рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення Для Опису Колірності Немає Необхідності Прибігати До Просторових Представлень...

Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенести координати з просторових осей RGВ на сторони трикутника, як це показано на рис. 2.8,а.

 

Рис. 2.8 – Перенесення колірних координат (а) і просторова інтерпретація методу визначення координат колірності (б)

 

З рисунка зрозумілий метод відліку координат від вершин трикутника. Вони відраховуються у напрямку до вершини (за годинниковою стрілкою), відповідної цієї координати. Визначимо координати точки Код. (рис. 2.8,б). Щоб знайти r, треба відлічити цю координату по стороні gr. Для цього вимагається з точки одиничного кольору Код. провести пряму, паралельну стороні bg (лежить проти кута, що відповідає тому основному, координата якого відлічується). Так само знаходяться і інші координати. Таким чином, як це видно з рисунка, одиничний колір, що виражається точкою Код., описується рівнянням:

 

(2.5)

 

Сума координат колірності дорівнює одиниці.

Нехай необхідно, за координатами колірності визначити відповідну точку трикутника:

 

(2.6)

 

Для знаходження точки, колірність якої є К (рис. 2.9,а), треба з точки сторін r = 0,5, g = 0,4 і b =0,1 паралельно сторонам трикутника, протилежним до вершини, що виражає основний колір, провести прямі до їх зустрічі в точці К (на рис. 2.9,а проведені пунктирними лініями).

 

Рис. 2.9 – Властивості трикутника колірності: а – знаходження точки за координатами колірності; б – зміна насиченості за бісектрисою одного з кутів трикутника

 

Як видно з рисунка, третя координата зайва. Положення точки в площині трикутника визначається двома координатами. Третя не вільна, а пов'язана зі значеннями двох перших. Даний трикутник – частина площини одиничних кольорів. А для характеристики колірності, яка є двомірною величиною, досить двох координат. Оскільки сума координат колірності дорівнює одиниці, то по двох з них завжди можна знайти третю. Наприклад: r =1 – (g+b). Аналогічно для координат g і b.

Якщо, r = 0,5 і g=0,4, то третя координата b =0,1.

Колірні властивості трикутника колірності. Якщо в трикутнику (рис. 2.9,а) точка Б з координатами r = 1/3, g = 1/3, то третя координата b = 1/3. Тоді для кольору б рівняння колірності має вигляд:

 

(2.7)

 

З рівняння видно, що так звана біла точка Б (1/3, 1/3, 1/3) виражає одиничний ахроматичний колір.

Вона є перетином ахроматичної осі колірного простору з площиною одиничних кольорів.

Рис. 2.9 показує, що з видаленням точки від ахроматичної осі насиченість кольору, що виражається нею, зростає. Це співвідношення зберігається і для колірного трикутника. За прямою, що сполучає сторону або вершину трикутника з білою точкою, насиченість падає від максимального її значення в точці, що належить стороні трикутника, до нульового у білій точці. Колірний тон на прямій є постійним.

З рис. 29,б видно, зміна колірності за бісектрисою відбувається при g = 1–2r. Заштриховані трикутники рівні між собою і, отже, відрізок gК1g удвічі більше відрізок rК1g. Підставивши значення g у формулу b = 1 – (g+r), отримаємо для точок бісектриси кута g (і аналогічно для інших кутів): b = r.

Аналогічно цьому насиченість змінюється за будь-якою прямою, що проходить через білу точку трикутника.

На рис. 2.10,а показаний трикутник колірності, що знаходиться в колірному просторі, і вектори кольорів К1 і К2, а також сумарний вектор КS, Площина паралелограма кольорів, що складаються, перетинає трикутник за лінією К1од.К2од..

 

 

Рис. 2.10 – Схема складання кольорів в трикутнику колірності :

а – просторова інтерпретація; б – співвідношення на площині

 

З рис. 2.10 видно:

 

(2.8)

 

Якщо кольори К1 і К2, що складаються, рівні, то відрізки l1 = КΣод.К1од. і l2 = К2од.КΣод однакові за довжиною і точка сумарної колірності лежить на середині К1од.К2од.. Якщо ж яскравості кольорів неоднакові, то до лінії відрізків К1од.К2од. і К2од.КΣод. обернено пропорційні модулям кольорів, що складаються. Відношення m1/m2= l2/l1 іноді називається правилом центру тяжіння.

Біла точка. За рівнянням (2.7) основні кольори виражені в колориметричних одиницях. Візьмемо замість цього основні в однакових кількостях за умови, що вони виражені в стандартних світлових одиницях. Позначимо їх на знак того, що це не колориметричні одиниці, символами RGB, узятими в дужки (В). Тоді для отримання білого кольору потрібні їх кількості, що виходять з рівняння Б = (R) + 4,59 (G) + 0,06 (В).

Відкладемо в колірному трикутнику rgb точку Б (рис. 2.11). Модуль кольору Б в цьому випадку рівний 5,65. Тому для знаходження білої точки треба скласти рівняння колірності. Ділячи колірні координати на модуль, отримаємо r = 0,177, g = 0,813, b = 0,001.

Відклавши знайдену таким чином точку в трикутнику rgb (рис. 2.11), переконуємося, що вона знаходиться не у центрі, а поблизу кута g і дуже близько (b = 0,001) від сторони rg. Таке положення точки білого кольору незручне, оскільки точність вираження зелених і близьких до них кольорів знижується, що ускладнює розрахунки. У цьому полягає одна з причин, за якими введені колориметричні одиниці яскравості.

 

Рис. 2.11 – Положення «білої» точки у разі, коли основи виражені однаковими числами світлових одиниць

 

Уявлення основних кольорів у стандартних енергетичних одиницях (Вт) призводить до аналогічного результату: точка Б виявляється притиснутою до вершини R трикутника. В цьому випадку незручно відкладати точки червоних кольорів і близьких до них.

Біла точка трикутника rgb виражає колірність джерела Е. У трикутнику xyz є декілька «білих» точок.

Локус. Межа колірності реальних кольорів визначається положенням точок, що виражають спектральні кольори (рис. 2.12).

 

Рис. 2.12. –Положення локусу відносно трикутника колірності rgb

 

На прямій, що сполучає будь-яку точку локусу з білою, лежать колірності усіх кольорів, співпадаючих по колірності із спектральними цієї довжини хвилі.

У спектрі є усі кольори, окрім пурпурних. Щоб отримати повну сукупність максимально насичених кольорів, локус замикають прямою лінією (на рисунку пунктир), на якій лежать одиничні пурпурні максимальної насиченості. Площа, обмежена локусом і замикаючій його прямій, називається полем реальних кольорів. Поза цим полем лежать уявні кольори, більш насичені, ніж спектральні. На полі ж знаходяться реальні кольори.

Яскравісні властивості трикутника колірності. Яскравісні властивості трикутника колірності визначаються положенням ліній яскравості (перетин площини одиничних кольорів з площинами рівної яскравості).

На рис. 2.13 дана ізометрична проекція трикутника, що знаходиться в колірному просторі. У такому разі координатні осі проектуються під кутом 1200 один до одного. Цифри, що стоять у вершин трикутника (рис. 2.13), показують яскравості одиничних основних кольорів в кд∙м–2.

 

 

Рис. 2.13 – Розподілення яскравості в трикутнику колірності rgb

 

Визначивши яскравісний масштаб (тобто число кд∙м–2на одиницю довжини по кожній із сторін), можна знайти яскравість кольору, що виражається будь-якою точкою трикутника. З’єднавши точки рівнояскравих кольорів прямими, отримаємо лінії рівної яскравості, які на рис. 2.5 були представлені як перетин трикутника rgb з площинами рівних яскравостей. Для визначення яскравості довільного кольору К, треба через точку К провести пряму, паралельну лініям рівної яскравості, до перетину з однією із сторін – bg або gr. .

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги