рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" Вирахуванням Доходу Від Продажу Старого),Тис...

вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.

 

* Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах(%від економічного терміну служби):будівлі і споруди- 70-75%;обчислювальна техніка- 45-55%; решта основних засобів - 60-50%. Значення заокруглюється до цілого числа років. Для введеного устаткування на кінець планового року - 1 рік.

 

** Балансова вартість виведених робочих машин і устаткування за вирахуванням витрат на демонтаж і утилізацію

 

 


 
ВОЗіПер ВОЗіЛ TіЕТС НіАМ
 
АіР

3.2.3. Річні амортизаційні відрахування визначаються в курсовому проекті за бухгалтерським методом прямолінійної амортизації(прямолінійного зносу).Розрахунок здійснюється за формулою:

 

Р Пер Л ЕТС   Пер Л АМ    
Аі = (ВОЗі - ВОЗі ) / Tі або Аі = (ВОЗі - ВОЗі ) ´ Ні , (6)

де:

 

- річні амортизаційні відрахування (річна амортизація) і-го виду основних засобів, тис. грн.;

 

- первинна вартість і-го виду основних засобів, тис. грн.; - ліквідаційна вартість і-го виду основних засобів, тис. грн.;

- термін корисного використання (економічний термін служби), роки (див. вихідні дані, табл. α); - норма річних амортизаційних відрахувань, яка визначається:

АМ ЕТС    
Ні == 1 / Tі , (7)

Результати розрахунків заносяться в ст. 7таблиці3,з точністю до другого знаку після коми.

 

3.2.4. Середній фактичний термін служби основних засобів на кінець базового року визначається в курсовому проекті з огляду на умову:

 

3.2.4.1. середній фактичний термін служби будівель і споруд визначається як70-75%від економічного терміну служби цього виду основних засобів;

 

3.2.4.2. середній фактичний термін служби обчислювальної техніки визначається як40-45%від економічного терміну служби цього виду основних засобів;

 

3.2.4.3. середній фактичний термін служби решти видів основних засобів визначається як60-65%від економічного терміну служби цього виду основних засобів.

 

Отримані значення заокруглюються до цілого значення років.

 

3.2.5. Балансова вартість на кінець базового року(ст. 9табл. 3)визначається як різниця між первинною

 

вартістю певного виду основних засобів та добутком їхнього фактичного терміну служби на річну амортизацію даного виду основних засобів.Отримані значення заокруглюються до цілого числа.

 

3.2.6. Питома балансова вартість устаткування для виготовлення виробів1і2в базовому році визначається

 

як відношення балансової вартості устаткування до прийнятої кількості цього устаткування у базовому році(див.табл. 2).

 

3.3. Визначення вартісних показників для планового року.

 

3.3.1. Первинна вартість робочих машин і устаткування для виробів1–3в плановому році береться з таблиці

 

2.

 

3.3.2. В курсовому проекті припускається,що зміна кількості технологічного устаткування не вплинула на кількість і вартість інших видів основних засобів.Тому,первинна вартість елементів основних засобів"1", "2.1.", "2.3.", "2.4." та "3" в плановому році приймається рівною їхній вартості у базовому році.

3.3.3. Структура елементів основних засобів за первинною вартістю(ст. 4для планового року)визначається на основі значень первинної вартості цих елементів у плановому році(ст. 3для

планового року).

 

3.3.4. Ліквідаційна вартість для планового року уточнюється(перераховується за умовами курсового проекту-див.п.3.2.2.)лише для робочих машин і устаткування за кожним з виробів1-3. (ст. 5табл. 3для планового року).

 

Для цього ж виду основних засобів розраховується річна амортизація(ст. 7табл. 3для планового року) (див.формулу6).

 

Для решти видів основних засобів в курсовому проекті річна амортизація приймається такою ж,як і в базовому році.

 

3.3.5. Середній фактичний термін служби основних засобів в плановому році для кожного виду основних засобів збільшується на один рік,порівняно з терміном служби,визначеним для базового року(див.

п.3.2.4.).

 

Для технологічного устаткування для виробу3 (новий виріб)фактичний термін служби в кінці планового року дорівнюватиме одному року.

 

3.3.6. Балансова вартість видів основних засобів на кінець планового року визначається так само,як і для базового року(див.п. 3.2.5.)

 

3.4. Можливий дохід від реалізації устаткування,яке вивільняється у звязку зі зміною обсягу виробництва

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги