рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Харчові технології та інженерія

Харчові технології та інженерія - раздел Высокие технологии, Міністерство Освіти І Науки України Національний Технічний Університ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з технічної мікробіології

для студентів напрямку підготовки

6091501 «Харчові технології та інженерія»

 

Харків НТУ “ХПІ” 2008


Методичні вказівки до лабораторних робіт з технічної мікробіології для студентів напрямку підготовки 6091501 «Харчові технології та інженерія» / Уклад. О.В. Ващенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. –72 с.

 

Укладач О.В. Ващенко

Рецензент О.Й. Міхедькіна

 

 

Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології


Передмова

Дисципліна "Технічна мікробіологія" входить до циклу природничо-наукової підготовки інженерів-технологів, які спеціалізуються в області… “Технічна мікробіологія” знайомить студентів з основними аспектами біології… Важливою для майбутніх харчовиків є робота з кількісного обліку мікроорганізмів на об’єктах оточуючого середовища та…

ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ.

Робота в мікробіологічній лабораторії вимагає суворого дотримання спеціальних правил, що обумовлено двома основними причинами. По-перше, в мікробіологічній практиці використовують, головним чином, чисті… По-друге, при роботі з неідентифікованими мікроорганізмами, при їх виділенні з об'єктів навколишнього середовища та…

МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Стерилізація (від латів. sterilis – безплідний, слово «стерилізація» в переказі означає знепліднення) – це знищення мікроорганізмів в різних… Залежно від того, за допомогою яких факторів вбивають мікроорганізми, всі… Термічна стерилізація заснована на знищенні мікробів за допомогою високих температур. Знищення мікробів високими…

Техніка відбору культури для приготування препарату

Пробірку з культурою тримають в лівій руці майже в горизонтальному положенні поблизу пальника. Перед відбором культури правою рукою виймають ватяну пробку з пробірки, затискаючи її між мізинцем і долонею, а край пробірки обпалюють на полум'ї пальники. Бактеріологічну голку (петлю) тримають в правій руці великим, вказівним і середнім пальцями. Обпаленою в полум'ї бактеріологічною голкою (петлею) з пробірки беруть невелику кількість мікробної маси. Якщо культуру беруть з рідкого середовища, не слід сильно нахиляти пробірку, щоб не змочити її краї і пробку. Після відбору культури края пробірки і пробку обпалюють в полум'ї і закривають пробірку.

Рис.7. Техніка відбору культури для приготування препарату

Дослідження живих клітин мікроорганізмів методом

Роздавленої краплі».

Приготування препарату: 1. На чисте предметне скло наносять краплю водогінної води. До неї вносять… 2. Накривають краплю покривним скельцем так, щоб під ним не утворювалися бульбашки повітря.

Фіксовані препарати мікроорганізмів

Приготування фіксованих препаратів включає наступні етапи: приготування мазка, висушування, фіксацію і забарвлення. 1. Приготування мазка. На чисте знежирене предметне скло наносять краплю водогінної води. Прожареною бактеріологічною голкою з пробірки з…

ЦИТОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Мікробна клітина — складна жива система. Кожна складова структури клітини має певну життєву функцію, а взаємодія окремих структур між собою забезпечує існування клітини, її цілісність. Для вивчення внутрішньої будови клітин застосовують спеціальні засоби забарвлення — цитохімічні методи дослідження. Більшість з цих методів переслідують і діагностичні цілі. За формою клітини мікроорганізмів не дуже різноманітні, і у ряді випадків, щоб встановити їх приналежність до того або іншого роду і виду, необхідно провести спеціальне забарвлення клітини або речовин, що накопичуються в ній. Існують прості і диференційовані методи забарвлення. При простому забарвленні використовують один барвник, наприклад метиленовий синій, фуксин, генциан фіолетовий в лужних або карболових розчинах. При цьому забарвлюється вся клітина. При диференційованому забарвленні окремі структури клітини забарвлюються кількома барвниками. До таких методів відносять забарвлення за Грамом, забарвлення спор.

Забарвлення клітин мікроорганізмів за Грамом

  ► ХІД РОБОТИ: ◄ 1) На одномупредметному скельці по черзі готують мазки двох культур.

Забарвлення включень клітин мікроорганізмів

Включення є різними за своєю хімічною природою. Це можуть бути жиропо­дібні речовини, полісахариди (глікоген, крохмаль, гранульоза), поліфосфати… ► ХІД РОБОТИ: ◄ 3-а. Забарвлення волютину.

ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Основними компонентами будь-якого поживного середовища для культивування мікроорганізмів є вуглець- і азот-вмісні сполуки. І саме ці сполуки… Для розвитку гетеротрофних мікроорганізмів середовище повинна містити… Другим основним компонентом поживного середовища є джерело азоту. Азот входить до складу органічних речовин клітини…

КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Вирощування мікроорганізмів на поживному середовищі називають культи­вуванням(від лат. cultus – вирощування), а розвинуті в результаті… При розвитку в рідкому середовищі культури утворюють суспензію, осад або… Культура може бути чистою– містити потомство клітини тільки одного виду та накопичувальною– складатися переважно з…

Техніка посіву.

· При пересіві клітин мікроорганізмів із пробірки в пробірку (рис. 12) обидві пробірки (одну – з культурою, іншу — із стерильним поживним… · При взятті мазка пробірки повинні знаходитися в нахиленому положенні, що… · Бактеріологічну голку (петлю) тримають в правій руці та ретельно обпалюють у полум'ї пальника.

Зберігання мікроорганізмів

Рис. 14. Зростання мікроорганізмів на поверхні твердого поживного середовища:… ► ХІД РОБОТИ: ◄

МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ.

Мікробне число – це спільний вміст мікроорганізмів в одиниці ваги або об'єму досліджуваного об'єкту (1 г грунту, 1 мл Н2о, 1 м3 повітря). Санітарно-показові мікроорганізми - це мікроорганізми, які постійно містяться… Основними санітарно-показовими мікроорганізмами для різних об'єктів навколишнього середовища є наступні: E. coli,…

Кількісний облік мікроорганізмів шляхом підрахунку колоній

Цей метод є найбільш поширеним для визначення спільного мікробного забруднення різних субстратів. Суть чашкового методу полягає в тому, що проводять… Як поживне середовище для обліку бактерій застосовують м’ясопептонний агар,… Робота за таким методом включає три етапи: приготування розведень, посів на тверде поживне середовище в чашки Петрі і…

Дослідження харчових продуктів.

Вихідним матеріалом для посівів продуктів твердої консистенції зазвичай є 10 % суспензія продукту. При дослідженні продукту твердої консистенції за… Рідкі і напіврідкі продукти ретельно перемішують і в разі різкої кислої… Суспензію в колбі ретельно збовтують протягом 3–5 хв, стерильною піпеткою беруть 1 мл отриманої суспензії і переносять…

Визначення мікробного числа молока

Порядок проведення роботи:

1. Молоко ретельно збовтують. Потім беруть стерильною піпеткою 1 мл молока і вносять її до 100 мл стерильної водогінної води. Це – вихідне розбавлення субстрата в 100 разів.

2. Далі готують методом розведення різні концентрації молока. Відбирають 1 мл розчину і переносять в іншу пробірку, заповнену 9 мл стерильної водогінної води (розведення 1:103).

3. Струшують, відбирають 1 мл розчину і переносять в третю пробірку з 9 мл води (розведення 1:104).

4. Посів проводять з третьої пробірки: 0,05 мл суспензії відповідного розведення переносять в чашку Петрі і заливають, акуратно перемішуючи, заздалегідь розплавленим поживним. Після застигання агару посів термостатують при 37°С дві доби.

5. Підрахунок мікроорганізмів проводять на наступному занятті.

 

 

Лабораторна робота № 7

МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ.

Змістом другого заняття є продовження роботи за визначенням мікробного забруднення об'єктів, а саме: підрахунок колоній, що виросли на твердому поживному середовищі, вивчення культуральних властивостей колоній, морфологічних властивостей бактерій, які переважають в об'єкті, та виділення чистої культури цих бактерій.

Підрахунок колоній, що виросли на поживному

Середовищі в чашках Петрі і визначення мікробного числа

Розрахунок мікробного числа грунту (води, молока): Щоб визначити ступінь забруднення об'єкту (мікробне число), необхідно результат підрахунку… Наприклад, при аналізі посіву отримали наступну кількість колоній в чашках… I - 150х100 = 15000

Які виросли в чашках Петрі на МПА

Велике значення для ідентифікації бактерій мають культуральні ознаки– це характер зростання бактерій на щільній і рідкій середовищі. Для вивчення культуральних властивостей бактерій необхідно вибрати на чашках… а) форма (кругла, кореневидна, неправильної форми, різоїдна і т. д.);

Встановлення чистоти і морфологічних властивостей бактерій, переважаючих в досліджуваному об'єкті.

Морфологічна характеристика бактерій включає форму клітин, їх поєднання і розмір, рухливість, спороутворення. Вивчення морфологічних властивостей проводять, використовуючи методи мікроскопії. Для цього готують препарати живих і фіксованих забарвлених клітин.

Фіксований забарвлений препарат готують за способом «простого забарвлення». На готовий забарвлений препарат наносять краплю імерсійного масла і микроскопують з імерсійним об'єктивом.

У правильно забарвленому і добре промитому препараті поле зору залишається абсолютно світлим і чистим, а забарвленими виявляються тільки клітини мікроорганізмів. При мікроскопуванні забарвлених препаратів спори бактерій не фарбуються. Бактерії слід замалювати. Переконатися в чистоті культури. Про чистоту культури судять за однорідністю клітин. При мікроскопуванні різних ділянок препарату необхідно порівняти клітини бактерій. Схожість форми і розміру клітин і спор (при їх наявності) служить доказом чистоти культури.

Виділення чистої культури бактерій, переважаючих в досліджуваному об'єкті

Щоб виділити чисту культуру з досліджуваного об'єкту, необхідно з описаних колоній вибрати одну, зростаючу найбільш ізольовано і переважаючу в…    

– Конец работы –

Используемые теги: Харчові, технології, інженерія0.058

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Харчові технології та інженерія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів ІІI курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» зі спеціальності 6.05170112 «Технології в ресторанному господарстві»
ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ... СУМИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ...

Харчові технології
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського... Кафедра технології харчування...

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання по
Пояснювальна записка до дипломного проекту На тему Газифікація с Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД... УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ... ЗАТВЕРДЖУЮ... Ректор С В Іванов...

Інформаційні управляючі системи та технології
Упорядники В М Левикін... Д К Міхнов В І Саєнко М В Євланов...

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕМОНТУ
Вінницький національний технічний університет... В І Савуляк А Ю Осадчук...

Тема 1. Основні положення технології будівництва
Визначення технології... Визначення земляного полотна Природні фактори Різновиди робіт у дорожньому будівництві...

Інформаційні системи і технології на підприємствах
На сайте allrefs.net читайте: "Інформаційні системи і технології на підприємствах"

Основи технології та екологічної безпеки Теплових та атомних електростанцій
Одеський національний політехнічний університет... Кафедра прикладної екології та гідро газодинаміки... Основи технології та екологічної безпеки Теплових та атомних електростанцій для студентів очної та зачної...

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам