рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення На Рис. 2.15 Надано Трикутник Кольоровості Rgb З Локусом І Прямою Пурпурних К...

На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що знаходиться в октанті G–RВ. Спроектуємо «зображену на рисунку фігуру на координатну площину GR–R. Тоді проекція вершини b – точка b' збігається з точкою О – початок координат. Вісь Og у цьому випадку – вісь ординат декартової системи, а вісь Оr – вісь абсцис.

 

Рис. 2.15 – Проекційне перетворення трикутника rgb з локусом

 

Проекційно перетворене поле реальних кольорів, включаючи трикутник rgb, показане на рис. 2.15 (заштриховано). На рис. 2.16 воно сполучено з площиною креслення. Колориметричні властивості трикутника, отриманого таким шляхом, не відрізняються від властивостей вихідного рівностороннього.

 

 

Рис. 2.16 – До виразу колориметричної чистоти кольору на діаграми rg і виводу рівняння аліхни

1. Значення колірних координат кольорів не змінюються від проекційного перетворення

2. Насиченість кольорів як і раніше зростає від білої точки до локусу.

3. На прямій, що проходить через цілу точку, лежать, як і рівносторонньому трикутнику, кольоровості кольорів постійного колірного тону.

4. На прямій, що з'єднує точки двох кольоровостей, знаходяться точки їх сумарних кольорів; відстані точки сумарного кольору до точок кольорів, що складаються, модулям останніх.

5. Біла точка має, як і раніш, координати Б (1/3; 1/3).

6. Локус залишається границею спектральних кольорів.

7. Аліхна залишається лінією нульових яркостей.

Подібні проекційні перетворення в колориметрії застосовуються часто. Вони спрощують визначення і розрахунки. При них зберігаються метричні властивості не тільки трикутника, але і колірного простору. Широко використовується як ортогональне проектування, так і більш складні, як у розглянутому прикладі, випадки проекційних перетворень.

Сітка прямокутних координат з нанесеним на неї локусом, замкнутим прямій пурпурних кольорів, називається діаграмою колірності або колірним графіком.

2.7 Домінуюча довжина хвилі, колориметрична чистота,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Колірний трикутник XYZ
Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорі

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги