рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" 1.1. Розрахунок Планових Обсягів Та Трудомісткості Річної Програми Ви...

1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.

 

1.2. Для наявних виробів(Вироби №1та №2)на основі вихідних даних(таблиця γ)заповнюються стовпчики2і

3.

 

1.3. Планову річну програму виробництва(стовпчик4)визначають наступним чином.

 

1.3.1. Для виробів №1і №2планова програма визначається як добуток базової річної програми(ст. 2)та відсотку зміни планового обсягу порівняно з базовим(ст. 3).

 

1.3.2. Для нового виробу-3 –плановий обсяг береться з вихідних даних(таблиця γ-ст."Річна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ(3),шт.")

 

1.4. Нормативна трудомісткість за виробами та середній коефіцієнт виконання норм(ст. 5та6)беруться з вихідних даних.

1.5. Нормативна трудомісткість річної програми виробництва визначається за формулою:

 

Н н      
Ti = t i ´ N i / 1000 (1)

де:

 

TiН-нормативна трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу,тис. н-год./рік;tнi-питома нормативна трудомісткість і-го виробу,н-год./виріб;

Ni-річна програма виробництва і-го виробу,виріб/рік.

 

Результати розрахунків для базового та планового років записуються,відповідно,в ст. 7та9табл. 1,з точністю до другого знаку після коми.

1.6. Фактична трудомісткість річної програми визначається за формулою:

 

ф Н    
Ti == Ti / Квнi (2)

де:

 

Tiф-фактична трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу,тис.год./рік;

TiН-нормативна трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу,тис.н-год./рік;

Квнiсередній коефіцієнт виконання норм виробітку для і-го виробу.

 

Результати розрахунків для базового та планового років записуються,відповідно в ст. 8та10табл. 1з точністю до другого знаку після коми.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги