рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження № З/п Показник Формула ...

№ з/п Показник Формула Умовні позначення
1. Середня похибка середньої арифметичної величини σ – середнє квадратичне відхилення, n – кількість спостережень
2. Середня похибка відносної величини p - показник, виражений у %, ‰ і т.д. q = (100 - р), при p вираженому в %; чи (1000 - р), при p вираженому в ‰ і т.д.
3. Середня похибка середньої арифметичної величини ( при кількості спостережень менше 30 помилки репрезентативності) σ – середнє квадратичне відхилення, n – кількість спостережень
4. Середня похибка відносної величини ( при кількості спостережень менше 30 помилки репрезентативності) p - показник, виражений у %, ‰ і т.д. q = (100 - р), при p вираженому в %; чи (1000 - р), при p вираженому в ‰ і т.д.
5. Довірчі межі для середніх величин (М) Мген - значення середньої величини генеральної сукупності; Мви6- значення середньої величини вибіркової сукупності; m – помилка репрезентативності; t - критерій достовірності (довірчий коефіцієнт).
6. Довірчі межі для для відносних показників (Р) Рген - значення відносного показника генеральної сукупності; Рви6 - значення відносного показника вибіркової сукупності; m – помилка репрезентативності; t - критерій достовірності (довірчий коефіцієнт).
7. Достовірність відмінностей для середніх величин де t - критерій достовірності, m1 і m2 - помилки репрезентативності, М1 і М2 - середні величини,
8. Достовірність відмінностей для відносних величин де t - критерій достовірності, m1 і m2 - помилки репрезентативності, Р1 і Р2 – відносні показники.

Визначення довірчих меж середніх і відносних величин (див.табл.3) застосовується в тих випадках, коли за результатами вибіркової сукупності необхідно судити про розміри досліджуваного явища (або ознаки) в генеральній сукупності. Обов'язковою умовою для застосування способу є репрезентативність вибіркової сукупності. Для перенесення результатів, отриманих при вибіркових дослідженнях, на генеральну сукупність необхідний рівень ймовірності безпомилкового прогнозу (Р), що показує, в якій частці випадків результати вибіркових досліджень за досліджуваною ознакою (явищу) будуть мати місце в генеральній сукупності. При визначенні довірчих меж середньої величини або відносного показника генеральної сукупності, дослідник сам задає певний (необхідний) рівень ймовірності безпомилкового прогнозу, який відповідає певному значенню критерію t, залежить також і від числа спостережень. При n> 30 рівня ймовірності безпомилкового прогнозу Р = 99,7% - відповідає значення t = 3, а при Р = 95,5% - значення t = 2. При п <30 величина t при відповідного рівня ймовірності безпомилкового прогнозу визначається за спеціальною таблицею.

Оцінка достовірності різниці результатів дослідження застосовується в тих випадках, коли необхідно визначити, випадкові або достовірні (істотні), тобто обумовлені якоюсь причиною, відмінності між двома середніми величинами або відносними показниками. Обов'язковою умовою для застосування даного способу є репрезентативність вибіркових сукупностей, а також наявність причинно-наслідкового зв'язку між порівнюваними величинами (показниками) і факторами, що впливають на них. Так, якщо обчислений критерій t ≥ 2 (табл.6.), що відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу Р ≥ 95%, то відмінність слід вважати достовірною (суттєвою), тобто зумовленої впливом якогось чинника, що буде мати місце і в генеральній сукупності. При t <2, ймовірність безпомилкового прогнозу Р <95%, це означає, що відмінність недостовірна, випадкова, тобто не обумовлена коюсь закономірністю (не обумовлена впливом якогось чинника). Тому отриманий критерій повинен завжди оцінюватися щодо конкретної мети дослідження.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги