рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Типові тестові завдання

Типові тестові завдання - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення   1. Колориметричні Системи – Це: А) Системи Вимірюван...

 

1. Колориметричні системи – це:

а) системи вимірювання кольору;

б) сукупність зразків;

в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основних.

2. Продовжить речення: «Для переходу від світлових до енергетичних величин яскравості кольорів R, G і B оцінюють в так званих …»

а) одиницях яскравості;

б) одиницях світлових потоків;

в) абсолютних коефіцієнтах яскравості.

3. За якою системою рівнянь визначають співвідношення між кольорами X, Y і Z і кольорами R, G і B:

а)

б)

в) .

4. Про що йде мова: «Крива, яка містить точки монохроматичних кольорів (колірностей) – це»

а) домінуюча довжина хвилі даної колірності;

б) локус;

в) яскравість.

5. Яку систему кольорів складають кольори фуксин-ціан-жовтий:

а) CMYK;

б) RGB;

в) Lab.

6. Кривими складання називають:

а) кольорові координати однорідних випромінювань з одиничними променевими яскравостями;

б) графіки функцій розподілу за спектром кольорових координат монохроматичних випромінювань, що мають потужність;

в) графіки залежності питомих координат від довжини хвилі випромінювань.

7. До основних видів метамеризму належать:

а) джерела освітлення; спостерігачі; розміри вимірюваного поля; геометрія спостереження;

б) функція Е(l);функція r (l); функція ;

в) розподіл енергії випромінювання джерела освітлення за довжинами хвиль; розподіл за довжинами хвиль інтенсивності випромінювання, відбитого або пропущеного об'єктом; функція сприйняття стандартного спостерігача.

8. Колірний простір системи – це:

а) сума колірних координат (модуль) кольору, заданого будь-якою точкою площини;

б) трикутник, утворений перетином площини одиничних кольорів з координатними площинами;

в) сукупність кольорів, виражена в цій системі основних.

9. Про яку пряму трикутника Максвела йде мова: «сильний кольоровий контраст: зелений на пурпурному фоні або пурпурний на зеленому фоні»

а) пряма MG;

б) пряма CR;

в) пряма YB.

10. Яка теза є вірною:

а) на прямій, що не з'єднує точки двох кольоровостей, знаходяться точки їх сумарних кольорів;

б) значення колірних координат кольорів не змінюються від проекційного перетворення;

в) локус не залишається границею спектральних кольорів.

11. За якою формулою визначаютьколориметричну чистоту кольору:

а)

б)

в)

12. Властивості фігур і ліній, що не зберігаються при афінних перетвореннях:

а) відстані між рівнобіжними прямими; рівносторонній трикутник rgb перетворюється в прямокутний, співвідношення осей еліпсів змінюються, окружність може перейти в еліпс, а еліпс – в окружність; співвідношення довжин зазначених пар в оригіналі та копії різні;

б) паралельність прямих; менший кут і в проекції залишається вдвічі меншим, ніж більший; площинність фігур; співідношення рівнобіжних відрізків;

в) паралельність прямих; менший кут і в проекції залишається вдвічі меншим, ніж більший; співвідношення осей еліпсів змінюються, окружність може перейти в еліпс.

13. Про яку модель йде мова: «Три параметри кольору є основою цієї колірної моделі: колірний тон, насиченість, яскравість. Ці параметри застосовують для виконання настроювань у кожному колірному режимі»

а) модель Lab;

б) модель RGВ;

в) модель НSВ.

14. Яка кольорова система є рівноконтрастною:

а) система Lab;

б) система RGВ;

в) система НSВ.

15. Яким шляхом отримують рівноконтрасний колірний графік UVW:

а) шляхом проекції графіку XYZ на площину UV, що знаходиться під кутом до площини XY;

б) шляхом проекції графіку RGВ на площину UV, що знаходиться під кутом до площини XY;

в) шляхом проекції графіку XYZ на площину UV.

16. У якому способі систематизації кольорів кількісне вираження кольорів пов'язане з об'єктивними характеристиками кольору: яскравістю, колірним тоном і чистотою кольору:

а) у способі колірних еталонів;

б) у колориметричному способі;

в) у вигляді атласу кольорів.

17. Колірне коло – це:

а) кольори усіх можливих колірностей при постійних їх світлот;

б) ахроматичні кольори, які складають шкалу світлот тіла;

в) два конуси, сполучені підставами.

18. Про яку колірну систему йде мова: «На кінцях діаметрів розташовані не додаткові, а контрастні (близькі до додаткових) кольори… У колі 45 кольорів, з яких 9 прийняті в якості опорних. Це – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, синьо-фіолетовий, фіолетовий і пурпурний. На рисунку вказані домінуючі довжини хвиль цих кольорів. Між кожним з опорних знаходяться чотири проміжних. Таким чином, в колі 9 груп кольорів. Опорні займають середнє положення відносно інших кольорів групи; їх порядкові номери 3, 8, 13 і так далі через п'ять номерів»

а) система змішання фарб "Веселка";

б) система Мансела;

в) система Рабкіна.

19. Спектрометрами називають:

а) прилади, у яких приймачем слугує фотоелемент;

б) прилади для реєстрації спектру;

в) прилад, у яому поєднані монохроматор і фотометр.

20. Про які призми йде мова: «… використовуються в якості диспергуючих елементів призмових монохроматорів»

а) відбивні призми;

б) поляризаційні призми;

в) спектральні (дисперсійні) призми.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Типові тестові завдання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги