рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення Площина Одиничних Кольорів. Як Відомо, BR = 1, Як...

Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ = 1 при В = 41 кд м–2. Отже, ОВR, ОВG, ОВВ (рис. 2.3) – одиничні відрізки. Площина Р, що проходить через їх кінці, називається площиною одиничних кольорів. Будь-яка її точка виражає одиничний колір, тобто такий, сума координат якого (тобто модуль кольору) дорівнює одиниці.

З аналітичної геометрії відоме рівняння площини у відрізках:

 

(2.2)

 

де х, у, z – поточні координати; а, b, с – відрізки, що відсікаються площиною на координатних осях.

 

Рис. 2.3 – Площина одиничних кольорів і трикутник колірності

 

Таким чином рівняння (2.2) має вигляд:

 

(2.2,a)

 

За побудовою ВR = ВG = ВB=1. Тому r + g + b = 1.

Отже, сума колірних координат (модуль) кольору, заданого будь-якою точкою площини Р, дорівнює одиниці, тобто Р, що і треба довести, є площина одиничних кольорів, або, що те ж, площина колірності. Яскравість будь-якого кольору, що лежить в ній, дорівнює яскравісній колориметричній одиниці, що виражається різним числом кд∙м–2 залежно від значення колірних координат.

Трикутник, утворений перетином площини одиничних кольорів з координатними площинами (рис. 2.3), називається трикутником колірності або колірним трикутником.

Площини рівних яркостей. Кольори, що лежать на площині одиничних кольорів, мають однакові яскравості, виразимо в колориметричних одиницях, але різні – в кд∙м–2. Визначимо тепер положення геометричного місця точок, що відповідають постійним значенням яскравостей в кд∙м-2.

Відкладемо на координатних осях RGВ (рис. 2.4) точки S, T і U, що мають яскравості, рівні 680 кд∙м–2. Масштаб по координатних осях виберемо в яскравісних колориметричних одиницях ВR, ВG, ВB. Отже, для того, щоб відкласти задані точки, треба виразити яскравість 680 кд∙м–2 в значеннях яскравісних колориметричних одиниць. 680 кд∙м–2 складають одну яскравісну одиницю ВR, 0,22 одиниць ВG і 17 одиниць ВB.

Проведемо через точки S, Т і U площину Q1, що називається площиною рівних яскравостей. Кожна її точка в нашому прикладі виражає колір, яскравість якого дорівнює 680 кд∙м–2. Це можна довести, прийнявши 680 кд∙м–2 за одиницю яскравості і застосувавши формулу (2.2).

 

Рис. 2.4 – Площини рівних яскравостей

 

Якщо відкласти на осях координат не 680, а, наприклад, 1360 кд∙м–2 і провести через відкладені точки площину Q2 виявиться паралельною Q1. Отже, в колірному просторі RGВ (як і у будь-якому колірному просторі) знаходиться ряд взаємно паралельних площин рівної яскравості. Можна уявити собі площину нульових яскравостей Q0. Вона паралельна Q1 і Q2 і проходить через початок координат. У ній лежать точки безяскравісних кольорів. Такі кольори, звичайно, бачити не можна, але уявити можна. Ще нижче розташовані площини також уявних кольорів, що мають негативні яскравості. Площина нульової яскравості має в колориметрії важливе значення.

Лінії рівної яскравості.Лінії перетину площини одиничних кольорів з площинами рівної яскравості називаються лініями рівної яскравості. На рис. 2.5 показані лінії В = 1 і В = 0. Остання називається аліхною. Вона утворена перетином площин нульових яркостей QB = 0 і одиничних кольорів. На аліхні лежать точки уявних кольорів, що не мають яскравості.

 

Рис. 2.5 – Лінії рівної яскравості

 

Положення аліхни на діаграмі.Оскільки колір є тривимірною величиною, він може бути представлений вектором в тривимірному просторі, який називають колірним. При цьому довжина вектору характеризує кількість кольору, а напрям вектору його якість – колірність. Усі вектори в колірному просторі виходять з точки нульової яскравості, що відповідає чорному кольору (адже при зменшенні яскравості будь-якого кольору до нуля він сприймається як чорний). Колірний простір займає менше півсфери, оскільки не існують колірні вектори протилежних напрямів (інакше при підсумовуванні кольорів, що представляються ними, можна було б отримати чорний колір). Згідно з другим законом, усі кольори примикають один до одного, отже, окремо віддаленого колірного вектору в колірному просторі бути не може (рис. 2.6).

 

Рис. 2.6 – Положення аліхни на діаграмі

 

Якщо на одну грань матової скляної призми направити світловий потік, що вивчається, наприклад Е, а на іншу її грань – потоки трьох основних кольорів R, G, В (рис. 2.7), то можна так підібрати інтенсивності основних кольорів, що глядач, спостерігаючи одночасно кольори на обох гранях призми, оцінить їх як однакові (погоджені) по яскравості і колірності. Процес досягнення цієї умови називається узгодженням кольорів. У такий спосіб експериментально встановлено, що для отримання білого рівно-енергетичного випромінювання Е яскравісні коефіцієнти L΄R, L΄G, L΄B одиничних кількостей основних кольорів повинні задовольняти співвідношенню L΄R : L΄G : L΄B : = 1:4, 59:0,06.

 

Рис. 2.7 – Потоки трьох основних кольорів

 

Яскравісний коефіцієнт L΄ і яскравість L, виражена в кд/м2, пов'язані простою залежністю L =683L’.

Отже, одиничні кількості кольорів R, G, В мають яскравості:

 

(2.3)

 

Якщо відомі яскравісні коефіцієнти для основних кольорів, значить, визначені яскравісні масштаби по координатних осях, і тоді яскравісний коефіцієнт L΄ будь-якого кольору F може бути виражений через модулі основних кольорів:

 

(2.4)

 

Це рівняння площини. Отже, кольори рівної яскравості в колірному просторі лежать в одній площині, званій рівнояскравою. Усі рівнояскраві площини паралельні між собою. Поклавши L΄F =0 отримаємо рівняння площини MON (рис. 2.6) нульової яскравості. Лінія MN перетину цієї площини з одиничною площиною Q називається аліхною, тобто безколірною. Прирівнявши нулю яскравісне рівняння для площини Q маємо:

 

 

Підставивши значення яскравісних коефіцієнтів основних кольорів, знайдемо рівняння аліхни в площині Q :

 

 

Криві складання, знайдені Гилдом і Райтом, також як і криві, отримані Максвеллом, мають недоліки, і для більшості кольорів спектру, за винятком трьох основних кольорів (R = 700 нм, G = 546.1 нм і В = 435,8 нм), перекриваються.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги