рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Київ, 2013

Київ, 2013 - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження     Анотація Методична Розробка Міс...


 

 

Анотація

Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проблем в діяльності об’єкта дослідження при написанні магістерських дипломних робіт. З цією метою розроблено детальні рекомендації щодо розроблення програми та планів соціологічного дослідження, пошуку та встановлення індикаторів соціологічного виміру, підготовки та опрацювання соціологічної інформації, оцінювання надійності та достовірності соціологічної інформації. Розроблено інструкції щодо визначення обсягів вибіркової сукупності, що вивчається; розроблення інструментарію дослідження; оцінювання достовірності результатів дослідження. У якості рекомендацій запропоновано формат подачі результатів соціологічного опитування у МДР

Зміст

1. Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень. 3

2. Методичні рекомендації щодо використання ТСД при написанні МДР. 3

2.1. Розроблення програми СД.. 3

2.2. Розроблення стратегічного і робочого плану СД.. 6

2.3. Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру. 7

2.4. Підготовка та опрацювання соціологічної інформації 8

2.5. Узагальнення соціологічної інформації 10

2.6. Оцінювання надійності та достовірності отриманої інформації 13

3. Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується. 15

4. Методичні рекомендації щодо розроблення інструментарію дослідження (анкети чи листка опитування) 19

5. Методичні рекомендації щодо оцінювання достовірності результатів дослідження. 21

6. Вимоги до представлення результатів СД в МДР. 25

Приклад. 26

Приклад Анкети. 26

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки. 28

Математичне обґрунтування результатів опитування. 29

Інтерпретація результатів. 30

Узагальнення (групування) результатів. 33


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана... Кафедра управління персоналом та економіки праці... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Київ, 2013

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги