рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Критерій узгодженості Пірсона

Критерій узгодженості Пірсона - раздел Математика, Загальні принципи визначення оцінок. Оцінка математичного очікування Після Обчислення Оцінки ...

Після обчислення оцінки , звичайно постає задача порівняння відповідності отриманого виразу деякій теоретичній функції розподілу , вигляд котрої може бути обраний або виходячи із загальних міркувань, пов’язаних з природою виникнення випадкового процесу, або шляхом підбору відповідного аналітичного виразу, який апроксимує функцію . Для вирішення подібної задачі при опрацьовуванні реалізацій дискретних випадкових величин, існують методи, які грунтуються на використанні, так званих, критеріїв узгодженості, за допомогою котрих можна оцінити вірогідність узгодженості виборки з припущенням про відповідність обраній функції розподілу . Безпосереднє застосування цих методів для обробки реалізацій випадкових функцій наражається на труднощі, які пов’язані з наявністю у всіх критеріях узгодженості об’єма виборки , тобто певної кількості незалежних реалізацій випадкової величини. Але при обробці реалізації випадкової функції схожої величини не існує, тому що мають місце неперервні значення ординат реалізації , між котрими існує імовірнісна залежність, яка поступово слабкішає з ростом інтервалу між обраними ординатами. Тому, для використання звичайних критеріїв узгодженості, необхідно визначити величину, яка була б еквівалентною об’єму виборки для дискретної випадкової величини. Найбільш часто вживаємим у статистиці можна визнати критерій узгодженості «» (критерій К. Пірсона).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальні принципи визначення оцінок. Оцінка математичного очікування

Розділ Загальні принципи визначення оцінок оцінка математичного.. розділ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Критерій узгодженості Пірсона

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні принципи визначення оцінок. Сукупні оцінки, незсуненість, порівняльна ефективність
Не ставлячи перед собою за мету огляд усіх досягнень в цій галузі знань, розглянемо тільки основні задачі обробки реалізацій випадкових функцій і дамо окремі практичні рекомендації для розв’язання

Розрахункові моделі
Приклад 1. Визначити дисперсію оцінки математичного очікування стаціонарної випадкової функції у складі трьох незалежних реалізацій протяжності

Кореляційна функція стаціонарного випадкового процесу
Перейдемо до знаходження оцінки кореляційної функції не обумовлюючи спочатку припущення стосовно наявної стаціонарності процесу. Тоді, за означенням,

Аналітична апроксимація експериментальної кореляційної функції
Після визначення достатньої кількості ординат функції та побудови її графіка зазвичай виникає необхідність в апроксимації кореляційної функц

Розрахункові моделі
Приклад 1. Припустимо, що в результаті аналітичної обробки реалізацій випадкового процесу та виходячи з особливостей фізичної природи явища, апроксимацію оцінки кореляційної функції

Визначення спектральної щільності за попередньо обчисленою кореляційною функцією
Для визначення спектральної щільності стаціонарного випадкового процесу за його реалізацією, можна або спочатку визначити оцінку кореляційної функції вже викладеним способом і знайти її перетворенн

Безпосереднє застосування перетворення Фур’є
Необгрунтованість цієї оцінки пов’язана з тим, що тут визначається не чисельний параметр, який характеризує спектральну щільність , а

Види оцінок спектральної щільності
Підсумовуючи, відзначимо деякі особливості визначення оцінки спектральної щільності за наявності чітко окреслених максимумів на різних діапа

Незсуненість і обгрунтованості оцінки розподілу ординат
Припустимо, що існує в наявності реалізація стаціонарного процесу тривалості . Оцін

Гістограма
Принципи обробки експериментального матеріалу досить грунтовно відпрацьовані в математичній статистиці стосовно до послідовностей незалежних реалізацій випадкової величини (вибірка з генеральної су

Приклади обчислення спектральної щільності стаціонарного випадкового процесу
  Між кореляційною функцією і спектральною щільністю існує відоме співвідношення , (106) яке свідчить, що за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги