рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні положення

Загальні положення - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"   Кожне Підприємство Створюється І Існує Для Досягнення...

 

Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:

 

а)цілі коректно сформульовані,тобто вони є взаємоузгодженими,взаємопідтримуючими,вимірюваними,орієнтованими у часі та досяжними;

 

б)цілі формалізовані;в)визначено шлях та розроблено систему заходів із досягнення цих цілей;

 

г)організовано виконання розроблених заходів при постійному моніторингу процесу діяльності підприємства,контролі та аналізі план-фактних відхилень та своєчасному коригуванні діяльності з метою усунення або мінімізації таких відхилень.

 

Реалізація вимог перших трьох умов досягається в процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства.

 

Процес такого планування є достатньо складним,оскільки необхідно врахувати численні фактори,які впливатимуть на підприємство и обумовлюватимуть зміну значної кількості параметрів його діяльності.

Навички планування виробничо-господарської діяльності підприємства є обовязковим елементом компетентності менеджера-економіста.

 

Метою виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства"є узагальнення і систематизація знань,отриманих під час вивчення навчальної дисципліни"Економіка підприємства",та трансформація цих знань в практичні навички з планування діяльності підприємства.

 

Завдання курсового проектускласти спрощену версію поточного плану операційної та,частково,інвестиційної і фінансової діяльності умовного підприємства,враховуючі вплив на його діяльність у плановому році ринкових факторів.Очікувана ринкова конюнктура,обумовлюватиме певні зміни в асортименті.А саме-зміну обсягів виробництва наявних виробів та початок виробництва нового виробу.

 

При тому,у звязку з наявністю у вихідних даних до виконання курсового проекту лише фрагментарної інформації щодо діяльності підприємства у базовому році,у частині випадків розрахунку планових показників діяльності підприємства у плановому році буде передувати розрахунок цих показників для базового року.

Змістовне наповнення курсового проекту:

 

1) на основі вихідних даних визначається річна програма випуску виробів за асортиментними позиціями для базового та планового років;

 

2) визначається нормативна і фактична трудомісткість річного випуску виробів у базовому та плановому роках;

 

3) для базового та планового років визначаються:фактична верстатомісткість виготовлення річної програми виробів,розрахункова та прийнята кількість технологічного устаткування,його первинна вартість та зміна кількості устаткування у плановому році порівняно з базовим;

 

4) для базового року відтворюється інформація про первинну вартість основних засобів за їхніми видами та за їхньою структурою;

 

5) для базового та планового років визначаються річні амортизаційні відрахування та балансова вартість за видами основних засобів;

 

6) для планового року визначається потреба у фінансових ресурсах для інвестування впровадження нового технологічного устаткування;

 

7) розраховується ефективний фонд часу робітника;

 

8) розраховується планова чисельність та тарифна зарплата основних та допоміжних робітників;

 

9) визначається планова чисельність працівників,річний фонд оплати праці та відрахування на соціальні заходи за категоріями промислово-виробничого персоналу;

 

10) розраховуються планова потреба в основних і допоміжних матеріалах та комплектуючих у натуральних та вартісних показниках на один виріб та на річну програму за виробами планового асортименту;

 

11) розраховується планова собівартість та операційні витрати на одиницю та річний обсяг реалізованої продукції за виробами планового асортименту;

 

12) визначається плановий чистий прибуток підприємства;

 

13) розраховується планова потреба підприємства у оборотних активах за елементами;

 

14) визначаються планові показники ефективності діяльності підприємства;отримані значення порівнюються з умовними середньогалузевими значеннями та робиться аналітичний висновок,щодо діяльності підприємства у плановому році.

 

Для полегшення самостійного виконання курсового проекту у додатку1наведено приклад виконання курсового проекту для варіанту111.

 

Застереження:

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні положення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги