 Cr2(SO4)3 + 2Fe2(SO4)3 + 8H2O

Електрокоагуляція.

Fe - 2e Fe2+ ; Al - 3e Al3+; У результаті іони металу надходять у стічну рідину, взаємодіючи з гідроксил… Оскільки при електрокоагуляції на катоді виділяються пухирці водню, яки флотують забруднення, сполучення…

Електрофлотація.

Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину… , л/кг твердої фази, З0 - вихідна концентрація зважених речовин г/л;

Особливості біологічного очищення виробничих

Стічних вод.

Біологічне очищення виробничих стічних вод в аеробних умовах здійснюють практично в тих же спорудженнях, що і хозфекальных: , біофільтрах,оксітенках… * високими концентраціями органічних речовин у деяких видах стічних вод; * малою розмаїтістю органічних речовин у стічних водах і малій швидкості їхнього окислювання;

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках.

Аеротенки-витиснувачи для очищення виробничих стічних вод застосовують порівняно рідко через властивих їм недоліків. Ці спорудження погано… Аеротенки з розосередженим впуском стічної рідини не мають таких недоліків. У… д) г) в) …

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах.

Для очищення стічних вод пивоварних заводів застосовують заглибні біофільтри. Ці спорудження складаються з обертового вала з насадженими на ньому… Рис.44. Заглибні біофільтри.

– Конец работы –

Используемые теги: Конспект, лекцій, дисципліни, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОМИСЛОВИХ, під, ємств0.105

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення
Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Конспект лекцій з предмету економіка підприємств. Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум.. конотопського інституту сумського державного університету..

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Конспект лекцій з дисципліни фінанси підприємства
Київського національного торговельно економічного університету.. конспект лекцій..

Конспект лекцій з дисципліни капітал підприємства: формування та використання
Двнз український державний хіміко технологічний університет.. конспект лекцій..

Конспект лекцій з курсу об’єднань підприємств
Донбаська національна академія будівництва і архітектури.. кафедра економіки підприємств..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам