рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Психологія особистості

Психологія особистості - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   90.Позначте Людину Як Біологічну Істоту, Нос...

 

90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей:

особистість

суб'єкт

індивідуальність

індивід

об’єкт

91.Індивіда характеризує:

стать, характер, темперамент

відчуття, здібності

вольові якості

вік, стать

вік, характер

92.Позначте людину як біологічний організм, носія загальних спадкових якостей біологічного виду людина:

індивід

суб'єкт

об’єкт

особистість

індивідуальність

93.Людину як індивіда характеризує:

темперамент

креативність

система цінностей

світогляд

переконання

94.Позначте людину яка здатна виконувати певну діяльність, організовувати її, спілкуватися, пізнавати:

індивід

суб'єкт

об’єкт

особистість

індивідуальність

95.Індивідуальність це:

людина, як представник людського роду

суб'єкт діяльності

поєднання психічних особливостей, що утворюють її своєрідність

сукупність психічних процесів

людина, як соціальна істота

96.Індивідуальність людини виявляється в:

властивостях нервової системи, темпераменті

фантазіях, характері, переконаннях

вольових процесах

властивостях нервової системи, задатках

віці, статі

97.Позначте унікальність, неповторність, оригінальність людини:

індивід

особистість

індивідуальність

істота

немає правильної відповіді

98.Позначте особливу, не схожу на інших особистість зі своїми біологічними характеристиками, знаннями, досвідом, характером, переконаннями:

індивід

суб'єкт

особистість

індивідуальність

істота

99.Позначте людину в сукупності її соціальних, набутих якостей:

особистість

суб'єкт

індивідуальність

індивід

об’єкт

100.Вставте пропущений термін: .... не народжуються, а стають в процесі життя в суспільстві, виконання різноманітних видів діяльності, спілкування за допомогою мови:

індивідом

особистістю

індивідуальністю

суб'єктом

істотою

101.Природа особистості має характер:

історичний

матеріальний

суспільний

духовний

фізичний

102.Позначте людину як носія стабільних характеристик, придбаних в суспільстві; людину, яка має свободу вибору, самостійно приймає рішення та несе за це відповідальність:

індивід

суб'єкт

особистість

індивідуальність

істота

103.Позначте властивості особистості в їх взаємозв'язку :

прояви особистості

риси особистості

якості особистості

структура особистості

динамічність

104.Здатність людини оцінити власну поведінку, власні якості на основі співставлення їх з аналогічними якостями інших людей:

інтерес

потяг

переконання

самооцінка

немає правильної відповіді

105.Самооцінка буває:

проста, складна

зовнішня, внутрішня

завищена, занижена

зорова, слухова

активна, пасивна

106.Позначте різновиди самооцінки :

проста, складна

зовнішня, внутрішня

адекватна, неадекватна

зорова, слухова

активна, пасивна

107.Неадекватна самооцінка може бути:

простою, складною

зовнішньою, внутрішньою

завищеною, заниженою

зорова, слухова

активна, пасивна

108.При заниженій самооцінці закріплюється:

свідомість

емоції

вольові процеси

«комплекс неповноцінності»

психіка

109.Рівень домагань особистості залежить від:

темпераменту

емоцій

вольових процесів

самооцінки

віку

110.Позначте процес формування особистості в певних соціальних умовах, процес засвоєння людиною соціального досвіду, в процесі якого вона перетворює соціальний досвід у власні цінності та норми:

індивідуалізація

динамічність

соціалізація

кристалізація

конкретизація

111.Позначте стадію соціалізації, на якій дитина засвоює соціальний досвід некритично, адаптується, пристосовується:

первинна соціалізація

стадія індивідуалізації

стадія інтеграції

трудова стадія

післятрудова стадія

112.Позначте стадію соціалізації, на якій з'являються бажання виділити себе серед інших, критичне відношення до цінностей та норм:

первинна соціалізація

стадія індивідуалізації

стадія інтеграції

трудова стадія

післятрудова стадія

113.Позначте стадію соціалізації, на якій з'являється бажання особистості знайти своє місце в суспільстві:

первинна соціалізація

стадія індивідуалізації

стадія інтеграції

трудова стадія

післятрудова стадія

114.Позначте стадію соціалізації, на якій людина не тільки засвоює соціальний досвід, але і відтворює його, змінює навколишнє середовище за допомогою своєї діяльності:

первинна соціалізація

стадія індивідуалізації

стадія інтеграції

трудова стадія

післятрудова стадія

115.Позначте стадію соціалізації, на якій людина передає соціальний досвід своїм нащадкам:

первинна соціалізація

стадія індивідуалізації

стадія інтеграції

трудова стадія

післятрудова стадія

116.Позначте судження, думки, знання про природу та суспільство, істинність яких людина не піддає сумніву, прагне керуватися ними в житті:

інтереси

переконання

світогляд

правильної відповіді немає

судження

117.Система поглядів людини на світ, на своє місце у ньому, якими вона керується у своїй діяльності та поведінці.

інтереси

ідеал

світогляд

правильної відповіді немає

всі відповіді правильні

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Психологія особистості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги