рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій - Конспект, раздел Образование, Міністерство Освіти І Науки України Одеська Національна Академія Хар...

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

кафедра Механіки і інженерної графіки

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З курсу

МЕХАНІЗАЦІЯ ВРТС робіт

денної та заочної форм навчання    

ВСТУП

Стан і перспективи розвитку механізації

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт

Механізація вантажно-розвантажувальних робіт дозволяє різко скоротити витрати праці і часу, необхідні для внутрішньоцехового і міжцехового… Курс механізації ВРТС робіт можна умовно розділити на три основні розділи: - автоматизовані склади, вантажонавантажувальні і розвантажувальні машини та комплексна механізація ВРТС робіт;

МОДУЛЬ 1. МЕХАНІЗАЦІЯ ВРТС робіт

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВРТС робіт

Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ)

Основні критерії вибору ПТМ

Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на: Транспортуючі машинипризначені для переміщення сипких, а в деяких випадках штучних вантажів в заданому напрямі…

Основні критерії вибору ПТМ

- ПТМ повинні мати експлуатаційну надійність, необхідну міцність і стійкість, високий коефіцієнт корисної дії, бути безпечними в роботі, мати… - продуктивність ПТМ повинна відповідати умовам і об'єму робіт , т/год, (1)

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАНТАЖІВ

Вантажі та їх класифікація

Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вантажіхарактеризуються формою і розмірами, масою однієї одиниці,… Розміри штучних вантажів коливаються в широкому діапазоні: від декількох сантиметрів до декількох метрів (наприклад:…

Тема 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями

Організація пакетних і контейнерних перевезень

Контейнери, типи і класифікація

Безтарні перевезення і їх ефективність

Завантаження –захоплення вантажу з постійного або тимчасового місця зберігання, переміщення і укладання на транспортний засіб (також можна віднести… Розвантаження – захоплення і зняття вантажу з транспортного засобу,… Транспортування – переміщення вантажу транспортними засобами від місця завантаження до місця розвантаження;

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями

       

Класифікація складів. Визначення місткості складу

Склади сипких вантажів

Стелажне і штабельне зберігання вантажів

Класифікація складів

Сукупність робіт, що виконуються на складах різного типу, приблизно однакова. Пояснюється це тим, що склади виконують наступні схожі функції:…  

Тема 5. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ

Конструктивні елементи будівництва складів.

Послідовність розрахунку складу. Розрахунок площі складу.

Визначення техніко-економічних показників системи механізації.

Принцип складання транспортно-технологічної карти

Конструктивні елементи будівництва складів

Фундамент. Розміри фундаменту приймають для розрахункового опору грунту 2,5×105 Па, щоб запобігти стіні від зсуву. Для запобігання проникненню… Ворота. Їх розташовують по довжині і в торці складу шириною 2,2 м. Вікна.Віконні отвори мають розміри 600х1400 мм і обов'язково повинні бути захищені дротяною сіткою (від птахів).

Послідовність розрахунку складу

2. Визначивши місткість складу, слід визначити число одиниць штучного вантажу, що зберігаються одночасно на складі (контейнерів, транспортних… 3. Маса вантажу в контейнері визначається за формулою , т, (5)

Використовування технологічного об'єму

де – об'єм складування вантажу, м3; – висота складування вантажу; – технологічний об'єм складу, м3.

Питання для самоконтролю

1. За якими ознаками класифікуються ПТМ?

2. Класифікація вантажів. Перелічіть загальні характеристики і властивості сипучих вантажів.

3. Штучні вантажі, їх типи, загальні параметри і властивості, засоби їх транспортування.

4. Що таке тара і її види для штучних вантажів?

5. Класифікація укрупнених транспортних одиниць.

6. Які властивості та загальні параметри рідких вантажів вам відомі? Як можливо їх транспортувати?

7. Які засоби створення транспортних пакетів і засоби пакетування вам відомі?

8. Класифікація складів. Які склади, на ваш погляд, доцільно використовувати в зернопереробній промисловості?

9. Перелічіть загальні типи складів для сипучих вантажів, їх переваги і недоліки. В який галузі застосовуються ці склади?

10. В якій послідовності виконується розрахунок загальних параметрів штабельних складів?

12. За яким принципом складається транспортно-технологічна карта?

 

 

МОДУЛЬ 2. МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

Тема 6. ТЯГОВІ І РОБОЧІ ОРГАНИ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

Канати

Ланцюги

Стрічки

У транспортуючих машинах, котрі застосовуються на підприємствах харчової і зернопереробної промисловості, як тягові органи застосовуються головним чином ланцюги, канати і стрічки.

Як гнучкі органи вантажопідйомних машин застосовуються сталеві канати, зварні і пластинчасті ланцюги. В окремих випадках (в даний час дуже рідко) використовуються прядивні канати.

Канати

Сталеві канати (рис. 15) працюють з відносно невеликими швидкостями, з різними за величиною і характером навантаженням, проходять велику кількість перегинів при обгинанні блоків і при навиванні на барабан, часто використовуються при абразивному середовищі. Вимоги до сталевих канатів - канати повинні мати високу гнучкість, достатню міцність, надійність і довговічність.

Канати виготовляють із сталевого оцинкованого дроту діаметром від 0,2 до 2…3 мм залежно від розрахункової межі міцності на розтягування (до 200 МПа).


 
 

 

 


Рис. 15- Класифікація канатів

Сердечник є базою для навивання каната, а органічні сердечники, крім того, служать сховищем для мастила, оскільки вони рясно просочуються машинним маслом. Сердечники виготовляють з органічних матеріалів, наприклад, з прядива і із сталі – з м'якого сталевого дроту.

Розрахунок сталевих канатів.В процесі роботи каната, його окремі дротинки зазнають різних видів деформації -зминання, розтягування, згинання і кручення. При кожному обгинанні каната блока або барабана в канаті з'являються додаткове напруження згину і контактне напруження зминання в місцях стику зовнішніх дротин з поверхнею канавки. Метал дроту стомлюється, і після деякого числа перегинів відбувається руйнування спочатку зовнішніх, а потім і внутрішніх дротиків. Для зменшення в канаті контактних напружень необхідно використовувати блоки і барабани більшого діаметра.

Величина контактного напруження залежить від багатьох чинників: конструкції і діаметра каната (діаметра дроту, що входить в канат, кількості пасм, кута нахилу пасм, матеріалу сердечника, типу і якості звивання), розмірів і конструкції блоків і барабанів, величини натягу та ін.

Термін служби каната залежить від наступних чинників: величини максимального натягнення каната; співвідношення діаметрів блока і барабана до діаметру каната. Залежно від цих чинників встановлені норми Держміськтехнагляду для підбору каната.

Діаметр каната підбирається за ГОСТом відповідно до співвідношення:

, (14)

де - максимальне робоче зусилля каната без урахування динамічних навантажень, кН;

- розривне зусилля каната (вибирається за ГОСТом), кН;

К – коефіцієнт запасу міцності, приймається за нормами, установленими Держміськтехнаглядом: К = 4 – для вантажних і стрілоподібних канатів при ручному приводі; К = 5 – при легкому режимі при машинному приводі; К = 5,5 – при середньому і важкому режимі.

Прядивні (конопляні) канати застосовуються для переміщення вантажів підйомно-транспортними машинами, робота яких носить тимчасовий характер. Ці канати, відрізняючись великою гнучкістю, служать також для підв'язування вантажів до вантажозахватних пристроїв.

Прядивні канати звивають з прядивних волокон в два прийоми - спочатку виготовляють пасма, з яких потім звивають канат. Звивання волокон в пасмі і пасм в канат проводиться в різних напрямах.

Для оберігання пенькових канатів від загнивання, при використовуванні їх в середовищі з підвищеною вогкістю, їх просочують різними консервуючими складами (смолою). Просочення канатів знижує їх гнучкість через набухання волокон і зменшує міцність волокон через вміст в консервуючих засобах органічних кислот.

Діаметр прядивного каната визначають з умови міцності на розтягування:

, (15)

де - діючий поперечний переріз каната, м2;

- діаметр кола, описаного навколо поперечного перетину прядивного каната, м;

- сила, що розтягує канат, Н;

- напруження, що допускається, при розтягу: = 100 МПа - для нових несмолених канатів; = 90 МПа - для нових просмолених канатів;
= 75…60 МПа - для канатів, які застосовуються.

Прядивні канати сильно зношуються при їх використовуванні як стропів для обв'язування вантажів, особливо в місцях перегину під гострим кутом, тому допустиме навантаження в цьому випадку зменшують удвічі.

Ланцюги

Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах. Приводні ланцюги застосовуються в транспортуючих машинах для передачі руху… Тягові ланцюги установлюють в безперервних транспортуючих машинах для переміщення вантажів безпосередньо або за…

Стрічки

Прогумовані стрічки складаються з шарів бавовняної тканини (бельтінг), сполучених вулканізованою гумою. Випускаються ремені трьох класів (рис. 19): Тип А - нарізні - виготовляють з гумовими прошарками між тканинними прокладками. Рекомендується використовувати при…

Тема 7. КЛАСИФІКАЦІЯ, ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ.

ЗАГАЛЬНА ТЕОРIЯ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

Класифікація, область застосування машин безперервної дії

Визначення режимів роботи

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів

Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного… Таблиця 3 - Використовування конвеєрів для сипких вантажів Вид… Таблиця 4 - Використовування конвеєрів для штучних вантажів Група вантажу Маса, кг Типи…

Визначення режимів роботи транспортуючих машин

За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній), В (важкий) і ВВ (дуже важкий). Режими роботи (табл. 6) установлюють залежно від класу використовування за… Таблиця 5 - Класи використовування транспортуючих машин за часом В1 В2 В3 В4 …

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів

Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність , т/год, (25)

Визначення опору руху тягового елемента

Переміщення вантажу по похилій площині(рис.23). Нехтуючи опором повітря при малій швидкості переміщення вантажу, сила опору дорівнює , Н, (39) де – сила тертя,

Тема 8. СТРІЧКОВІ КОНВЕЄРИ

Область застосування

Основні конструктивні елементи

Основи розрахунку.

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження

Переваги: простота конструкції і експлуатації; надійність; універсальність (з успіхом застосовують для переміщення штучних і сипких вантажів,… Недоліки: велика вартість і низька довговічність стрічки; неможливість…  

Основні конструктивні елементи

Стрічка. У стрічковому конвеєрі стрічка є одночасно вантажонесучим і тяговим органом. Найдорожчий і найдовговічніший елемент конвеєра. Як тяговий… Опори для стрічок. Стрічка між кінцевими барабанами може спиратися на ролики,… Барабани. Стосовно ряду гумовотканинних стрічок барабани стрічкових конвеєрів уніфіковані. Допускається відхилення…

Основи розрахунку

, , т/год, (45) де А – площа поперечного перерізу потоку вантажу, м2, – швидкість руху вантажу, м/с,

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра

Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої… Ділянкою траси конвеєра називатимемо таку частину траси, на якій опори руху…    

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження.

Завантажувальний пристрій (рис. 30) є воронкою, забезпеченою подаючим лотком. Його дно нахилене під деяким кутом a до горизонту. Кут між дном лотка,… Швидкість матеріалу VМ в точці зіткнення його із стрічкою може бути розкладена… Для виконання наведеної вище основної вимоги необхідно, щоб складова швидкості матеріалу дорівнювала швидкості…

Тема 9. ЛАНЦЮГОВІ КОНВЕЄРИ

Пластинчастий конвеєр

Скребкові конвеєри

Принцип дії, різновиди.Тяговим органом в ланцюгових конвеєрах є ланцюги, які приводяться в рух зірочками або рідше гусеничним приводом.

Ланцюговими транспортерами замінюють стрічкові при великих тягових зусиллях, при переміщенні абразивних і крупнокуськових матеріалів, при роботі в умовах високих температур. Перевагою є те, що тягові ланцюги транспортерів дають можливість зручно і надійно кріпити вантажонесучі і ходові елементи машини, забезпечують надійну передачу тягового зусилля від зірочок при порівняно малій витяжці під навантаженням. Недолік: порівняльна мала швидкість руху тягового органа (0,1…1 м/сек); необхідність ретельного догляду за шарнірами ланцюга.

Залежно від конструкції робочих органів, прикріплених до ланцюгів, конвеєри діляться на: пластинчасті конвеєри; скребкові; ковшові; візкові і підвісні.

Пластинчастий конвеєр

Принцип дії, різновиди.Пластинчастими називають конвеєри, що переміщають вантажі 1 (рис. 34, а) на настилі 2, утвореному з окремих пластин 3 (рис. 34, б), які, як правило, нерухомо прикріплені до гнучкого тягового елемента 4 або складають одне ціле з ним.

Для транспортування штучних і волоконних вантажів на короткі відстані і з малою швидкістю застосовують конвеєри з плоским розімкненим (тип ПР за ГОСТ 22281-76) настилом без бортів, а також настилом у вигляді розставлених вузьких планок або прутків. Такі конвеєри можна використовувати для переміщення насипних кускових вантажів, наприклад, коренеплодів, якщо зазор між пластинами (прутками, планками) менший мінімального розміру шматка вантажу.

 

Рис. 34 -Схеми пластинчастих

Конвеєрів

Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'являється небезпека падіння вантажу убік. Щоб уникнути цього, конвеєри забезпечують… До переваг пластинчастих конвеєрів слід віднести: можливість переміщення… Недолік пластинчастих конвеєрів: велика власна вага, складнощі виготовлення і експлуатації.

Тема 10. ЕЛЕВАТОРИ

Призначення, класифікація, конструкція

Процеси завантаження, переміщення і розвантаження

Особливості розрахунку і вибора параметрів

Призначення, класифікація, конструкція

   

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані

На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на криволінійній ділянці при…      

Поличні і люльковi норії

Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії. Поличні норії (рис. 44, а) є замкнутим тяговим органом, що огинає верхню… Як тяговий орган застосовують звичайно ланцюги, до ланок яких прикріплені консольні захоплення – полиці, форма і…

Тема 11. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ТРАНСПОРТ БЕЗ ГНУЧКОГО

ТЯГОВОГО ОРГАНУ

  Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із… Гвинтові конвеєри застосовуються переважно для транспортування сипких вантажів.

Основні параметри гвинтового конвеєра

, м3/год, де - площа поперечного перерізу вантажа в жолобі, м2, - швидкість переміщення вантажа уздовж осі шнека, м/с.

Тема 12. ГРАВІТАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

 

Роликові конвеєри

Спускові лотки, самопливнi туби і гвинтові спуски

Аерожолоби і аероліфти

Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недорогий, широко застосовується в зернопереробній і харчовій промисловості. До основних… Роликові конвеєри(рольганги)застосовують для переміщення різноманітних штучних… Роликовий конвеєр складається з ряду однотипних секцій, які є жорсткою рамою, що спирається на стояки. Ролики кріплять…

Аерожолоби і аероліфти

      Рис. 52 - Аерожолоб

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні параметри машин безперервного транспорту з тяговим органом. Як їх визначають?

2. Які способи ви знаєте для визначення потужності на переміщення вантажу машинами безперервного транспорту з тяговим органом?

3. Стрічковий конвеєр. Принцип дії. Визначення основних параметрів, теорія процесу транспортування вантажів.

 

4. Будова гумовотканинної стрічки. Як виконують розрахунок стрічки на міцність?

5. Як впливає на продуктивність стрічкового конвеєра форма перерізу потоку вантажу (жолобчаті роликоопори)?

6. Назвіть основні складові одиниці стрічкового конвеєра і поясніть їх призначення.

7. Чим відрізняються стрічкові конвеєри для сипких вантажів від конвеєрів для переміщення штучних вантажів?

8. Перерахуйте типи завантажувальних пристроїв. Від чого залежить їх конструкція?

9. Які чинники є визначаючими при виборі роликоопор і кроку їх розміщення? Від чого залежить коефіцієнт опору обертання роликів?

10. Як визначити тягове зусилля на приводному барабані?

11. Назвіть способи розвантаження сипких і штучних вантажів на стрічковому конвеєрі.

12. Ланцюгові конвеєри. Принцип дії, різновиди.

13. Назвіть основні складові одиниці скребкового конвеєра, поясніть їх призначення.

14. Ковшові елеватори. Призначення, класифікація, конструкція.

15. Перерахуйте робочі процеси в ковшевом елеваторі. Дайте їх характеристику.

16. Назвіть види машин, що відносяться до безперервного транспорту без гнучкого тягового органа. Поясніть принцип їх роботи.


МОДУЛЬ 3. МАШИНИ І ПРИСТРОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

Тема 13. ВАНТАЖОПІДЙОМНІ МАШИНИ

Послідовність розрахунку вантажопідйомних машин

Режими роботи механізмів і кранів

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти

Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в просторі штучних вантажів, а іноді і сипких в тарі або в ковші грейфера в межах… За призначенням вантажопідйомні машини можна розділити на допоміжні і… До перших відносяться прості машини - домкрати, талі і лебідки (рис. 53), а до других - складніші механізми -…

Машини

а) консольно-поворотний стаціонарний кран з поворотною стрілою-укосиною;

б) щогло-стріловий кран стаціонарний, який має стрілу із змінним вильотом;

в) козловий кран;

г) мостовий кран;

д) пневмоколісні (гусеничний) стріловий кран

 

Уздовж моста по рейках, укладених на балках моста або по низу несучої балки (монорейка), пересувається візок з механізмом підйому. Обслуговувана краном площа має форму прямокутника.

При виборі вантажопідйомної машини звичайно враховують її вантажопідйомність, швидкість рухів, шлях переміщення вантажу, вартість самої машини і її монтажу і експлуатації, надійність, довговічність і конфігурацію машини (можливість її установки в запланованих умовах) і т. п., а також питомі показники за металоємністю і енергоємністю. Вони характеризують прогресивність конструкції машини і часто є вирішальними для зіставлення однотипних машин

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини 1. Визначення режиму роботи механізму підйому і крана. 2. Розрахунок механізму підйому крана включає: розрахунок і вибір каната; визначення діаметра барабана і блока;…

Елементи вантажопідйомних машин

На рис. 55, а показаний нерухомий блок, який застосовується в підйомно-транспортних механізмах як направляючий пристрій для гнучких органів, проте… Необхідна сила для підняття вантажу ,

Тема 14. МЕХАНІЗМИ ПІДЙОМУ КРАНІВ

Приводи вантажопідйомних машин.

Кінематична схема і її аналіз

У вантажопідйомних машинах як машинний привід застосовують двигуни: електричний; внутрішнього згорання; дизель-електричний; гідравлічний; пневматичний.

Електричний привід - складається з електродвигуна, комплекту апаратури для управління і проміжної передачі від двигуна до робочого механізму. Унаслідок високого ККД, простоти конструкції і управління, надійності і економічності в роботі, можливості виготовлення електродвигуна на будь-яку потужність електричний привід є основним у вантажопідйомних машинах.

Двигуни внутрішнього згорання застосовують в приводах кранів, де необхідно мати незалежне джерело енергії (мобільні стрілоподібні крани), що є одним з достоїнств - незалежність від джерела зовнішнього живлення енергією, двигуни внутрішнього згорання мають і ряд недоліків: порівняно висока вартість експлуатації, складність приводу, великий шум і забруднення навколишнього середовища вихлопними газами.

Приводи виконують за двома основними схемами: загальний привід - всі механізми одержують рух безпосередньо від двигуна внутрішнього згорання через систему механічних передач; індивідуальний привід - на всіх механізмах установлені електродвигуни, які одержують енергію від дизель-електричної станції, розташованої на крані і складається з двигуна і генератора.

Принцип дії гідравлічного приводу полягає в наступному: електродвигун приводить в дію насос, що подає рідину в гідромотор, який перетворить енергію потоку рідини в механічну енергію. Переваги: сприяє поліпшенню конструктивних і експлуатаційних характеристик; спрощуються кінематичні схеми механізмів; поліпшуються динамічні режими роботи; знижується рівень напруженості вузлів машин; плавне і гнучке регулювання швидкостей механізмів; можливість одночасного підведення енергії до декількох механізмів; незамінний для роботи у вибухонебезпечних місцях.

Пневматичний привід характеризується простотою конструкції, широким регулюванням швидкості, невеликими габаритами і масою, плавністю роботи, легкістю управління, необмеженою тривалістю включення і ін. Проте має низький ККД, високу вартість і неможливість використовування в пересувних кранах.

Кінематична схема механізму підйомунаведена на рис. 60.

Механізм підйому має двигун, сполучений через муфту із зубчатим циліндровим або черв'ячним редуктором, вихідний вал якого сполучений з барабаном. Для з'єднання барабана з редуктором застосовують пружну втулково-пальцеву муфту і зубчату.

Конструктивні особливості з'єднання барабана з редуктором істотно впливають на конструктивні і експлуатаційні якості механізму підйому.

 

 

 


Рис. 60 - Схема механізму підйому з приводом от електродвигуна

Тема 15. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕСУВАННЯ ВІЗКІВ (КРАНІВ)

Основи розрахунку механізму пересування

Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу… Навантаження, діючі на вантажопідйомні машини.При розрахунку деталей на… Монтажні і транспортні навантаження виникають при монтажі і транспортуванні кранів залізничним, автомобільним, а в…

Питання для самоконтролю

1. Дайте класифікацію вантажопідйомних машин.

2. Наведіть послідовність розрахунку вантажопідйомної машини.

3. Від яких коефіцієнтів залежить визначення режиму роботи механізму підйому і крана?

4. Які ви знаєте основні елементи вантажопідйомних машин? Дайте їх визначення.

5. Як визначити діаметр вантажного барабана?

6. Які ви знаєте приводи вантажопідйомних машин?

7. Як визначити навантаження, діючі на вантажопідйомні машини?

8. Які кінематичні схеми механізму пересування вам відомі? Наведіть їх.

Література

1. Зуев Ф.Г., Левачев Н.А., Латков «МПРТСР», 1988, 448 стр.

2. Александров М.П. «Подъемно-транспортные машмны», 1985, 520 стр.

3. Иванченко Ф.К. «Конструкции и расчет подъемно-транспортных машин», 1983, 1988, 351 стр.

4. Иванченко Ф.К. и др. «Расчет грузоподъемных и транспортирующих машин»


Зміст

  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Модуль 1. Механізація ВРТС робіт  
Тема 1 Проектування систем обслуговування ВРТС робіт. . . . . . . . . . . . . .
  Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) . . . . . . . . . . .
  Основні критерії вибору ПТМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 2 Класифікація вантажів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вантажі та їх класифікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, ріких). . . . . .
Тема 3 Технологія перевезення вантажів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Організація пакетних і контейнерних перевезень. . . . . . . . . . . . . . .
Контейнери, типи і класифікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безтарні перевезення і їх ефективність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 4 Акумулюючі пристрої (склади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Класифікація складів. Визначення місткості складу. . . . . . . . . . . . .
Склади сипких вантажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стелажне і штабельне зберігання вантажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 5 Основи проектування складу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конструктивні елементи будівництва складів . . . . . . . . . . . . . . . . .
Послідовність розрахунку складу. Розрахунок площі складу . . . . .
Принцип складання транспортно-технологічної карти . . . . . . . . . .
Визначення техніко-економічних показників системи механізації
  Питання для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Модуль 2. Машини безперервної дії  
Тема 6 Тягові і робочі органи транспортних машин . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Канати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ланцюги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стрічки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 7 Класифікація, область застосування машин безперервної дії. Загальна теорія машин безперервної дії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Класифікація, область застосування машин безперервної дії . . . . .
Визначення режимів роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Визначення опору руху тягового елемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 8 Стрічкові конвеєри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Область застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основні конструктивні елементи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основи розрахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Тема 9 Ланцюгові конвеєри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Пластинчастий конвеєр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Скребковий конвеєр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 10 Елеватори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Призначення, класифікація, конструкція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Процеси завантаження, переміщення і розвантаження . . . . . . . . . .
Поличні і люлькові норії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 11 Безперервний транспорт без гнучкого тягового органа. . . . . . . . . .
Гвинтовий (шнековий) конвеєр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 12 Гравітаційний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Роликові конвеєри (рольганги) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Спускові лотки, самопливні туби і гвинтові спуски . . . . . . . . . . . .
  Питання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Модуль 3. Машини і пристрої періодичної дії  
Тема 13 Вантажопідйомні машини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин . . . . . . . . .
Послідовність розрахунку вантажопідйомних машин . . . . . . . . . . .
Визначення режиму роботи механізму підйому і крана . . . . . . . . .
Елементи вантажопідйомних машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 14 Механізми підйому кранів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приводи вантажопідйомних машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кінематичні схеми і їх аналіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 15 Механізми пересування кранів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основи розрахунку механізму пересування . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пристрої, що забезпечують безпечну роботу крана . . . . . . . . . . . . .
  Питання для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Література

 

– Конец работы –

Используемые теги: курсу, Механізація, ВРТС, робіт, Конспект, лекцій0.107

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню
Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія
Дніпропетровський державний фінансово економічний інститут.. Л М Табінська..

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Конспект лекционного курса по дисциплине философия конспект лекцій
Українська інженерно педагогічна академія.. філософія конспект лекцій..

0.048
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам