рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основної зарплати

Основної зарплати - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"     Кількість Нор...

 

  Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята Середній Середній Тарифна  
Номер/код виробу     тарифний зарплата,  
устаткування,од. обслуговування приведення   чисельність,осіб   чисельність,осіб розряд  
                  коефіцієнт тис.грн./рік  
     
1                      
2                      
3 (Новий)                      
Разом                      

4.4. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди виконується в таблиці7.

4.4.1. Планова чисельність керівників,службовців та спеціалістів визначається через пропорцію з урахуванням наведеної в таблиці структури промислово-виробничого персоналу та визначеної раніше чисельності основних робітників.

 

4.4.2. Планова чисельність"інших допоміжних робітників" (допоміжних робітників,не повязаних з обслуговуванням устаткування)в курсовому проекті визначається як45%від чисельності допоміжних робітників,повязаних з обслуговуванням устаткування,яка була визначена на попередніх етапах розрахунку.

 

4.4.3. Планова тарифна зарплата допоміжних робітників,не повязаних з обслуговуванням устаткування в курсовому проекті визначається як45%від планової тарифної зарплати допоміжних робітників,повязаних з обслуговуванням устаткування,з врахуванням понижуючого коефіцієнту0,7.

4.4.4. Доплати і надбавки до зарплати в курсовому проекті прийняті на рівні20%від основної зарплати для всіх категорій.

 

4.4.5. Відрахування на соціальні заходи визначаються за відсотками до річного фонду оплати праці,вказаними в таблиці7.

 

                      Таблиця 7  
    Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП        
                         
  Відсоток до   Середній Тарифна Доплати і     Обов'язкові відрахування на соціальні заходи,тис.грн.:    
  чисельності   надбавки(20% Річний фонд         Фонд        
  Чисельність, оклад,тис. (основна)         Запобігання      
Показники основних до основної оплати праці,   Пенсійний Соцстрах   сприяння Разом    
  робітників, осіб грн./міс. зарплата, зарплати), тис.грн.   фонд(33,2%) (1,4%)   зайнятості нещасних відрахувань    
    /особу тис.грн.     випадків(0,6%)    
  %       тис.грн.           (1,6%)        
       
Основні робітники 100,00                            
                               
Допоміжні                              
робітники по                              
обслуговуванню                              
устаткування                              
                               
Інші допоміжні                              
робітники*                              
                               
Разом допоміжні                              
робітники                              
                               
Керівники 4,00%                          
                               
Спеціалісти 6,00%                          
                               
Службовці 8,00%                          
                               
Разом ПВП                              
                               

* В курсовому проекті чисельність інших допоміжних робітників приймається на рівні 45% від чисельності допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування. Основна зарплата"Інших допоміжних робітників"приймаєтся на рівні45%від основної зарплати допоміжних працівників,зайнятих обслуговуванням устаткування,з наступним врахуванням понижуючого коефіцієнту0,7

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основної зарплати

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги