рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти громадської безпеки

Злочини проти громадської безпеки - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Закон України “Про Пожежну Безпеку...

Нормативні акти:

Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р.

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р.

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р.

Правила обліку пожеж. Затверджені постановою КМ № 1943 в редакції від 21 жовтня 1999 р.

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені наказом МНС № 126 від 19 жовтня 2004 р.

Положення про дозвільну систему. Затверджене постановою КМ № 576 від 12 жовтня 1992 р.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів. Затв. наказом МВС України № 622 від 12 серпня 1998р.

Інструкція про створення єдиної автоматизованої системи номер­ного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС, на об’єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян. Затверджена наказом МВС України № 659 від 2 вересня 1998 р.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 9 від 7 липня 1995 р. “Про судову практику в справах про бандитизм”.

Постанова ПВС № 3 від 26 квітня 2002 р. “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”.

Постанова ПВС № 4 від 2 липня 1976 р. (в ред. постанови № 3 від 3 березня 2000 р.) “Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”.

Література:

Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) // Право України. – 1999. – № 2. – С. 92 – 95.

Антипенко В. Визначення поняття “безвинні жертви” у складі тероризму: актуальна проблема // Право України. – 2001. – № 6. – С. 75 – 77.

Антипов В. И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие. – Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1987. – 88 с.

Беляев С. С. О борьбе с международным терроризмом // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 107 – 109.

Берзин П. С. Понятие “применение оружия и предметов его заменяющих” в квалификации насильственных преступлений: Учебное пособие. – Симферополь, 2002. – 128 с.

Бойовий пістолет у власність? // Юридичний вісник України. – 23 – 29 бер. 2002 р. – С. 14.

Гавриш С., Ємельянов В. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України: окремі проблеми // Право України. – 2000. – № 10. – С. 41 - 43.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості. – Х.: “Рубікон”, 1997. – 160 с.

Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення терроризму // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83 – 85.

Емельянов В. П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Х.: Право, 1999. – 272 с.

Іваненко І. В. Аналіз національного законодавства про боротьбу з бандитизмом // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 6 (34). – С. 45 – 47.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Лихова С., Нагнойний Я. Бандитизм: спірні питання кваліфікації // Право України. – 1998. – № 3. – С. 75 – 76.

Ліпкан В. Актуальні проблеми розроблення кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм // Право України. – 2000. – № 3. – С. 77 – 79.

Мальцев В. В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования. – 1998. – № 8. – С. 104 – 107.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Пінчук В. Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами // Право України. – 2004. – № 10. – С. 69 – 75.

Подшибякин А. С., Ухаль А. М. Борьба с незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного и холодного оружия. – Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел комитета информации, 1999. – 256 с.

Про зброю “на руках” // Юридичний вісник України. – 19 – 25 квіт. 2003 р. – С. 8.

Романов О. Зброя у світі. Правове регулювання // Юридичний вісник України. – 2 – 8 лип. 2005 р. – № 26. – С. 15; 9 – 15 лип. 2005 р. – № 27. – С. 15.

Романов О. Зброя: законодавчий аспект // Юридичний журнал. – 2005. – № 2 (32). – С. 32 – 38.

Романов О. Правове регулювання обігу зброї // Юридичний вісник України. – 2005. – № 8, 26 лют. – 4 бер. 2005 р. – С. 8 – 9.

Собовий О., Короп М. Правове забезпечення боротьби з тероризмом // Юридичний вісник України. – 29 бер. – 4 квіт. 2003 р. – С. 4.

Старчиков М. Боротьба з терроризмом: чи можливо перебороти насильство? // Юридичний вісник України. – 16 – 22 серп. 2003 р. – С. 8.

Тихий В. П. Коментар до статей 255, 256, 257 розділу ІХ “Злочини проти громадської безпеки” Кримінального кодексу України // Законодавство України. – 2004. – № 6. – С. 33 – 42.

Федоров М. Право на вогнепальну зброю: за і проти // Право України. – 1998. – № 2. – С. 57 – 63.

 

 

1. Бандитизм (ст. 257 КК). Співвідношення із розбоєм.

2. Терористичний акт (ст. 258 КК).

3. Предмет злочинів, передбачених ст.ст. 262, 263 КК.

4. Правовий режим зброї та індивідуальних засобів самозахисту за законодавством

України.

5. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовина-

ми (ст. 263 КК).

6. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК).

7. Кримінально карані дії з радіоактивними матеріалами (ст.ст. 265, 266 КК).

8. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 КК).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти громадської безпеки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги