рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Метод скінчених елементів і автоматизовані

Метод скінчених елементів і автоматизовані - раздел Транспорт, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту Укріїни...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРІЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

Метод скінчених елементів і автоматизовані

системи розрахунків на міцність”

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення теми "Створення розрахункової схеми для проведення розрахунків в ПК SCAD (ферма)"    

Кіровоград 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

 

Метод скінчених елементів і автоматизовані

системи розрахунків на міцність”

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до вивчення теми "Створення розрахункової схеми для проведення розрахунків в ПК SCAD (ферма)"

 

для магістрів напряму підготовки 8.06010101

“Промислове і цивільне будівництво”

 

Затверджено

на засіданні кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Протокол № 11 від 23.09.2012 р.

 

Кіровоград 2012

/ Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 42 с.   Рецензент: Яцун В.В. ‑ к.т.н, доц. каф. "Будівельних, дорожніх машин і будівництва" …

Вступ

Метод скінчених елементів (МСЕ) - основний метод сучасної будівельної механіки.

Метод кінцевих елементів заснований на уявному представленні суцільного тіла у вигляді сукупності окремих скінчених елементів, що взаємодіють між собою в кінцевому числі точок. Система розбивається на прості скінчені елементи напружено-деформований стан яких досліджується заздалегідь.

Широке застосування МСЕ в інженерній практиці сприяло включенню його до навчальних програм Вузів. МСЕ надає способи побудови математичної моделі явища, яке досліджується, виходячи з його фізичної суті. Враховуючи ці особливості методу можна вважати доцільним вивчати його як окрему дисципліну.

Мета даної роботи полягає у викладенні основних положень МСЕ у легко доступній формі, орієнтованій на початкове знайомство з методом. Подання МСЕ виконується таким чином, що величини і поняття, йому притаманні, не вводяться заздалегідь, а витікають із суті задачі будівельної механіки. На сьогодні коло проблем, які можна розв’язувати за допомогою МСЕ практично необмежене. Ми ж обмежимось розглядом задач про лінійне деформування пружних конструкцій від дії статичних навантажень.

В даний час однією з доступних для застосування в учбовому процесі КНТУ при рішенні задач будівельної механіки є демонстраційна версія ПОК Structure construction automatic design (SCAD), що розробляється на Україні в м. Київ групою фахівців (SCAD Group).

Обчислювальний комплекс складається з декількох програм. Його основою є програма SCAD.

Програма SCAD проста для використання в учбовому процесі, як при вивченні будівельної механіки, так і при подальшому продовженні навчання, пов'язаному з розрахунком металевих і залізобетонних конструкцій.

Основи практичної роботи з проектно-обчислювальним комплексом SCAD вивчаються в рамках теми "Створення розрахункової схеми для проведення розрахунків в ПК SCAD (ферма)" курсу «Метод скінчених елементів і автоматизовані системи розрахунків на міцність».

В процесі навчання студенти самостійно виконують розрахункові роботи.

Для розуміння закономірностей розподілу зусиль в заданих стрижньових системах розрахунки виконуються уручну з використанням відповідних раціональних прийомів застосування рівнянь рівноваги.

Для поступового засвоєння програмного комплексу SCAD доцільно рішення цих же задач виконати не тільки уручну, але і на ПК.

Запропоновані задачі за кількістю елементів можуть бути виконані в демо-версії програми SCAD, яку можна отримати за адресою

http://www.scadsoft.com/download.php.

Першим кроком до розрахунку конструкції є утворення розрахункової схеми. У даних методичних вказівках представлено порядок утворення розрахункової схеми в обчислювальному комплексі SCAD.

При створенні вказівок використані матеріали /1-4/

 

Оцінка трудоємності вивченя теми за вимогами кредитно-модульною системою навчання

Тема «Метод скінчених елементів» згідно з робочою навчальною програмою КНТУ з дисципліни «Метод скінчених елементів і автоматизовані системи… Вивчення теми передбачає: Засвоєння практичних навичок розрахунку за допомогою програмного комплексу. За результатами розрахунку виконується…

Етапи розрахунку

1. Запуск програми SCAD і підготовка до створення розрахункової схеми 2. Створення розрахункової схеми стержневої системи для МКЕ (на прикладі… 3. Друк і збереження розрахункової схеми

Запуск програми SCAD і підготовка до створення розрахункової схеми

На екран виводиться діалогове вікно   Введіть поле "Наименование". Введіть поле "Организация". Введіть поле…

Створення розрахункової схеми

1) використанням типових схем; 2) послідовним введенням спочатку вузлів елементів розрахункової схеми, а… 3) комбінацією обох методів.

Друк і збереження розрахункової схеми

2. Найпростішим і швидшим для виконання являється друк розрахункової схеми відразу з екрану. Для цього в меню вікна з розрахунковою схемою необхідно… 3. Для отримання друку тільки розрахунковою схеми (без спеціального формату… 4. Для відкладеного за часом друку можна зберегти вид сформованої для МКЕ розрахункової схеми у файлі. Необхідно вийти…

Робота з деревом проекту

Розгорніть дерево "Розрахункова схема" і "Спеціальні початкові дані" клацнувши по символу . Ви побачите наступні значки: -данні відкриті, вже введені або можна змінити. - данні, які можна уточнити, додати, змінити.

Призначення жорсткостей елементів

Якщо ставиться завдання визначення зусиль тільки у визначеній стержневій системі, що розглядається статично, то з урахуванням того, що жорсткості не… При рішенні задачі про визначення переміщень в статично визначних стержневих… 1. Натисніть закладку "Назначения" -> "Назначение жесткостей стержней"

Завантаження розрахункової схеми МКЕ

2. Натисніть кнопку "Собственный вес" . З’явиться діалогове вікно "Собственный вес". Задайте коефіцієнт включення власної ваги 1,05.

Виконання лінійного розрахунку і аналіз результатів

  У цьому діалоговому вікні можна міняти деякі параметри розрахунку. Для нашого…

Представлення отриманих результатів у вигляді епюр зусиль в стержнях ферми. Їх збереження і друк

   

Таблиця зусиль в стержнях ферми

 

В розділі "Результаты" дерева проекта є підрозділ "Печать таблиц".

Якщо увійти до цього підрозділу, то відкриється вікно "Оформлення результатів розрахунку".

Для друку таблиці подовжніх зусиль в стержнях ферми по кожному із завантажений відмітимо відповідне вікно "Зусилля і напруга" і натиснемо кнопку "Параметри виводу".

Відкриється додаткове вікно "Склад вихідних таблиць".

Послідовно заходимо в розділи цього вікна і виконуємо ряд операцій:

"Список елементов". Відмічаємо: "Усі елементи" і "ОК";

"Список загружений". Відмічаємо "Усе завантаження" і "ОК";

"Параметры оформления". Тут для зменшення числа значущих цифр в таблиці рекомендується в графі "Точність друку зусиль" поставити цифру 3. Крім того, необхідно обрати положення таблиці на сторінці і розмір шрифту (див. приведений вид вікна "Параметры вивода"). При завершенні роботи у вікні натиснути "ОК".

· "Виходные единицы измерения". На початку розрахунку були задані вхідні одиниці виміру сил. При друці результатів необхідно переконатися в тому, що і отримані зусилля в стержнях вийдуть в цих же одиницях. При необхідності можна змінити розмірність. Завершується робота з вікном "Склад вихідних таблиць" натисненням кнопки "ОК".

Після цього послідовно натискаємо кнопки "Формування документу" і "Перегляд результатів".

З’являється вікно с таблицею зусиль від завантажень L1 и L2.

Ця таблиця може бути роздрукована відразу, або скопійована в звіт (у документ з розширенням doc). Результати розрахунку в програмі SCAD зберігаються в теці робочих файлів SWORK.

 

 

 

Документування результатів розрахунку

Обмеження демо-версії програми не дозволяють отримати результати розрахунку зусиль від комбінації завантажений C1 в розділі "Печать… Виконаємо наступне:   З "Дерева проекта"

Результати розрахунку

 

Виконав:

Перевірив:

Затвердив:


Рисунок 1. Геометрична схема

Елементи

Список вузлів/елементів: все Елементи Номер елемента Тип елемента Тип жорсткості Вузли …  

Координати і зв'язки

Параметри Вибірки: Список вузлів/елементів: все Координати і зв'язки Номер…  

– Конец работы –

Используемые теги: метод, скінчених, елементів, автоматизовані0.194

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Метод скінчених елементів і автоматизовані

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методы решения жестких краевых задач, включая новые методы и программы на С++ для реализации приведенных методов
Стр. 8. Второй алгоритм для начала счета методом прогонки С.К.Годунова.Стр. 9. Замена метода численного интегрирования Рунге-Кутта в методе прогонки… Стр. 10. Метод половины констант. Стр. 11. Применяемые формулы… Стр. 62. 18. Вычисление вектора частного решения неоднородной системы дифференциальных уравнений. Стр. 19. Авторство.…

Статистические показатели себестоимости продукции: Метод группировок. Метод средних и относительных величин. Графический метод
Укрупненно можно выделить следующие группы издержек, обеспечивающих выпуск продукции: - предметов труда (сырья, материалов и т.д.); - средств труда… Себестоимость является экономической формой возмещения потребляемых факторов… Такие показатели рассчитываются по данным сметы затрат на производство. Например, себестоимость выпущенной продукции,…

Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева
При прямом включении на каждом шаге рассматриваются только один очередной элемент исходной последовательности и все элементы готовой… Полностью алгоритм прямого выбора приводится в прогр. 3. Таблица 2. Пример… Можно сказать, что в этом смысле поведение этого метода менее естественно, чем поведение прямого включения.Для С имеем…

Метод конечных разностей или метод сеток
Суть метода состоит в следующем. Область непрерывного изменения аргументов, заменяется дискретным множеством точек (узлов), которое называется… И эти схемы решаются относительно неизвестной сеточной функции. Далее мы будем… Для решения будем использовать итерационный метод Зейделя для решения сеточных задач.По нашей области G построим…

Функциональный Методы описательной Методы статистического анализа взаимосвязи признаков
На сайте allrefs.net читайте: Функциональный Методы описательной Методы статистического анализа взаимосвязи признаков...

Нахождение всех действительных корней алгебраического многочлена методом деления отрезка пополам (бисекции) и методом хорд и касательных с указанной точностью и учетом возможной кратности корней
Среда разработки программы произвольная. 2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. Описание численных методов Численные методы позволяют найти решения определенных… В этой связи задача нахождения корней многочлена вида 1 Fxa0a1xa2x2anxn 1… Проще всего эти приблизительные корни находить, используя графические методы.

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом простых итераций и методом Зейделя
При использовании итерационных процессов, сверх того, добавляется погрешность метода. Заметим, что эффективное применение итерационных методов существенно зависит… Сейчас разберем несколько определений которые будем использовать в этой работе.Система линейных уравнений с n…

Акустические и капиллярные методы контроля РЭСИ. Электролиз (пузырьковый метод)
При посто¬янной толщине и однородном материале контролируемого изделия уровень ин¬тенсивности УЗК, падающих на приемник, почти постоянен, а… Если на пути УЗК встречается дефект, то часть ультразвуковой энергии… Это возможно при условии получения резонанса вслед¬ствие совпадения собственной частоты объекта и частоты возбуждаемых…

Методы системного анализа. Метод анализа иерархий
украЇнсЬка Інженерно педагогІчНА академІя... Тарасенко О П...

Метод конечных разностей или метод сеток
Суть метода состоит в следующем. Область непрерывного изменения аргументов, заменяется дискретным множеством точек узлов, которое называется сеткой… Такие системы часто называют разностными схемами. И эти схемы решаются… По нашей области G построим равномерные сетки Wx и Wy с шагами hx и hy соответственно . Wx xiihx, i0,1 N, hxNa Wy…

0.064
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам