рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перетворення Галілея

Перетворення Галілея - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Перетворення Галілея Показують, В Який Спосіб Пов’Язані Між С...

 

Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо воно стосується тільки однієї інеpціальної системи відліку, є чисто математичним і розв`язується методами аналітичної геометрії та математичного аналізу. Але питання про перетворення координат, що відносяться до різних інеpціальних систем відліку, є питанням фізики. Воно може бути розв`язане тільки експериментальними засобами.

Найпростішим відносним рухом систем відліку є поступальний рівномірний рух. З численних дослідів відомо: “В усіх системах координат, які рухаються поступально та рівномірно відносно сфери нерухомих зірок та відносно одна одної, усі механічні явища відбуваються однаково”. Це твердження є принципом відносності Галілея. У подальшому цей принцип був визнаний справедливим і для інших явищ, наприклад, електромагнітних. Цей принцип є постулатом, оскільки, по-перше, він не є перевіреним з достатньою точністю; по-друге, досі не всі явища природи є нам відомими.

Нехай система відліку K є нерухомою, а система відліку K1 рухається відносно K зі швидкістю . Вважаємо, що в момент часу t=0 системи відліку K та K1 співпадали, тоді траєкторія руху матеріальної точки в системі K описується функцією , а в системі K1, відповідно, . Наступні формули називаються перетвореннями Галілея:

 

t1=t, (1.2.18)

. (1.2.19)

 

Перетворення Галілея показують:

- як за відомим часом, що тече в нерухомій системі відліку K, знайти час в іншій системі відліку K1, яка рухається відносно першої з невеликою швидкістю ;

- як за відомим положенням матеріальної точки відносно системи відліку K знайти положення цієї точки відносно K1;

- як за відомою швидкістю матеріальної точки відносно системи відліку K знайти швидкість цієї точки відносно K1.

Скористаємося перетвореннями Галілея для опису переходу з системи відліку K1 до системи K. Виходячи з принципу відносності руху, можна сказати, що система рухається відносно системи K1 зі швидкістю «». Тому перехід від системи відліку K1 до системи K описується формулами (1.2.18) та (1.2.19), в яких слід замінити: t1« t, r1« r, « 1, ®-:

 

t=t1, , . (1.2.20)

 

Такий самий результат можна здобути з арифметичних міркувань внаслідок розв’язання рівнянь (1.2.18) та (1.2.19) відносно t, і , що підтверджує, що побудована Галілеєм теорія є внутрішньо несуперечливою, самоузгодженою.

Зверніть увагу на те, що принцип відносності Галілея використовує припущення про те, що час змінюється однаково в різних системах відліку. Це є справедливим тільки для повільних рухів зі швидкістю , що є значно меншою швидкості світла, які досліджує класична механіка. Для систем відліку, які рухаються з релятивістськими швидкостями, це не так: дійсно, в них час змінюється повільніше, ніж у нерухомих системах відліку.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перетворення Галілея

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Закон збереження моменту імпульсу
  Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні в

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги