рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" 2.1. Розрахунок Кількості Наявного Устаткування Та Потреби В Новому У...

2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що кожен виріб виготовляється на однотипному устаткуванні.

 

2.2. Розрахунок кількості одиниць устаткування у базовому та плановому роках передбачає наступну послідовність дій.

 

2.2.1. Визначається фактична верстатомісткість річної програми виробництва базових виробів у базовому та плановому роках.

 

ф Ф    
TВ i = Ti ´ Кбвi, (3)

де:

 

TВфi-фактична верстатомісткість річної програми виробництва і-го виробу,тис.год./рік;

TiФ-фактична трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу в базовому чи плановому році,тис.год./рік;

Кбвi-норма обслуговування одиниці устаткування одним робітником(коефіцієнт багатоверстатності).

(див. вихідні данітабл. γ).

Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.

 

2.2.2. Визначається дійсний річний фонд часу роботи устаткування для однозмінного режиму роботи.

 

 
Ф Д = ((ДК - ДВ - ДСВ ) ´ ТЗМ ´ (1 - КРем ), (4)

де:

 

Ф1Д-дійсний річний фонд часу роботи устаткування в одну зміну,год./рік/од.уст.;ДКкількість календарних днів у році,дні/рік;

ДВкількість вихідних днів у році(див.вихідні данітабл.α),дні/рік;


 


                                                      Таблиця 1.    
            Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва              
              Річна                         Трудомісткість базової   Трудомісткість планової      
            программа                 Середній          
      Базова річна Планова річна   Нормативна     річної програми виробу,   річної програми виробу,      
        у       коефіцієнт          
                    тис.год./рік   тис.год./рік      
Номер/код     програма       програма   трудомісткість                
      плановому     виконання              
                                       
виробу     виробництва,   виробництва,   виробу, н-                                
      шт./рік   періоді, % шт./рік   год./виріб   норм по                                
        до базового     виробу                                  
                                Нормативна   Фактична   Нормативна   Фактична      
              періоду                                    
                                                                   
                                                                       
                                               
Наявні вироби:                                                                      
№1 /___                                                                      
№2 /___                                                                      
Новий виріб:                                                                      
№3 (Новий) /___                                                                  
Разом                                                                      
                                                      Таблиця 2.    
            Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні                  
      Фактична     Норма                                                     Первинна вартість    
                Дійсний фонд         Розрахункова                       Загальна   устаткування(з    
    трудомісткість   обслуговування Фактична                                      
        часу роботи   Режим       кількість   Прийнята   Коеф.   Середня     вартість   урахуванням витрат на    
      річної   устаткування, верстатомісткість                          
Номер/код виробу     програми   об'єктів/ одного річної програми,   устаткування в   роботи,       одиниць   кількість,   завантаження ціна,     купівлі   транспортування і    
      виробу,   основного тис.год./рік   одну зміну,   змін     устаткування,     шт.   устатування тис.грн.   устаткування,   монтаж(5-7%до    
          год./рік/од.уст.           шт.                       тис.грн.   загальної вартості)),    
      тис.год./рік   робітника                                            
                                                            тис.грн.    
                                                                       
                                           
                    Базовий рік - наявне устаткування                                  
1                                                                                  
2                                                                                  
Разом базовий рік                                                                                  
                                  Плановий рік                                      
                              Наявне утаткування                                    
1                                                                                  
2                                                                                  
                              Нове устаткування                                    
3 (Новий)                                                                                  
Разом-план                                                                                  
      Зміна устаткування за виробами ( "-" - зменшення "+" - збільшення), одиниць                                      
1                                                                                  
2                                                                                  
3 (Новий)                                                                                  
ДСВ кількість святкових днів у році(див.вихідні дані–табл.α),дні/рік;                      
ТЗМ тривалість однієї зміни(див.вихідні дані–табл.α),год./день;                        
КРем коеф.планових простоїв устаткування у ремонті(див.вихідні дані–табл.α).              
2.2.3. Визначається розрахункова кількість одиниць устаткування.                        
                Розр ф                                          
                Куст i = TВ i ´ 1000 / (ФД ´ S),       (5)                    
де:                                                            
Розр                                                          
Куст i - розрахункова кількість устаткування для виробництва і-го виробу, шт.                
                   
ф                                                            
TВ i - фактична верстатомісткість річної програми виробництва і-го виробу у базовому чи плановому році,    
     
тис.год./рік                                                        
ФД-дійсний річний фонд часу роботи устаткування в одну зміну,год./рік/од.уст.;              
S – режим роботи– кількість змін за добу,змін/добу(див.вихідні дані–табл.α).              
Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.                            

2.2.4. Прийнята кількість устаткування в курсовому проекті визначається простим заокругленням розрахункової кількості устаткування до більшого чи меншого цілого числа,оскільки в курсовому проекті припускається,що коефіцієнт завантаження устаткування може бути близьким або рівним одиниці.

 

2.2.5. Коефіцієнт завантаження устаткування визначається як відношення розрахункової кількості устаткування для і-го виробу до прийнятої кількості устаткування за цим виробом.

Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.

 

Результати розрахунків за пунктами2.2.1. – 2.2.5.заносяться відповідно в стовпчики4, 5, 7, 8, 9таблиці2.

 

2.3. Вартість купівлі устаткування визначається для кожного з виробів базового та планового років як добуток прийнятої кількості устаткування і-го виробу на середню ціну устаткування для цього виробу(Див.вихідні

дані,табл.γ).Результат розрахунку(з точністю до цілих значень)вписують в стовпчик11табл. 2.

 

2.4. Первинна вартість устаткування, тобто вартість придбання устаткування з урахуванням видатків на його транспортування та монтаж,визначається в курсовому проекті шляхом збільшення вартості придбання устаткування на відповідний коефіцієнт(5 – 7%за умовами курсового проекту)

Результати розрахунків первинної вартості устаткування(з точністю до цілих значень)заносять у ст. 12табл. 2.


 


2.5. Після розрахунку прийнятої кількості устаткування для базового та планового років(п. 2.2.4.),може бути визначено зміну потреби у старому та новому устаткуванні в плановому році порівняно з базовим роком.Отримані результати записуються у останні три рядки табл. 2.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги