рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти власності

Злочини проти власності - раздел Право, Кримінальне право України   Нормативні Акти: Конституція Україн...

 

Нормативні акти:

Конституція України.

Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.

Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 6 червня 1995 р.

Закон України “Про зв’язок” від 16 травня 1995 р.

Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМ № 116 від 22 січня 1996 р.

Постанова КМ № 1464 від 5 грудня 1996 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству”.

Постанова КМ № 521 від 21 квітня 1998 р. “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України”.

Постанова КМ № 559 від 8 квітня 1999 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 7 від 25 вересня 1981 р. “Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна”.

Постанова ПВС № 12 від 25 грудня 1992 р. “Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності”.

Постанова ПВС № 2 від 7 лютого 2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

Література:

Андреєва К. Вексель як об’єкт злочинних дій: проблеми розслідування та кваліфікації // Юридичний журнал. – 2003. – № 9 (15). – 103 – 104.

Гриймало В. Об’єкт посягань на власність // Юридич­ний вісник України. – 30 черв. – 6 лип. 2001р. – № 26 (314). – С. 6 – 7.

Денчук Р. Питання адміністративної відповідальності за розкрадання комунального майна // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 20 – 22.

Диденко В. П. Квалификация хиденко В. П. Квалификация чищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Учебное пособие. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1992. – 80 с.

Дудоров О. О. Відповідальність за злочини проти власності: Навч. посібник. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2000. – 148 с.

Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред. Хавронюка М. І. – Київ: Атіка, 2001. – 608 с.

Женунтій В., Дадерко Л., Лашку М. Поняття по­вторності крадіжки індивідуального майна // Право Украї­ни. – 1997. – № 11. – С. 90.

Клепицкий И. А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. – 1997. – № 5. – С. 74 – 83.

Клименко В. А., Мельник Н. И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан: Учебное пособие. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993. – 92 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.: Юрінком, 1996. – С. 88 – 140.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Кузнєцов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999. – № 7. – С. 85 – 88.

Кузнєцов В. Комп’ютерна крадіжка: що розуміти під предметом злочину // Право України. – 1999. – № 10. – С. 74 – 76.

Кузнєцов В. Кримінально-правова боротьба з кра­діжками електроенергії // Предпринимательство, хозяйство й право. – 1999. – №11. – С. 44 – 46.

Куидеус В. Поняття викрадення у кримінальному праві // Право України. – 2002. – № 8. – С. 106 – 109.

Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. – М.: Юристъ, 1998. – 184 с.

Максимов А. Как квалифицировать хищение рыбаками выловленной ими рыбы? // Законность. – 2004. – № 12. – С. 28 – 30.

Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – Юринком. – Киев, 1996. – 240 с.

Міненко С. Злочини на ринку нерухомості. Які вони? // Юридичний журнал. – 2004. – № 6 (24). – 28 – 30.

Навроцький В. Визначення вартості викраденого державного або колективного майна при кваліфікації роз­крадання // Предпринимательство, хозяйство й право. – 1999. – № 6. – С. 18 – 22.

Навроцький В. Чи можна вкрасти електроенергію? // Предпринимательство, хазяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 45 – 47.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Ніколаєва Т. Крадіжка зі сховища // Юридичний вісник України. – 16 – 22 лют. 2002 р. – № 7 (347). – С. 13.

Огородник А. “Значна шкода” як оціночне поняття у складах злочинів проти індивідуальної власності громадян // Право України – 2001. – № 6. – С. 60 – 63.

Пинаев А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Харьков: Издательское объединение “Вища школа”, 1975. – 191 с.

Приймак В. Обманне проникнення у житло грома­дян з метою вчинення крадіжки // Юридичний вісник України. – 1 – 7 лют. 2001 р. – № 5 (293). – С. 7.

Радецький В. С. Нігерійські листи “419” або шахрайство з переказами // Адвокат. – 1999. – № 1. – С. 20 – 24.

Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. – № 6. – С. 36.

Романков А. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как квалифицирующий признак разбоя // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 41 – 45.

Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М.: Издательство “Экзамен”, 2004. – 352 с.

Сидоров С. Причинение ущерба при отсутствии признаков хищения // Законность. – 2004. – № 4. – С. 43 – 44.

Смаглюк О. Визначення місця розкрадання чужого майна в кримінальному законодавстві та встановлення його об’єкта // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 71 – 73.

Теньков С. Визначення розміру збитків від розкра­дання, нестачі, знищення матеріальних цінностей // Юри­дичний вісник України. – 5 – 11 серп. 1999 р. – № 31 (215).

Чехович Т. Хищение или законы рыночной экономики // Юридическая практика. – 12 сент. 2001г. – № 37 (195).

Шарапов Р. Д. Криминальная гипносуггестия: криминологические и уголовно-правовые аспекты // Государство и право. – 2004. – № 11. – С. 44 – 51.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти власності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги