рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"   Показники   Час...

 

Показники   Час  
Днів   Годин  
     
   
Календарний фонд      
Вихідні дні      
Святкові дні      
Номінальний фонд часу   2058,2  
Планові невиходи з причин:        
- основні (чергові) відпустки, днів      
- хвороби та декретні відпустки, днів      
- виконання державних обов'язків, днів      
- навчальна відпустка, днів      
Разом невиходів      
Ефективний фонд часу   1779,4  
Тривалість зміни   8,2    

 


                                                                                              Таблиця 5  
                  Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати                                  
    Планова       Фактична   Питома                                                           Середня     Тарифна зарплата:    
Номер/   річна     трудомісткість   фактична     Ефективний     Розрахункова         Прийнята       Середній                   на річну    
                          Середній         розцінка на                
код   програма       річної   трудомісткість   фонд часу,       чисельність,       чисельність,   розряд   тарифний           виріб,       на виріб,     програму,    
виробу   випуску,     програми,тис.   виробу,       год./рік             осіб         осіб       коефіцієнт     грн./виріб     грн.       тис.грн.    
    шт.       год.   год/виріб                                                                                   /рік    
            4,                       6,                                           12, ст. 11 х    
            ст.3х1000/ст.2           ст.3х1000/ст.5                                           ст. 2    
                                                                                               
№1 / A       154,76       12,38       1779,4             86,97               3,5   2,805         364,65       364,65       4558,13        
№2 / D       172,64       17,31       1779,4             97,02               3,2   2,706         487,08       487,08       4858,62        
№3                                      
(Новий)/       139,81       11,65       1779,4             78,57               3,6   2,838         340,56       340,56       4086,72        
G                                      
Разом           467,21                                 262,6         261,0                             1192,29     13503,47        
                                                                                              Таблиця 6  
            Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої основної зарплати                
Номер/     Кількість         Норма           Коеф.             Розрахункова     Прийнята   Середній     Середній     Тарифна      
код виробу   устаткування,   обслуговування     приведення     чисельність,     чисельність,   розряд     тарифний     зарплата,    
            од.                                     осіб               осіб             коефіцієнт     тис.грн.    
                 
№1 / A     20,00                     1,12             7,49                 5,1               3,47       493,25        
№2 / D     87,00                     1,12             32,60             5,4               3,63     2066,95        
№3       18,00                     1,12             6,74                 5,5               3,69       459,00        
(Новий)/G                                                                            
                                 
Разом     125,00                                         46,83       47,00                                     3019,20        
                                                                                                                         
                                                                                                            Таблиця 7  
                      Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП                                      
                Відсоток до         Середній Тарифна       Доплати і     Річний       Обов'язкові відрахування на соціальні заходи,тис.грн.:        
                        надбавки(20%     фонд                                                
                                                                                                                         
                чисельності     Чисельність, оклад,тис. (основна)                               Фонд   Запобігання                    
Показники                 до основної     оплати     Пенсійний                     &