рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умовна чистота кольору

Умовна чистота кольору - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення Вираження Колірного Тону Через Домінуючу Довжину Хвилі І Насиченості ...

Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і колориметричної чистоти.

Колірний тон. Візьмемо на діаграмі кольоровості довільну точку К (рис. 2.16). Нехай вона має, наприклад, координати К (0,2; 0,6). З'єднаємо її з білою точкою і продовжимо лінію нагору до перетинання з локусом. На проведеній в такий чином прямій змінюється тільки насиченість, і точка перетинання Кl=550 відповідає довжині хвилі випромінювання, що має той же колірний тон, що "і колір К, тобто домінуючій довжині хвилі.

Тому що пурпурних у спектрі, а отже, на локусі немає, то для них розглянута характеристика знаходиться таким чином. Візьмемо поблизу лінії пурпурних колір П. Знайдемо колір, тотожний йому за тоном, але максимальної насиченості. Для цього з'єднаємо точку П с білою точкою і продовжимо пряму перетинання з лінією пурпурних. Точка перетинання П виражає той же колірний тон, що і точка П. Продовжимо тепер пряму ПБ убік локусу. Точка перетинання вказує довжину хвилі К=500 нм. Це – колір, додатковий до П. Його довжиною хвилі зі знаком «штрих» позначається точка П на лінії пурпурних. У нашім прикладі домінуюча довжина хвилі дорівнює 500' нм.

Колориметрична чистота кольору. Знаючи положення кольору К на діаграмі кольоровості (рис. 2.16), можна знайти його колориметричну чистоту р за формулою

 

(2.9)

 

Замінивши Вl + 5ВБ = В,' одержимо р = Вl : В.

Для розрахунку колориметричної чистоти за даними, які можна прочитати на діаграмі:

 

(2.10)

Перетворимо відношення ml/m так, щоб до нього можна було прикласти правило додавання кольорів за формулою:

 

(2.11)

 

З огляду на те, що:

 

(2.12)

 

Узявши відношення модулів mБ/ml замість відношення відрізків ККl/КБ, проведемо зворотне перетворення:

 

(2.13)

 

(2.14)

 

де перший співмножник – відношення відстані від точки обумовленого кольору до білої до відстані від білої точки до локусу.

Розрізняють два близьких поняття – умовна чистота кольору рy і власне колориметрична чистота кольору р (іноді її позначають pк). При визначенні ру яркісні коефіцієнти виражають як 1/680 частку колориметричної одиниці основних. У цьому змісті яркісні коефіцієнти рівні між собою. Тоді:

 

(2.15)

 

При визначенні р відношення Ll/L виражається у світлових одиницях яскравості, і, отже,

 

(2.16)

 

Для практичних розрахунків відношення відстаней КБ/КlБ заміняють пропорційним йому відношенням різностей координат, що легко прочитати по координатних осях діаграми. Наприклад, для кольору К (рис. 2.17):

 

(2.17)

 

для кольору К1:

 

(2.18)

 

для кольору К2 (точка Кl2 лежить на лінії пурпурних кольорів, збігаючись із точкою П).

 

(2.19)

 

Для кольорів, розташованих за локусом, чистота більше одиниці. Так, для К3:

 

(2.20)

 

де:

 

 

У колориметричній практиці застосовують діаграми, на яких точки кольорів однакової чистоти з'єднані лініями. Таким чином, значення цієї величини можна прочитати по діаграмі.

 

 

 

Рис. 2.17 – Схема визначення колориметричної чистоти кольору

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умовна чистота кольору

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги