рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ідеальність свідомості

Ідеальність свідомості - раздел Философия, Основи філософських знань Свідомість Забезпечує Життєдіяльність Людини І Суспільства В Такій Же Мірі, Я...

Свідомість забезпечує життєдіяльність людини і суспільства в такій же мірі, як і матеріальне виробництво. Породжуючи світ ідеальних образів, світ особливих ідеальних об'єктів, свідомість дає можливість відриватися від матеріального світу, йти за його межі, підноситися над ним. Свідомість дозволяє програвати ідеально дії і передбачувати результати матеріальних дій, дозволяє вибирати найкращі, як їй представляється, способи дій для досягнення заздалегідь поставлених цілей.

Свідомість як складний об'єкт вивчається цілим рядом наук: психологією, фізіологією вищої нервової діяльності, кібернетикою і т. д. В цьому нескінченному об'єкті філософія виділяє свій предмет, а саме таку сторону свідомості, де вона об'єктивно виступає в тому відношенні, яке розглядається з позицій основного питання філософії: що є первинним і що визначним - матерія або свідомість? Саме в цьому аспекті свідомість виступає як ідеальна. Терміни «ідеальне» і «свідомість» суть синоніми для філософа, але не для кібернетика або фізіолога. Звичайно, протилежність матерії і свідомості має абсолютне значення тільки в межах дуже обмеженої області: в цьому випадку виключно в межах основного гносеологічного питання про те, що визнати первинним і що вторинним. За цими межами відносність даного протиставлення безперечна. За межами основного питання філософії оперувати з протилежністю матерії і духа, як з абсолютною протилежністю, було б величезною помилкою. У той же час назвати думку матеріальною - значить зробити помилковий крок до змішення матеріалізму з ідеалізмом. Справедливе лише те, що відмінність матерії від духу відносна і звідси витікає не недостатність матеріалізму, а недостатність метафізичного, антидіалектичного матеріалізму.

Питання про співвідношення матеріального і ідеального при розгляді свідомості досі залишається дискусійним. З цього питання можна виділити чотири основні точки зору. 1) Свідомість ідеальна і тільки ідеальна. За своїм походженням і детермінацією воно не пов'язане з матерією. Це точка зору ідеалізму. 2) Свідомість матеріальна і тільки матеріальна. Це - позиція вульгарного матеріалізму. 3) Свідомість ідеальна, але воно є властивістю і особливим продуктом високоорганізованої матерії. Ця точка зору є вельми поширеною в марксистській філософії, вона розвивається в переважній більшості учбових посібників. 4) Свідомість і ідеально, і матеріально в різних відносинах: вона ідеальна в рамках тих ситуацій, які в узагальненій формі відображені в основному питанні філософії, і матеріально за його межами, в ситуаціях іншого типу. Ця позиція також розвивається в рамках марксистської філософії, але є менш поширеною.

З точки зору вульгарного матеріалізму, свідомість є таким же продуктом мозку, як жовч продуктом печінки. Якби можна було заглянути в черепну коробку, то, користуючись відповідною апаратурою, ми в принципі могли б «побачити» зміст свідомості, зрозуміти його з розшифровки молекулярних процесів в мозку. Свідомість, з цієї точки зору, знаходиться в мозку. При такому підході здійснюється подвійна помилка: по-перше, матерія ототожнюється з речовиною, тобто розглядається не на філософському, не на категоріальному рівні; по-друге, свідомість трактується як щось, що володіє речовинно-енергетично, а не інформаційною природою, що суперечить сучасним науковим уявленням. Дійсно, якби свідомість і зводилося до фізіологічних процесів, то звідси ще не слідувала б її матеріальність в філософському значенні слова.

Рух в мозку - це лише форма існування свідомості, але вміст його в співвідношенні тих сигнальних рухів і тих соціокультурних і природних явищ, які вони заміняють (пригадаємо викладене раніше розуміння інформаційного відображення і детермінацію свідомості суспільно-виробничою діяльністю).

Однак чим би не було свідомість (речовинно-енергетичним або інформаційним процесом), це не відміняє того факту, що в рамках основного питання філософії вона визначається через зіставлення матерії і тому бути в цих межах матеріальною ніяк не може.

Прихильники ж погляду на свідомість тільки як на ідеальну властивість і особливий продукт високоорганізованої матерії спростовують матеріальність свідомості зовсім іншими аргументами: вони доводять її функціонально-інформаційний характер. Точно так само, як речовинність свідомості (якби вона мала місце) нетотожна його матеріальності (це ототожнення виробляють вульгарні матеріалісти), так і його нематеріальність нетотожна його ідеальності. Інформаційні відносини підходять під ленінське визначення матерії анітрохи не гірше фізичних тіл або фізіологічних процесів. Якщо специфіку ідеального бачити в тому, що воно є відношення заміщення об'єкта образом, то подібні відносини вельми широко поширені за межами свідомості.

Отже, якщо ми назвемо думку ідеальною на основі того, що вона не зводиться до свого речовинного носія, то, по-перше, ідеальними довелося б назвати і всі інші явища такого роду, широко поширені в природі і суспільстві. По-друге, функціональна, інформаційна і соціальна специфіка свідомості може протиставляти його тільки іншим видам матерії, але не матерії як загальній характеристиці будь-яких об'єктів. Протилежність загального також повинна бути загальною. Тому наші противники вульгарних матеріалістів доводять тільки нематеріальність думки, але аж ніяк не її нематеріальність.

Ідеальне не синонім свідомості загалом, а характеристика лише тієї його сторони, якою воно виступає як протилежність матерії. Як ідеальне - і тільки як ідеальне - свідомість абсолютно протилежна матерії. Очевидно, що якщо об'єктивна реальність характеризується як та, що існує незалежно від відображення її суб'єктом, і в той же час відбивається ним (визначення матерії), то суб'єктивна реальність в рамках цього акту буде характеризуватися протилежними ознаками: як те, що не існує незалежно від діяльності свідомості і в той же час сама не відбивається в даному акті, не. є в ньому об'єктом. Ці характеристики суб'єкта в будь-якому акті діяльності свідомості і складають зміст поняття ідеального.

У цьому значенні будь-хто з основних елементів свідомості - знання, цінність, проект - є образом, що відображає об'єктивну реальність, що визначається нею і що залежить від неї. Знання повинно відповідати об'єкту, що відображається, цінність і проект повинні відповідати об'єктивним тенденціям розвитку об'єктивної реальності і об'єктивним умовам їх реалізації. У іншому випадку будемо мати помилкові знання, утопічні ідеали, нереалізовані проекти. Методологічне значення зіставлення суб'єктивної реальності, свідомості як ідеального, об'єктивної реальності як матерії, полягає у вказівці на те, що розгадку всіх таємниць суб'єктивного потрібно шукати в об'єктивному. Ідеалізм веде до відриву від об'єктивної реальності. Матеріалізм ставить ідеальне на твердий підмурівок матеріального.

Однак діалектичний матеріаліст розуміє відносність всіх зіставлень, не прагне все «розікласти по поличках»: це завжди матеріальне, це завжди ідеальне. Те, що в одному відношенні об'єктивно виступає як ідеальне, в іншому так же об'єктивно є матеріальним.

Зіставлення свідомості і матерії, що проводиться у всіх відношеннях, руйнує одне з найбільших завоювань науки - уявлення про єдність світу, що полягає в його матеріальності, робить свідомість не пов'язаною з матерією ( незрозуміло, як абсолютно нематеріальна властивість може бути властивістю матерії). Ця протилежність має значення тільки в одному відношенні - в рамках питання про співвідношення первинного матеріального оригіналу і вторинного ідеального образу, і тільки в цьому відношенні свідомість є ідеальною.

Отже, виділимо основні межі свідомості, які роблять людську свідомість самою собою і в той же час здатною охарактеризувати рівень її розвитку:

1.Свідомість - це універсальне і об'єктивне відображення. Ці межі є показниками рівня розвитку свідомості певної епохи, окремої людини.

2.Свідомість носить творчий характер. Свідомість людини не тільки відображає об'єктивну дійсність, але і творить, перетворює її. Здатність до творчого безперечно є одним з найважливіших критеріїв рівня розвитку суспільної і індивідуальної свідомості.

3.Ціннісна основа свідомості має соціальну (соціально-культурну) природу. Людина відображає і творить світ ради задоволення своїх все зростаючих потреб.

4.Свідомість нерозривно пов'язана з мовою або другою сигнальною системою. Здатність чітко формулювати і передавати свої думки за допомогою мови, здатність працювати на рівні абстрактного мислення - найважливіші характеристики розвитку свідомості.

5.Свідомість здатна сама себе робити своїм предметом, тобто володіє властивістю самосвідомості або рефлексії. Свідомість людини визначається не просто в тому, що вона поступає правильно, але і в розумінні основ своїх вчинків.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи філософських знань

Хмельницького кооперативного торговельно економічного інституту.. Основи філософських знань..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ідеальність свідомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пояснювальна записка
Навчальна програма вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» складена відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до ц

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специфіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських питань. Основне питання філос

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.Ск

Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
Діалектика як загальна теорія розвитку всього сущого. Прогрес і регрес. Принципи, закони і категорії діалектики. Принципи діалектики: загального зв’язку, загального розвитку, дете

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. Основні форми буття людини. Єдність

Тематичний план
№ п/п   Назва розділів і тем Кількість годин Усього Аудиторні заняття Самостійна робота

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специ­фіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських пи­тань. Основне питання філ

Основне питання філософії
3. Поняття світогляду, його складові та значення в житті людини. Типи та види світогляду 4. Свідомість як найвища форма відображення дійсності. Методичні

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості
  Методичні рекомендації: розкрити суть поняття "свідомість", концепції походження свідомості, з'ясувати, які чинники впливають на виникнення та функціонува

Суспільна природа свідомості
Властивість відображення матерії пройшло тривалу еволюцію: від відображення в неживій природі до біологічного відображення і від нього до соціального і кожний з цих етапів характеризується якісною

Структура свідомості
Досі термін «свідомість» вживався в широкому значенні для позначення інформаційного відображення на рівні соціальної форми руху матерії, взятої загалом. Його ж вживають і в більш вузькому значенні,

Запитання для самоперевірки
1.Чому філософія є універсальною наукою? 2.В чому особливості предмета філософії? 3.Яку структуру має філософське знання? 4.Які функції виконує філософія? 5.Чому

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Класична німецька філософія. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення класичної німецької філософії
Методичні рекомендації: Пояснити, чому історія філософії починаються зі Сходу, хоч староіндійська філософія виникла практично одночасно з філософією Стародавньої Греції. Р

Запитання для самоперевірки
1.Назвіть найдавніші духовні джерела філософії Стародавньої Індії. 2.Які впливові духовні рухи передували виникненню філософії Стародавньої Індії? 3.Які староіндійські філософські

Атомізм (VI-IV ст. до н.е.)
Започаткували атомістичну філософію в античності Левкіп і Демокріт. Вони, обґрунтовуючи первоначала, вважали, що ними є атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антип

Гуманізм та натурфілософія доби Відродження. Класична німецька філософія. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва XVIII ст
  Методичні рекомендації: Дати загальну характеристику епохи Просвітництва, визначити головні проблеми, яким приділяється значна увага у філософії доби Просв

Класична німецька філософія
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює період духовно-інтелектуального розвитку. Її представниками є Еммануїл Кант (1724 – 1804),

Напрямки у філософії нового часу
Метафізика– вчення про найзагальніші види буття ( світ, Бог, душа ). Основне поняття метафізики – субстанція - те, що існує само по собі, незалежно ні від чого ( природа, а не Бог

Сучасна світова філософія
Позитивізм– напрям у філософії, представники якого єдиним джерелом істинного знання проголошували досвід, заперечуючи цінність знань теоретичного мислення. Ідеї позитивізм

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.

Запитання для самоперевірки
Назвіть загальні особливості української філософії. Охарактеризуйте вихідні ідеї та джерела філософської думки Київської Русі. Розкрийте вплив зв'язків Західної Європи ХY- ХYІст.

Філософські проблеми у творах мислителів Кирило-Мефодіївського товариства
2. Філософські ідеї Т. Шевченка. 3. Ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського.   Методичні рекомендації:

Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського братства
Соціально-гуманістичне звучання матеріалістичні тенденції отримали в ідеях, розроблених і запропонованих Кирило-Мефодіївським товариством. Основою програми товариства була ідея федеративного об’єдн

Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, М.Драгоманова, Л.Українки, М.Грушевського
І.Я.Франко.І.Я.Франко (1856 – 1916) – унікальна постать у вітчизняній культурі. Видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії. Ще на зорі комуністичного

Марксизм. Неомарксизм
2. Західноєвропейська філософія кінця XIX- поч. XX ст. 3. Проблема сутності й існування, відчуження й свободи, життя й смерті у філософії ХХст. Методичні рекомендації

Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. Неомарксизм
Філософія марксизму.До складу марксизму входять марксистська філософія, політична економія та «науковий комунізм». Ці складові взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Батьківщиною

Проблема сутності й існування у філософії екзистенціалізму
Однією з провідних течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її мі

Світ як всеохоплююча реальність. Проблема єдності світу
Через пізнання світу людина може пізнати саму себе. Світ – це єдність, цілісність, впорядкованість всього сущого. Наприклад, світ давніх людей - це певна сукупність знань, які утворилися н

Вимушена, відчужена діяльність. Практика і творчість. Рух і саморух. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху
Довести, що визначальною особливістю практики є її людинотворча спрямованість. Розкрити філософську природу творчості, філософської концепції творчості, показати зв'язок творчості з практикою. Дове

Запитання для самоперевірки
1.Що таке творчість? 2.Охарактеризуйте основні ідеї творчості у філософії різних історичних періодів. 3.У чому полягає специфіка розв'язання проблеми творчості в українській філос

Самостійна робота
Альтернативні концепції діалектики : Метафізика : а) Нове повністю відкидає старе, чи якось його затримує для свого подальшого розвитку. Р

Запитання для самоперевірки
1. Що таке пізнання? 2. Назвіть принципи пізнання. 3. Дайте характеристику основних видів пізнання. 4. Розкрийте суть взаємних впливів різних видів пізнання 5. Я

Концепція і теорія як форми наукового пізнання
Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, закономірності дійсності і спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення

Роль досвіду у науковому та поза науковому пізнанні
Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо з практики, зберігаючи з нею найтісніший зв'язок, який виявляється в тому, що отримане таким шляхом знання є ніби діяльною моделлю об'єкта. На досві

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно-тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціаль

Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини
2. Мова як феномен життєдіяльності і культури. 3. Соціум як історія людської життєдіяльності 4. Людина як суб'єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське бу

Єдність сфер людської життєдіяльності (матеріальної, соціально-політичної, духовної, культурно-побутової)
Особистість діє відповідно до своїх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, характеру і змісту своєї життєвої позиції та вимог соціальних норм. Основні характеристики діяльності: її цілі, у

Реалізація способу життя людини як синтетична характеристика типових видів життєдіяльності людей в єдності з умовами життя суспільства
Нині саме життя висунуло на перший план завдання звільнення людини, яка все більше стає метою та вищою цінністю суспільного прогресу. Не випадково у центрі філософського осмислення дійсності стоїть

Запитання для самоперевірки
2. Що таке філософська антропологія? 3. Назвіть основні філософські концепції походження людини. 4. Як Ви розумієте поняття "соціум" і "соціальне"? .

Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності, можливі шляхи їх вирішення
Методичні рекомендації: Розкрити суть антропогенного фактора, що впливає на стійкість системи "суспільство - природа", довести, що суперечності між суспільством

Екологічна проблема
- глобальні зміни клімату; - виникнення парникового ефекту; - Зростання руйнівної сили ураганів, тропічних циклонів. Щорічно на Землі відбувається 10тис. повеней, зсувів грунту, з

Паливно-енергетична та сировинна проблема
- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля; - зростання енергоозброєності виробників: на ко

Самостійна робота
Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи «людина – наука – те6хнологія – суспільство» Передбачення майбутнього - це результат пізнавальної

Локальні релігії. Світові релігії
Первісні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія. Генетичний зв'язок ранніх та етнонаціональних релігій зі світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам). Локальні реліг

Самостійна робота. Походження, ідейні джерела буддизму
  Першою світовою релігією є буддизм (країни Південної і Південно-Східної Азії) – 360 млн. чол. (кожен 18 житель Землі )- Китай, Таїланд, Японія, В’єтнам, Корея, Шрі-Ланка. З

Запитання для самоперевірки
  1.Як Ви розумієте термін "локальні релігії"? 2.Які соціальні процеси вплинули на формування етнічних і регіональних релігій? 3.У чому полягали найпринцип

Іудаїзм
Одна з монотеїстичних національно-державних релігій стародавнього світу, поширена головним чином серед євреїв. Це перша релігія, яка безпосередньо продиктована Богом людям через свого пророка і вик

Індуїзм
На поч. н.е. в Кубанському царстві (Північна Індія) виникає буддизм. У V ст. в державі Гуптів (Індія) відбувається витіснення буддизму і відродження індуїзмі. Індуїзм в процесі свого відродження де

Основні віросповідні принципи ісламу як дуже впливової сили сучасного світу
Іслам (мусульманство, магометанство) – це наймолодша з трьох світових релігій. Він виник у VII ст., серед арабських племен Аравійського півострова і розповсюдився на Близькому та С

Виникнення протестантизму
3. Напрямки та релігійні течії ісламу, їх поширення в Україні 4.Релігія і церква в сучасній Україні. Найвпливовіші конфесії в Україні.   Методичні рекомендац

Католицизм
Найбільша течія християнства ( приблизно 1 млрд чол.. ) Розбіжності між католиками і православними: 1. Догмат про філіокве – про джерело походження духа Святого (католики - дух по

Протестантизм
Це третє відгалуження християнства, пов’язане з розколом всередині римо-католицької церкви (реформація). Реформація – це релігійний, соціокультурний і суспільно-політичний рух XYІ - XYІІ ст., що пр

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я
Православ’я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви у 1054 р. на Східну та Західну. Православ’я не має єдиного церковного це

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації католицизму
Католицизм (від гр. католикос – вселенський, всесвітній) існує від 1054 р. В світі є понад 1 млрд. католиків. Католики визнають Святе Письмо та Святий переказ як основне джерело віровчення. Католик

Запитання для самоперевірки
1. Проаналізуйте передумови розколів у християнстві? 2. Визначіть особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я, католицизму, протестантизму. 3. У що вірить п

Вільнодумство як вияв змін духовності
  Методичні рекомендації: Розкрити філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Показати , що у філософському значенні свобода совісті - це я

Свобода віросповідання та її правове регулювання в Україні
Свобода віросповідання – це законодавчо гарантоване право особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію, вільно змінювати свої релігійні уподоба

Свобода совісті як результат розвитку суспільства та її сутність
Свобода совісті– це особлива якісна визначеність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинник

Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення
Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні з особливою гостротою постали в др. пол. 80-х років ХХ ст. Перші кроки щодо демократизації суспільства спричинили нечувану

Запитання для самоперевірки
1. Як Ви розумієте термін "свобода совісті"? 2. Чи тотожні поняття "свобода совісті" та "свобода релігії"? 3. Як Закон України "Про свободу сові

Глосарій термінів
1. Фізис (з давньогрецької – природа) – у вихідному значенні те, що становить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, розширюється, поро

Список рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство:Підручник/ За ред. А, М. Колодного. - К.. 2000. 2. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. Москва, 2002. 3. Алексюк І.А. Логіка: Практичні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги