рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"   Показники   Час...

 

Показники   Час  
Днів   Годин  
     
   
Календарний фонд      
Вихідні дні      
Святкові дні      
Номінальний фонд часу   2058,2  
Планові невиходи з причин:        
- основні (чергові) відпустки, днів      
- хвороби та декретні відпустки, днів      
- виконання державних обов'язків, днів      
- навчальна відпустка, днів      
Разом невиходів      
Ефективний фонд часу   1779,4  
Тривалість зміни   8,2    

 


                                                                                              Таблиця 5  
                  Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати                                  
    Планова       Фактична   Питома                                                           Середня     Тарифна зарплата:    
Номер/   річна     трудомісткість   фактична     Ефективний     Розрахункова         Прийнята       Середній                   на річну    
                          Середній         розцінка на                
код   програма       річної   трудомісткість   фонд часу,       чисельність,       чисельність,   розряд   тарифний           виріб,       на виріб,     програму,    
виробу   випуску,     програми,тис.   виробу,       год./рік             осіб         осіб       коефіцієнт     грн./виріб     грн.       тис.грн.    
    шт.       год.   год/виріб                                                                                   /рік    
            4,                       6,                                           12, ст. 11 х    
            ст.3х1000/ст.2           ст.3х1000/ст.5                                           ст. 2    
                                                                                               
№1 / A       154,76       12,38       1779,4             86,97               3,5   2,805         364,65       364,65       4558,13        
№2 / D       172,64       17,31       1779,4             97,02               3,2   2,706         487,08       487,08       4858,62        
№3                                      
(Новий)/       139,81       11,65       1779,4             78,57               3,6   2,838         340,56       340,56       4086,72        
G                                      
Разом           467,21                                 262,6         261,0                             1192,29     13503,47        
                                                                                              Таблиця 6  
            Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої основної зарплати                
Номер/     Кількість         Норма           Коеф.             Розрахункова     Прийнята   Середній     Середній     Тарифна      
код виробу   устаткування,   обслуговування     приведення     чисельність,     чисельність,   розряд     тарифний     зарплата,    
            од.                                     осіб               осіб             коефіцієнт     тис.грн.    
                 
№1 / A     20,00                     1,12             7,49                 5,1               3,47       493,25        
№2 / D     87,00                     1,12             32,60             5,4               3,63     2066,95        
№3       18,00                     1,12             6,74                 5,5               3,69       459,00        
(Новий)/G                                                                            
                                 
Разом     125,00                                         46,83       47,00                                     3019,20        
                                                                                                                         
                                                                                                            Таблиця 7  
                      Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП                                      
                Відсоток до         Середній Тарифна       Доплати і     Річний       Обов'язкові відрахування на соціальні заходи,тис.грн.:        
                        надбавки(20%     фонд                                                
                                                                                                                         
                чисельності     Чисельність, оклад,тис. (основна)                               Фонд   Запобігання                    
Показники                 до основної     оплати     Пенсійний                                
      основних     осіб   грн./міс. зарплата,                 Соцстрах     сприяння     нещасних           Разом    
            робітників         /особу тис.грн.         зарплати),     праці,       фонд   (2,9%)     зайнятості     випадків       відрахувань        
                            тис.грн.     тис.грн.     (31,8%)                    
                                                          (1,6%)       (0,2%)                    
                                                                                                     
                                                                                     
Основні робітники       100,00%     261,0             13503,47       2700,69         16204,16     5152,92   469,92       259,27       32,41       5914,52        
                                                                                                                         
                                                                                                         
Допоміжні робітники по                                        
обслуговуванню             47,00           3019,20         603,84         3623,04     1152,13   105,07       57,97       7,25       1322,41        
устаткування                                                                                                              
Інші допоміжні                             951,05         190,21         1141,26     362,92     33,10       18,26       2,28       416,56        
робітники*                                                                          
                                         
Разом допоміжні                             3970,24         794,05         4764,29     1515,05     138,16       76,23       9,53       1738,97        
робітники                                                                          
                                         
Керівники             4,00%                                 320,54   29,23       16,13       2,02       367,92        
                                                                                       
Спеціалісти             6,00%                                 343,44   31,32       17,28       2,16       394,20        
                                                                                         
Службовці             8,00%                                   274,75   25,06       13,82       1,73       315,36        
                                                                                             
Разом ПВП                       374,00                                         23920,45     7606,70   693,69       382,73       47,84       8730,97        
                                   

* В курсовому проекті чисельність інших допоміжних робітників приймається на рівні 45% від чисельності допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування. Основна зарплата"Інших допоміжних робітників"приймаєтся на рівні45%від основної зарплати допоміжних працівників,зайнятих обслуговуванням устаткування,з наступним врахуванням понижуючого коефіцієнту0,7

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги