рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ - раздел Высокие технологии, Харчові технології та інженерія Культивування Мікроорганізмів Є Одним З Основних Методів Мікробіології. Від У...

Культивування мікроорганізмів є одним з основних методів мікробіології. Від уміння культивувати мікроорганізми в лабораторних умовах значною мірою залежать успіхи їх вивчення і практичного застосування. Для культивування конкретного мікроорганізму необхідно знати про його фізіологічні та біохімічні особливості, та на підставі цих знань створювати умови, необхідні для його життєдіяльності.

Вирощування мікроорганізмів на поживному середовищі називають культи­вуванням(від лат. cultus – вирощування), а розвинуті в результаті мікроорганізми – культурою.

При розвитку в рідкому середовищі культури утворюють суспензію, осад або плівку, при розвитку на твердому середовищі – колонії.

Культура може бути чистою– містити потомство клітини тільки одного виду та накопичувальною– складатися переважно з клітин одного виду мікроорганізмів.

Внесення клітин мікроорганізмів або якого-небудь досліджуваного матеріалу (зраз­ка грунту, проби води) до стерильного поживного середовища для отримання чистої або накопичувальної культури називають посівом.

Перенесення вже вирощених клітин з одного середовища на інше (стерильне) називають пересіванням, або пасивуванням (від лат. passus – чергування).

Зазвичай мікроорганізми вирощують при певній постійній температурі в термо­статах або кімнатах термостатів. Культивування при певній температурі називається інкубацією(від лат. incubatio – вирощування, висиджування пташенят). Вирощують мікроорганізми в скляному посуді: пробірках, колбах або чашках Петрі.

У пробірках мікроорганізми культивують як в рідких, так і на твердих середовищах. Рідким середовищем для аеробних культур заповнюють зазвичай 1/3 пробірки, для анаеробних – 2/3. Якщо тверде середовище в пробірках призначене для подальшого вирощування мікроорганізмів, при підготовці до стерилізації його наливають на 1/3 – 1/4 об'єму пробірок. Після стерилізації пробірки з ще не застиглим середовищем розкладають на рівній поверхні столу з нахилом (під невеликим кутом) для отримання скошеної поверхні агару. Це так звані косякискошене середовище.

Тверде середовище, застигле при вертикальному положенні пробірки, нази­вається стовпчиком. Стовпчики поживного середовища, що займає 1/3 – 1/4 об'єму пробірки, використовують для посіву культури уколом. Стовпчики поживного середовища, що займають 2/3 об'єму пробірки, після стерилізації застосовують для заливки стерильних чашок Петрі, призначених для мікробіологічних посівів.

При культивуванні мікроорганізмів в колбах використовують тільки рідке живильне середовище. Для аеробних мікроорганізмів середовище наливають тонким шаром (наприклад, 30 мл в колби Ерленмейєра на 100 мл), для анаеробних мікроор­ганізмів колбу заповнюють на 2/3 об'єму.

У чашках Петрі мікроорганізми культивують лише на твердому середовищі.

Для роботи з мікроорганізмами використовують спеціальні бактеріологічні голки, петлі і шпателі. При посівах і пересіваннях культур мікроорганізмів з колоній, що виросли на твердому середовищі або вросли в субстрат, застосовують голки або шпатель. Суспензії мікроорганізмів беруть петлею.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Харчові технології та інженерія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
  Дисципліна "Технічна мікробіологія" входить до циклу природничо-наукової підготовки інженерів-технологів, які спеціалізуються в області харчових виробництв. Важливість зас

ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ.
  Робота в мікробіологічній лабораторії вимагає суворого дотримання спеціальних правил, що обумовлено двома основними причинами. По-перше, в мікробіологічній практиці

МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
Мета процесу стерилізації полягає в повному знищенні всіх живих мікроорга­нізмів і спор усередовищані або на поверхні об’єкту. Стерилізації піддаються поживні середовища, лабораторний посуд,

Роздавленої краплі».
Метод застосовують для виявлення рухливості клітин мікроорганізмів, спостереження за розмноженням, утворенням і проростанням спор, встановлення реакції мікроорганізмів на хімічні сполуки і фізичні

Фіксовані препарати мікроорганізмів
У мікробіології часто готують фіксовані препарати. Їх розглядають під мікроскопом в забарвленому вигляді. Під фіксацією мається на увазі така обробка живого об'єкту, яка дає можливість швидко перер

Забарвлення клітин мікроорганізмів за Грамом
Цей метод диференціації мікробних клітин заснований на відмінності в хімічно­му складі клітинних оболонок. Суть метода полягає в тому, що в клітинах одних ви­дів мікроорганізмів в результаті забарв

Забарвлення включень клітин мікроорганізмів
В процесі життєдіяльності мікроорганізмів в цитоплазмі клітин можуть формуватися морфологічні утворення, що є або продуктами обміну клітини, або запасними поживними речовинами. Включення є

ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
У лабораторних умовах мікроорганізми культивують на поживномусередовищі, яке повинно містити всі речовини, необхідні для їх зростання і розвитку. Запропоновані сотні різниї середовищ для культивува

Техніка посіву.
· Посів (або пересів) завжди проводять поблизу пальника. · При пересіві клітин мікроорганізмів із пробірки в пробірку (рис. 12) обидві пробірки (одну – з культурою, іншу — із стерильним по

Зберігання мікроорганізмів
При тривалому зберіганні в лабораторних умовах можуть змінитися окремі физиолого-биохимические або морфологічні особливості мікроорганізмів. Щоб уникнути цього, необхідно зберігати культуру чистою

Зберігання мікроорганізмів
При тривалому зберіганні в лабораторних умовах можуть змінитися окремі физиолого-биохимические або морфологічні особливості мікроорганізмів. Щоб уникнути цього, необхідно зберігати культуру чистою

Кількісний облік мікроорганізмів шляхом підрахунку колоній
(чашковий метод Коха) Цей метод є найбільш поширеним для визначення спільного мікробного забруднення різних субстратів. Суть чашкового методу полягає в тому, що проводять

Дослідження харчових продуктів.
Порядок узяття проб, методи їх дослідження і нормативи якості регламентуються нормативно-технічною документацією. Вихідним матеріалом для посівів продуктів твердої консистенції зазвичай є

Середовищі в чашках Петрі і визначення мікробного числа
Колонії бактерій підраховують зазвичай через 2 діб, колонії грибів і дріжджів - через 5–7 діб. Колонії, як правило, підраховують з невеликим збільшенням, не відкриваючи чашок Петрі. Для зручності в

Які виросли в чашках Петрі на МПА
Для вивчення якісного складу мікрофлори досліджуваних об'єктів необхідно, перш за все, ізолювати окремі види мікробів і виростити їх у вигляді так званих чистих культур, а потім, в

Які виросли в чашках Петрі на МПА
Для вивчення якісного складу мікрофлори досліджуваних об'єктів необхідно, перш за все, ізолювати окремі види мікробів і виростити їх у вигляді так званих чистих культур, а потім, в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги