рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вантажі та їх класифікація

Вантажі та їх класифікація - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Параметри І Властивості Вантажів (Штучних, Сипких, Рідких)...

Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких)

Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі.

Штучні вантажіхарактеризуються формою і розмірами, масою однієї одиниці, коефіцієнтом тертя об транспортуючу поверхню (стрічка, настил або лоток) і властивостями.

Розміри штучних вантажів коливаються в широкому діапазоні: від декількох сантиметрів до декількох метрів (наприклад: прокат, лісоматеріали), а маса їх - від декількох Ньютонів (Н) до кілоньютонів (кН). Коефіцієнт тертя штучних вантажів об опорні поверхні складає 0,1…0,7.

До особливостей штучних вантажів відносять: крихкість (вироби з скла); схильність до розхитування через округлість форми; забруднення або схильність до запилення (мішки з цементом, борошном); специфічні властивості вантажу: вогненебезпечність, токсичність, вибухонебезпека, отруйність (хімічні вантажі); наявність гострих кромок, які ушкоджують елементи конвеєра.

В даний час - штучні вантажі найпоширеніший вид вантажу, оскільки до штучних можна віднести будь-який вантаж в тарі. Штучні вантажі можна умовно розділити на: генеральні, одиничні і масові.

Генеральні вантажі – транспортуються нерегулярно, звичайно часто не повторюються. Наприклад, металеві конструкції, великогабаритні машини і т.д. Ці вантажі характеризуються лінійними розмірами – довжиною, шириною, висотою і масою одиниці вантажу.

Одиничні вантажі – великогабаритні, які часто повторюються.

Масові вантажі – це вантажі, розміри яких стандартні і багато разів повторюються. До них відносять вантажі, упаковані в мішки, бочки, ящики, контейнери і пакети.

Основні параметри характерних штучних вантажів стандартизовані і наводяться у відповідних стандартах (наприклад: ГОСТ 13502-68 «Пакети паперові. Розміри.», ГОСТ 2226-75 «Мішки паперові. Загальні технічні умови».
ГОСТ 19317-73 «Мішки льняні. Загальні технічні умови».).

Рідкі й газоподібні вантажі.Особливістю даних вантажів є текучість - можливість переміщення вантажу по трубах (газопроводах), жолобах під невеликим тиском.

Основні параметри рідких і газоподібних вантажів: густина, кінематична в'язкість, температура спалаху, температура самозігрівання, межа вибуху, випаровування і отруйність.

Сипкі вантажів першу чергу розподіляються за типом накладених зв'язків.

 

 

Особливість сипких вантажів – мають властивості рідин і твердих тіл, тобто займають форму посудини в якій знаходяться, витікають з отворів, створюють тиск і створюють масив, властивий твердому тілу.

 

 

Основні властивості сипких вантажів

Механічні властивості – визначаються характером зв'язку на контактах частинок твердої фази і здатністю передавати тиск на дно і стінки посудини.

Фрикційні властивості – визначаються характером тертя між частинками вантажу і тертям об поверхню, що транспортується.

Аеродинамічні властивості – визначаються швидкістю витання, швидкістю віднесення, швидкістю псевдозрідження і опором шару сипкого матеріалу руху через нього потоку рідини або повітря.

Теплові і електрофізичні властивості впливають на технологічні процеси (докладніше вивчення виходить за рамки даної дисципліни).

Сипкі вантажі характеризуються:насипною густиною, гранулометричним складом (розміром частинок), відносною вологістю, сипкістю (коефіцієнтом внутрішнього і зовнішнього тертя); склепінняутворюванням; абразивністю, аутогезією (клейкість), адгезією; злежуванням, гострокромчастістю; самосортуванням; морозостійкістю, а також особливими властивостями (хімічна активність, розпилювання, вибухонебезпека, самозаймання, отруйність).

Насипна густина(об'ємна маса, натура, натурна маса) (r, т/м3) - це кількість насипного вантажу об'єму, що доводиться на одиницю

, (2)

де – маса сипкого вантажу, т

– об'єм, м3.

Із збільшенням розмірів частинок збільшується насипна густина, оскільки при цьому відбувається відносне зменшення об'єму повітряних проміжків між частинками вантажу. Залежно від насипної густини вантажі класифікують на:

 

 

Тип вантажу Насипна густина Вантаж
Легкі менше 0,6 т/м3 деревна тирса, кокс і т.д.
Середні 0,6...1,6 т/м3 зерно, шлак, кам'яне вугілля, тощо
Важкі 1,6...2,0 т/м3 пісок, гравій, тощо
Дуже важкі більше 2,0 т/м3 руда, булижники, камінь, тощо

Гранулометричний склад – характеристика, що визначає геометричні розміри частинок і співвідношення їх розмірів в загальному об'ємі сипкого матеріалу, тобто гранулометричний склад-це розподіл за крупністю частинок, визначається розміром найбільших частинок, що містяться в пробі, якщо їх не менше 10 %. За крупністю насипні вантажі розподіляються на наступні категорії, що характеризуються розміром частинок:

 

Категорії крупності насипних вантажів Розміри частинок, мм
Пилоподібні менше 0,05 мм
Порошкоподібні 0,05...0,5 мм
Зернисті 0,5...6 мм
Дрібнокускові 6...80 мм
Середньокускові 80...350 мм
Крупнокускові 350...500 мм
Дужекрупнокускові більше 500 мм

Грануломорфологічний склад оцінює форму, характер поверхні частинок, співвідношення основних розмірів (ширини і довжини, товщини і довжини) і характеризується двома коефіцієнтами:

-коефіцієнт, що враховує відношення основних розмірів

; ,

де l, b і а – відповідно довжина, товщина і ширина частинки;

- коефіцієнт форми ,

де F – поверхня частинки,

FЭКВ – поверхня кулі, FЭКВ = .

 

Сипкість.Окрім самого вантажу в масі, що транспортується, можуть знаходитися мінеральні і органічні домішки. Добра сипкість дозволяє досить легко транспортувати вантаж за допомогою норій, конвеєрів і пнемотранспортуючих пристроїв, завантажувати в різні за розмірами і формою сховища.

Звичайно сипкість характеризується: кутом природного укосу a (іноді ще називається внутрішнім кутом тертя) і кутом тертя (рис.4).

Під кутом тертя розуміють якнайменший кут, при якому сипкий вантаж починає ковзати по якій площині або поверхні – коефіцієнт тертя (при ковзанні).

Під кутом природного укосу a розуміють кут між діаметром основи і твірною конуса, що виходить при вільному падінні вантажу на горизонтальну площину. Значення цього кута залежить від:

– сил зчеплення між окремими частинками, що визначаються, зокрема, вогкістю вантажу,

– від сил тертя, що виникають при відносному переміщенні частинок.

Якщо площина, на якій лежить вантаж, рухається, зазнаючи струсів, то вантаж розсипається і кут природного укосу при русі менший кута природного укосу у спокої (звичайно j @ 0,35 a).

Аутогезія – здатність частинок вантажу прилипати одна до одної і утворювати грудки.

Адгезія – здатність вантажу прилипати до твердих тіл, особливо якщо вантаж має високу вогкість. Явище адгезії враховують при виборі форми і матеріалу робочих органів (ковшів), до яких вантаж не повинен прилипати, а також при виборі очисних пристроїв.

Склепінняутворення – сипкий вантаж, що має явище аутогезії, утворює в отворі розвантаження подібність склепіння (рис. 5).

Транспортується такий вантаж за допомогою ланцюгових конвеєрів, конвеєрів безперервного волочіння, скребковим конвеєром, елеватором із застосуванням ковшів без дна.

 

Абразивність – здатність частинок при русі стирати (зношувати) робочі і тягові органи машини. Абразивність залежить від твердості, маси, форми і міцності матеріалу.

За абразивними властивостями вантажі підрозділяються на категорії:

А – неабразивні – продукти сільського господарства, зерно, тирса;

B – малоабразивні – буре і кам'яне вугілля, глина, гравій і т.п.;

С – середньоабразивні – цемент, пісок сухий, гравій округлий;

D – високоабразивні – щебінь, руди кольорових металів, пісок вологий, тверді гірські породи.

Гострокромчастість це здатність насипного вантажу утворювати гострі кромки при дробленні, які руйнують робочі поверхні несучих елементів (стрічок, ковшів, настилів, лотків і т.п.)

Злежуваність здатність деяких насипних вантажів (цементу, вапна, гіпсу) втрачати рухливість при зберіганні. Тому доводиться застосовувати різні способи боротьби зі злежуваністю (наприклад, в бункерах установлюють розпушувачі – механічні, вібраційні або пневматичні). В кінці роботи необхідно стежити за добрим очищенням кожухів конвеєрів.

Тиск на дно і стінки посудин залежитьвід величини відношення висоти шару до характерного розміру посудини.

Розглянемо посудину і побудуємо епюру питомого тиску на її стінки (рис. 6). Питомий вертикальний тиск на стінки посудини визначається наступним чином . Для нашого випадку в конкретній посудині із заданими розмірами:


.

Питомий горизонтальний тиск на стінки посудини

де – коефіцієнт бічного тиску, залежить від кута природного кута укосу.

Перетворюючи рівняння для визначення питомого горизонтального тиску одержимо залежність

– формула Ямсона

Самосортування є наслідком неоднорідності за масою і густиною твердих частинок у сипкому вантажі. Завантаження сипкого вантажу в сховища або випуск з них самопливом, переміщення конвеєрами, перевезення у вагонах, автомобілях і т.п. обов'язково супроводжується самосортуванням, яке приводить до порушення однорідності вантажу.

Знання вищеперелічених властивостей сипкого матеріалу дозволяє вирішувати велике число прикладних задач, які мають практичне значення. Так, механізація і автоматизація транспортування, обробка і зберігання в сховищах (складах, силосах, металевих бункерах) базуються на фізичних властивостях вантажу. За показниками, що визначають сипучість, можна моделювати поведінку сипкого вантажу при переміщенні по самопливах, ситах і т.п.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вантажі та їх класифікація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги