рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вираження колірності в системі XYZ

Вираження колірності в системі XYZ - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення Вимоги До Основних Кольорів Xyz. Практично Використовува...

Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ.

Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і вимірів. Вибір був зроблений таким чином, щоб забезпечити наступні властивості системи:

1. Яркістна характеристика кольору визначається не трьома складовими колірного рівняння, а тільки однією.

2. Колірне рівняння, що виражає будь-який реальний колір, включаючи найбільш насичені – спектральні, не мають негативних координат.

3. При зазначених особливостях системи положення білої точки зберігається в центрі трикутника кольоровості та координати білого кольору є Б (1/3; 1/3; 1/3).

4. Одна з колірних координат великого числа спектральних кольорів дорівнює нулю, і ці кольори, отже, виражаються двочленними рівняннями.

Ці властивості пов'язані з особливостями будови колірного простору ХУ.

Нереальні кольори.За межами площі, обмеженої локусом, розташовуються точки кольорів, яких немає в природі, – більш насичених, ніж спектральні. Виберемо поза полем реальних кольорів точку Бл (рис. 2.19) і охарактеризуємо колір, виразом:

 

 

Рис. 2.19. Нереальні кольори на графіку r, g

 

Одиничний колір Бл – блакитний, за колірним тон тотожний спектральному l480, але найбільш насичений.

Крім того, якби удалося одержати випромінювання уявлюваного кольору Бл та змішати його з білим, то суміш має колір монохроматичного l480, включаючи його насиченість. Змішуючи випромінювання кольорів Бл та l560, можна було б одержати реальний сильно насичений С того ж колірного тону, що і лежачий між l480 і l490. Для отримання яскравості одиничного кольору Бл необхідно: нанести на діаграму лінії яскравості і скористатися яркістним масштабом (ліва частина рисунка). Уявлюваний одиничний Бл має яскравість близько 0,2×680 кд . м–2, а С, отриманий додаванням уявлюваного з реальним, – близько 1,5 680 кд . м–2.

Колір П – пурпурний, додатковий за колірним тоном до кольору випромінювання l560. Змішання випромінювання нереального кольору П с жовто-зеленим l дало б дуже мало насичений пурпурний П1. Найцікавіша властивість уявлюваного кольору П – відсутність яскравості: точка, що виражає цей колір, лежить на аліхні.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вираження колірності в системі XYZ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги