рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Закон збереження моменту імпульсу

Закон збереження моменту імпульсу - раздел Физика, Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії   Назвемо Моментом Імпульсу ...

 

Назвемо моментом імпульсу та моментом сили , відповідно, наступні величини, які визначаються через векторні добутки:

 

; . (1.4.11)

 

Доведемо, що між векторами та існує такий саме зв'язок, як і між силою та імпульсом: =S . Для цього згадаємо другий закон Ньютона = , помножимо вираз для нього векторним чином на радіус-вектор: . Слід взяти до уваги також, що вектори швидкості та імпульсу є паралельними один одному, тому їхній векторний добуток дорівнює нулю , тоді:

 

. (1.4.12)

 

Таким чином, маємо основне рівняння динаміки обертального руху матеріальної точки:

 

. (1.4.13)

 

При цьому слід мати на увазі, що під значенням вектора в загальному випадку слід розуміти результуючий момент зовнішніх сил. Рівняння (1.4.13) також називають рівнянням моментів.

Для замкненої (зовнішні сили відсутні або їхній результуючий момент дорівнює нулю, ) ізольованої системи рівняння моментів (1.4.13) перетворюється в таке: . Значить, за цих умов момент імпульсу зберігається:

 

. (1.4.14)

 

Отже, момент імпульсу ізольованої системи матеріальних точок не змінюється за будь-яких внутрішніх взаємодій, що відбуваються всередині системи. Це твердження становить зміст закону збереження моменту імпульсу. Якщо взяти до уваги аналогію між імпульсом та моментом імпульсу, то видно, що рівняння (1.4.14) є подібним до закону збереження імпульсу. Цікаво, що закон збереження моменту імпульсу виконується також у випадку дії центральних сил, бо для них , і попри присутність при цьому зовнішніх сил моменти центральних сил внаслідок властивостей векторного добутку дорівнюють нулю, що призводить до рівняння .

Закон збереження моменту імпульсу носить векторний характер. Отже, можлива ситуація, коли зберігається тільки одна із складових вектора . Наприклад, , , але при цьому проекція рівняння (1.4.13) на вісь є нульовою, отже, . Тоді

Це означає, що закон збереження моменту імпульсу можна використовувати також і для частково ізольованих механічних систем.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Рух системи матеріальних точок. Методика розв`язання задач про зіткнення. Закон збереження повної механічної енергії

Для визначення констант інтегрування застосуємо початкові умови це початкова швидкість руху кінця мотузки яка виникає внаслідок падіння муфти...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Закон збереження моменту імпульсу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перетворення Галілея
  Перетворення Галілея показують, в який спосіб пов’язані між собою координати механічного об’єкта у різних інеpціальних системах відліку. Питання про перетворення координат, якщо вон

Інваріанти перетворення Галілея
  Коли певна фізична величина не змінює свого числового значення при перетворенні координат, то це значить, що вона має об`єктивне значення, яке не залежить від обраної системи відлік

Закон збереження імпульсу
  Виходячи з другого та третього законів Ньютона, можна здобути закони збереження імпульсу та енергії. Цікаво, що існує також можливість пройти й зворотнім шляхом, тобто вивести закон

Теорема про рух центру мас
  Центром мас (або центром інерції) механічної системи (системи матеріальних точок) називають таку уявну точку, радіус-вектор якої визначається за наступною формулою:  

Рух тіл змінної маси
  Термін “змінна маса” в класичній механіці має інше значення, ніж у теорії відносності. У рамках класичної механіки досліджується повільний рух об’єктів, чия маса змінюється через вт

Робота та кінетична енергія
  Кількість енергії, яку людство одержує з надр Землі у формах, які є зручними для сучасного промислового виробництва, має свою межу, до якої вже недалеко. Добробут людства безпосеред

Зіткнення
  Терміном зіткнення у механіці позначають процес взаємодії між механічними об`єктами у широкому розумінні, тобто це не є обов`язково явище їхнього торкання один з одним з наступним в

Силове поле
  Силове поле – це область простору, де в кожен момент часу для кожної точки простору відома сила, що діє на фізичне тіло, яке знаходиться в цій точці простору. Під словами «відома си

Класифікація сил
  Існують сили, що мають силове поле, та такі, що його не мають. Силового поля не мають сили тертя, опору та Лоренца, бо вони залежать від напрямку руху. При цьому сили тертя залежать

Потенціальна енергія
  Властивості потенціальних сил дозволяють ввести поняття про потенціальну енергію U. Потенціальною енергією для матеріальної точки у певному положенні називають роботу A

Зв’язок потенціальної сили та потенціальної енергії
  Як було показано раніше, механічна робота, за визначенням, пов’язана з силою в наступний спосіб: . Оскільки механічну роботу

Просторові межі механічного руху
  Якщо у механічній системі відсутні дисипативні та неконсервативні сили, тоді зберігається сума енергій: K+Uº E=const. Оскільки за визначенням кінетична енергія не може б

Рух матеріальної точки у полі центральної сили
  Для матеріальної точки, яка рухається в полі центральної сили за умов відсутності дисипації, виконується закон збереження механічної енергії. До того ж, як показано у попередньому п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги