рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Емоції і почуття Воля

Емоції і почуття Воля - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 366.Позначте Форму Психічного Відображення Оточуючого Світу ...

366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників:

уява

воля

емоція

мислення

пам'ять

367.До складних емоцій відносять:

страх

гнів

радість

інтерес

почуття патріотизму

368.Позначте емоції, які посилюють активність спонукають до діяльності:

негативні

позитивні

стенічні

астенічні

моральні

369.Позначте емоції, які пригнічують людину, зменшують її активність, демобілізують:

негативні

позитивні

стенічні

астенічні

моральні

370.Позначте позитивну стенічну емоцію:

страх

злість

радість

сум

тривожність

371.В якому рядку перераховано властивості емоцій і почуттів?

стенічні, астенічні

мимовільні, довільні

полярність, активність, інтенсивність

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

372.Протилежний вияв емоцій та почуттів, що мають яскраво виражений позитивний або негативний відтінок

інтенсивність

полярність

якість

активність

всі відповіді вірні

373.Емоції виявляються у формі:

настроїв, афектів, стресів, фрустрації, пристрастей

аналізу, синтезу, абстрагування

суджень, переконань

правильної відповіді немає

понять, умовиводів

374.Позначте стрес:

переживання великої внутрішньої напруги

сильні, стійкі, тривалі почуття

загальний емоційний стан, що забарвлює діяльність людини

сильне короткочасне збудження

переживання ставлення до діяльності

375.Сильне короткочасне збудження, яке виникає раптово, оволодіває людиною такою мірою, що вона втрачає здатність контролювати себе:

страх

злість

афект

фрустрація

стрес

376.Патологічний страх, який заважає людині розвиватися і функціонувати:

маячня

тривога

невроз

фобія

відчай

377.В якому рядкові перераховані вищі почуття?

моральні, естетичні, інтелектуальні

мимовільні, довільні

настрій, стрес, афекти

тривога, гнів, радість

правильної відповіді немає

378.Позначте естетичні почуття людини:

почуття колективізму

почуття відповідальності

почуття краси, гармонії

почуття задоволення від пізнання

задоволення від оцінки

379.Позначте інтелектуальні почуття людини:

почуття колективізму

почуття відповідальності

почуття краси, гармонії

почуття задоволення від пізнання

почуття патріотизму

380.Позначте моральні почуття людини:

почуття відповідальності

почуття краси, гармонії

почуття задоволення від пізнання

задоволення від оцінки

радість розв´язання певного завдання

381.Позначте психічний процес свідомої і цілеспрямованої регуляції поведінки та діяльності людиною з метою досягнення поставленої мети:

увага

уява

воля

мислення

пам'ять

382.Підвищення активності людини – це:

гальмівна функція волі

спонукальна функція волі

спонукально-гальмівна функція волі

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

383.Стримування небажаних виявів активності – це

гальмівна функція волі

спонукальна функція волі

спонукально-гальмівна функція волі

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

384.Цілеспрямована свідома дія, через яку людина планово здійснює обрану мету, підкоряючи власні імпульси свідомому контролю й трансформуючи дійсність у відповідності з задумом називається:

вольова дія

мимовільна дія

трудова дія

психічна дія

зовнішня дія

385.Свідоме подолання перешкод на шляху до досягнення мети, наявність конкуруючих (суперечливих) мотивів, наявність вольового зусилля – основні ознаки:

вольової дії

мимовільної дії

трудової дії

психічної дії

зовнішньо дії

386.Особливий стан нервово-психічного напруження, що мобілізує фізичні, інтелектуальні та моральні сили людини називають:

мимовільним зусиллям

вольовим зусиллям

психічним зусиллям

психологічним зусиллям

фізичним зусиллям

387.Здатність людини підпорядковувати свою поведінку власним поглядам і переконанням:

рішучість

витримка

самостійність

цілеспрямованість

дисциплінованість

388.Здатність людини свідомо підкорювати свою поведінку суспільним правилам:

рішучість

витримка

самостійність

цілеспрямованість

дисциплінованість

389.Здатність своєчасно приймати ґрунтовні й стійкі рішення і без зайвих затримок переходити до їх виконання:

рішучість

витримка

самостійність

цілеспрямованість

дисциплінованість

390.Здатність доводити до кінця прийняті рішення:

витримка

самостійність

дисциплінованість

наполегливість

немає правильної відповіді

391.Розуміння емоційного стану іншої людини у формі сопереживання, співчуття називають:

апатією

емпатією

симпатією

тривогою

рефлексією

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Емоції і почуття Воля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги