рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характер

Характер - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 416.Характер Відноситься До : Психічних Властивосте...

416.Характер відноситься до :

психічних властивостей

психічних станів

психічних процесів

психічних засобів

немає правильної відповіді

417.Індивідуальні поєднання суттєвих властивостей особистості, що виражають її ставлення до дійсності і проявляються в її поведінці, її вчинках:

характер

уважність

воля

мислення

темперамент

418.Характер людини формується:

під впливом умов життя в процесі активної діяльності самої людини

передається по спадковості від батьків

під впливом лише сімейного середовища

під впливом лише умов життя

немає вірної відповіді

419.Який компонент зайвий в структурі характеру:

відношення до себе

відношення до речей

відношення до успіхів

відношення до інших людей

відношення до діяльності

420.Працелюбність, ініціативність, наполегливість відносять до рис характеру, що виражають:

відношення до себе

відношення до речей

відношення до інших людей

відношення до діяльності

немає правильної відповіді

421.Товариськість, ввічливість, доброзичливість відносять до рис характеру, що виражають:

відношення до себе

відношення до речей

відношення до інших людей

відношення до діяльності

немає правильної відповіді

422.Самокритичність, егоїзм, почуття гідності відносять до рис характеру, що виражають:

відношення до себе

відношення до речей

відношення до інших людей

відношення до діяльності

немає правильної відповіді

423.Акуратність, бережливість, економність відносять до рис характеру, що виражають:

відношення до себе

відношення до речей

відношення до інших людей

відношення до діяльності

немає правильної відповіді

424.Яка з рис характеру не належить до тих, що виражають відношення до інших людей:

витримка

егоїзм

чесність

товариськість

чуйність

425.Яка з рис характеру не належить до тих, що виражають відношення до праці:

працелюбність

бережливість

чесність

лінь

ініціативність

426.Яка з рис характеру не належить до тих, що виражають відношення до самого себе:

скромність

самоповага

почуття гідності

товариськість

зазнайство

427.Раніше за всі формуються такі риси характеру:

працелюбність, акуратність

відповідальність, наполегливість

доброта, комунікабельність

витримка, дисциплінованість

сміливість, самокритичність

428.Перебільшений розвиток окремих рис характеру, який завдає шкоди іншим:

акцентуації характеру

акцентуації темпераменту

обдарованість

тривожність

настрій

429.Крайні варіанти норми як результат підсилення окремих рис характеру:

психопатії

тип темпераменту

акцентуації характеру

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

430.Який тип в акцентуаціях характеру зайвий:

педантичний

меланхолічний

демонстративний

неврастенічний

сензитивний

431.Який з акцентуйованих типів людей відрізняється надмірною охайністю:

педантичний

меланхолічний

демонстративний

неврастенічний

сензитивний

432.Цілеспрямованість, витримка, дисциплінованість відносяться до:

характерних рис характеру

наполегливих рис характеру

вольових рис характеру

енергійних рис характеру

темпераментних рис характеру

433.Самостійна, цілеспрямована, систематична робота людини, спрямована на формування і розвиток своїх кращих якостей та усунення недоліків:

навчання

виховання

самовиховання

немає правильної відповіді

уміння

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характер

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги