рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення   Графіки Rg І Ху Надають Повні Відомості Про Властивості Кольо...

 

Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити яскравість одиничного кольору, що домінує довжину хвилі та колориметричну чистоту, знайти суму декількох кольорів і характеристики сумарного кольору. Однак зазначені графіки не дають точної інформації про ступінь зорового розходження кольорів, що контрастують за колірним тоном.

Відомо способи визначення ступеня розрізненості кольорів залежно від їх положення на діаграмі ху. Складність задачі – у необхідності порівнювати кольори, які різні за декількома параметрами. У дослідах, наприклад по виміру порогів колірного тону, змінювалася тільки одна характеристика – довжина хвилі. У подібних умовах визначали й інші пороги. На полі ж колірної діаграми яскравість, колірний тон і насиченість змінюються одночасно. Яскравість падає за вертикаллю, насиченість зменшується за мірою наближення до білої точки, колірний тон змінюється за локусом. Пороги розрізнення, визначені при зміні всіх трьох характеристик, називаються кольоровими або порогами кольоророзрізнення.

Уперше вони були визначені Джаддом, що знайшов їх розташування на діаграмі ху. Він показав, що точки кольорів А, В, С, D, Е, F, G, Н, J (рис. 3.1), мінімально відрізнених від даного К, розташовані за еліпсом. Точка даного кольору (тобто вихідна) знаходиться на перетинанні його осей. Зазначені еліпси називають граничними. Їх розміри, співвідношення осей і їх напрям залежать від положення вихідної точки К на графіку. Пороги визначалися виходячи, зі середньоквадратичної помилки при встановленні колориметричної тотожності. За Гуревичем поріг кольоророзрізнення приблизно в три рази більше помилки.

 

Рис. 3.1 – Схема граничного еліпса

 

Мак-Адам, провівши ретельні дослідження, уточнив розміри і положення граничних еліпсів. Ці дані є основою сучасних уявлень про пороги кольоророзрізнення. На рис. 3.2 показана отримана їм діаграма. Розміри еліпсів для наочності збільшені їм у десять разів.

Рис. 3.2 – Граничні еліпси на графіку ху за Мак-Адамом

 

З рисунка видно, що пороги кольоророзрізнення нерівномірно розподілені за графіком. У його нижній (синьо-фіолетовій) частині дві близько розташовані точки виражають кольори, що сильно розрізняються. Чутливість ока до зміни кольоровості тут велика. А у верхній (зеленій) області навіть мінімально відчутна зміна кольоровості виражається досить віддаленими одна від одної точками.

Колірний поріг залежить не тільки від положення опорної точки на графіку, але і від напряму, за яким змінюється кольоровість. Наприклад, у верхній частині графіка поріг сильно зростає зі зміною координати y, а в нижній – координати х.

Число порогів кольоророзрізнення між двома кольорами називається кольоровим контрастом.

Таким чином, відстань між точками двох кольорів на графіку ху непропорційна колірному контрасту між ними. Так, наприклад, різниця координат кольорів К1, і К2 дорівнює різниці координат іншої пари кольорів – К¢1 і К¢2, то колірний контраст між кольорами зазначених пар різний.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги