рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"   № Матеріали Та Комплектуючі ...

 

Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  
           
          грн.  
  Номер виробу №1 №2 №3  
     
       
  Код виробу A D G    
             
  Сировина і матеріали          
             
М1  
     
             
М2      
         
             
М3      
         
             
М4      
         
             
  Комплектуючі вироби          
             
К1  
     
             
К2  
     
             
К3        
           
             

 

Таблиця γ

Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Номер Код Річна Річна   Річна Нормативна Середній   Норма Середня ціна одиниці   Середній розряд робіт  
виробу виробу програма програма   програма трудомісткість коефіцієнт   обслуговування устаткування,тис.          
    виробництва виробництва   виробництва виробу,н-год. виконання   усиаикування, грн.          
    у базовому у плановому   у плановому   норм по   об'єктів/         Допоміжні  
    році для році базових   році   виробу   одного          
              Основні   робітники по  
      виробів №1                    
    БАЗОВИХ   НОВОГО       основного     робітники   обслуговуванню  
    виробів №1 та №2, %до           робітника        
      ВИРОБУ               устаткування  
    та №2,шт. базового   (№3),шт.                  
                         
      періоду                        
                               
№1 A 100%     1,05   0,5   3,5   5,1  
№2 D 95%   1,04     3,2   5,4  
№3 G 97%   1,03   0,5   3,6   5,5  
                               

 

 

          ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ          
                          Таблиця 1.  
        Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва        
      Річна             Трудомісткість базової   Трудомісткість планової    
      программа                  
    Базова   Планова       Середній річної програми виробу,   річної програми виробу,    
    у     Нормативна        
                       
    річна   річна     коефіцієнт тис.год./рік   тис.год./рік    
Номер/   плановому     трудомісткість        
                     
  програма   програма     виконання              
             
код виробу   виробницт періоді, %   виробницт   виробу,н-   норм по              
    ва,шт./рік до   ва,шт./рік   год./виріб   виробу Нормативна Фактична   Нормативна Фактична    
    базового              
                         
                               
      періоду                          
        7 (ст. 2 х ст. 5) 8 (ст. 7 /   9 (ст. 4 х ст. 10 (ст. 7 / ст.    
        ст. 6)   5) 6)    
                           
                                 
Наявні вироби :                            
1 / A   1,00       1,05 162,50 154,76   162,50 154,76    
2 / D   0,95       1,04 189,00 181,73   179,55 172,64    
Новий виріб :                            
3 (Новий) / G         1,03       144,00 139,81    
Разом                   351,50 336,49   486,05 467,21    

 


                          Таблиця 2.  
        Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні            
      Норма                         Первинна вартість  
    Фактична     Дійсний фонд       Розрахункова           устаткування(з  
    обслуговування Фактична                 Загальна  
    трудомісткість   часу роботи       кількість Прийнята   Коеф. Середня урахуванням витрат  
    устаткування, верстатомісткість     Режим роботи,     вартість купівлі  
    річної програми об'єктів/одного річної програми,   устаткування в   змін   одиниць кількість,   завантаження ціна, устаткування, на транспортування і  
    виробу, основного тис.год./рік   одну зміну,       устаткування, шт.   устатування тис.грн. тис.грн. монтаж(5-7%до  
    тис.год./рік   год./рік/од.уст.       шт.         загальної вартості)),  
    робітника                      
                              тис.грн.  
                                 
          11 (ст.8 х  
          ст.10)  
                                 
Базовий рік - наявне устаткування                          
1 / A   154,76 0,50 77,38       19,35 20,00   0,97  
2 / D   181,73 2,00 363,46       90,87 91,00   1,00  
Разом                                  
базовий   336,49   440,84         110,21 111,00       18780,00 19719,00  
рік                                
              Плановий рік                
Наявне утаткування                              
1 / A   154,76 0,50 77,38       19,35 20,00   0,97  
2 / D   172,64 2,00 345,29       86,32 87,00   0,99  
Нове устаткування                              
3   139,81 0,50 69,90       17,48 18,00   0,97  
(Новий)/G            
                                 
Разом-   467,21   492,57           123,14 125,00       20040,00 21042,00  
план                    
                               
      Зміна устаткування за виробами( "-" -зменшення"+" -збільшення),одиниць                
1 / A                                
2 / D                     -4            
3                                
(Новий)/G                            
                             

 

 


                      Таблиця 3  
    Розрахунок первинної і балансової вартості та амортизації основних засобів      
                        Питома    
        Структура Ліквідаційна       Середній     балансова    
      Первинна вартість(5%   Економічний Річна вік   Балансова вартість    
  Вид ОЗ вартість, за від первинної   термін амортизація, основних   вартість, робочих    
  первинною        
      тис.грн. вартістю, % вартості),   служби,роки тис.грн. засобів,   тис.грн. машин і    
          тис.грн.       роки*     устаткування,    
                        тис.грн./од.    
         
    Базовий рік                        
  Будівлі і споруди 41,0%     376,04        
  Машини та устаткування:                        
2.1.   Силові машини та 5,0%   217,83        
    устаткування                        
2.2.   Робочі машини та 43,0%                    
    устаткування:                        
2.2.1.   Виріб №1 5,50%   299,25   51,188    
2.2.2.   Виріб №2 37,50%   2042,38   76,781    
2.3.   Вимірювальні прилади 4,0%   248,94        
2.4.   Обчислювальна техніка 2,0%   174,26        
  Транспортні засоби та 5,0%   363,04        
  передавальні пристрої          
                           
    Разом базовий рік 100,0%       3721,74          
    Плановий рік                        
  Будівлі і споруди 39,85%     376,04        
  Машини та устаткування:                      
2.1.   Силові машини та 4,86%     217,83        
    устаткування                      
2.2.   Робочі машини та 44,60%     2498,74        
    устаткування:                      
2.2.1.   Виріб №1 5,34%   299,25        
2.2.2.   Виріб №2 34,85%   1952,61        
2.2.3.   Виріб №3 (Новий) 4,41%   246,88        
2.3.   Вимірювальні прилади 3,89%       248,94        
2.4.   Обчислювальна техніка 1,94%       174,26        
  Транспортні засоби та 4,86%       363,04        
  передавальні пристрої            
                         
    Разом плановий рік 100,00%       3878,85          
    Можливий дохід від продажу старого устаткування,тис.грн.**              
    Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за вирахуванням доходу від продажу старого),        

*Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах (% від економічного терміну служби): будівлі і споруди - 70-75%; обчислювальна техніка- 45-55%;решта основних засобів- 60-50%.Значення заокруглюється до цілого числа років.Для введеного устаткування на кінець планового року- 1рік** Балансова вартість виведених робочих машин і устаткування за вирахуванням витрат на демонтаж і утилізацію

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги