рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Розрахунок планового обсягу оборотних активів - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" 7.1. Розрахунок Планового Обсягу Оборотних Активів Виконується В Табл...

7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.

 

7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "Сировина,основні матеріали та комплектуючі",

 

  "Допоміжні матеріали", Готова продукція на складі" та "Дебіторська заборгованість" визначається за  
  формулою:          
    N ОБ j = QРічнаj ´ NЗАП j,    
    Дк (12)  
             
де:              
NОБ j - плановий обсяг оборотних активів за j-м елементом, тис. грн.;  
     
Річна            
Qj   - річна потреба в j-му ресурсі, тис. грн.;          
             
Дк - календарні дні за рік, дні;          
Річне            
Qj   / Дк-денна потреба вj-му ресурсі,тис.грн. /день;      
NЗАП j          
    - плановий запас j-го ресурсу, дні (див. вихідні дані – табл.α.)  

 

7.3. Річна потреба визначається:

 

7.3.1. Для сировини,основних матеріалів та комплектуючихяк сума річного обсягу основних матеріалів та комплектуючих(див.табл. 8).

7.3.2. для допоміжних матеріалівза даними відповідного рядка таблиці8.

 

7.3.3. для готової продукції на складірічна потреба дорівнює собівартості річного виробництва(див.табл.9).

 


          Таблиця 10  
    Розрахунок планового обсягу оборотних активів    
    Річна потреба в Денна потреба, Планова норма Плановий обсяг  
Елемент оборотних активів оборотного активу,тис.  
ресурсі,тис.грн. тис.грн. запасу,дні  
    грн.  
           
 
Сировина,основні матеріали та          
  комплектуючі          
Допоміжні матеріали          
Готова продукція на складі          
Дебіторська заборгованість          
    Тривалість Денна Коефіцієнт Плановий обсяг,тис.  
    технологічного собівартість,  
    нарощування витрат грн.  
    циклу,дні тис.грн.  
         

5 Незавершене виробництво Грошові кошти(приймаються

 

6 на рівні денної собівартості)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги