рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам

...Раздел: Литература: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
Вміле й ефективне управління цією частиною поточних активів є невід ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності.. Особливо актуальним представляється аналіз і управління дебіторською.. Кредит може бути необхідною умовою існування підприємства, особливо якщо його надають конкуренти.Рівень заборгованості..

Контрольна робота з Економічної теорії
Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господа-рювання. Деякі з них передбачають використання грошей, а в інших гроші не потрібні.. Це допоможе нам зрозуміти, чому на рубежі тисячоліть значна кількість країн вибрала шлях до ринкової еко-номіки..

Aналіз виробничих основних засобів
Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках.. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми дипломної роботи.Дана дипломна робота складається з трьох..

ADAM SMITH
Early Life Unfortunately, much is known about Smith’s thought than about his life. Though the exact date of his birth is unknown, he was baptised on.. Of Smith’s childhood nothing is known other than that he received his.. Pursuits was mounted, and young Adam was abandoned by his captors. “He would have made, I fear, a poor gypsy”..

THE MANAGER AS A TEACHER: SELECTED ASPECTS OF STIMULATION OF SCIENTIFIC THINKING
Modern techniques of pedagogy, psychology, medicine and other sciences do not only enable orientation and informational pumping of human brain, but.. Unlike a computer, any human being has intuition - the element of thinking so.. This problem is being solved partially though through a variety of actions - intellectualization of computers..

Bronchopulmonary system
In anatomical andphysiological aspect we can represent bronchopulmonary system as a combination of separate organs and functional subsystems.. The trachea begins at the lower part of a larynx and goes down in a thoracic.. Two main bronchuses right and left depart under a right angle from trachea. The right bronchus usually more shortly..

Напої
Вони організують не тільки споживання різних напоїв, страв, закусок відвідувачам, а й їхній відпочинок. Тут можна провести ділову або офіційну.. Відвідувачів обслуговує бармен або бармен та офіціант. Бар – підприємство.. Батьківщина барів – Америка.Попередниками барів були різні кафе, які були поділені дерев’яним бар’єром на дві частини:..

Классические русские квасы
И сечас принято готовить квасные хлебцы из ржаного солода и ржаной муки. Муку заваривают кипятком, добавляют солод, замешивают и в глиняном горшке.. На 1 л воды понадобится 1 стакан солода, 100 г сахара и 10 г дрожжей.Квас.. Когда квас весь сольёте, около 3л оставшейся на дне гущи следует оставить для закваски следующего кваса, остальную же..

Зберігання продуктів. Домашнє консервування
Вони не припиняють своєї дії і після забою тварин, а також після збирання плодів, ягід і овочів. Проте не всі мікроби роблять шкоду. Наприклад, молочнокислі мікроби, використовуючи для своєї життєдіяльності.. Способи зберігання та домашнього консервування харчових продуктів Харчові продукти забезпечуються від псування в..

З історії української кухні
Досить велику роль у харчуванні відігравали бобові культури – горох, квасоля, боби та інші. Як приправи до страв використовували місцеві прянощі:.. Для приготування їжі використовували тваринний жир, різні олії, оцет і горіхи.. Приготування їжі, як певна майстерність виділилось в окрему спеціальність при княжих дворах та монастирях.

Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову
У кожній мові існують спеціальні слова, які належать до національної лексики, не маючи повних аналогів в інших мовах. Такі слова називають реаліями.. Уперше його вжив відомий фахівець А. Федоров у праці “О художественном.. Багато авторів, які займалися дослідженням реалій, дають приблизні, неповні визначення, говорячи лише про ті чи інші..

Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
В наш час, час динамічного розвитку, що постійно відбувається і впливає на всі сфери людської діяльності, час, коли обмін інформацією став, можливо.. Причиною останнього є і те, що реалії – слова, які найбільш яскраво.. В даній курсовій роботі переклад реалій розглядається на прикладі перекладу статей з газети “Нью Йорк Таймс”. Автор..

Практический английский язык
Ему следует усерднее работать, чтобы заведовать отделом. 3. Certain commodities have a wider market than others. Определенного рода товары имеют.. Наш секретарь говорит по-английски значительно лучше чем другие служащие.. III. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный глагол или его эквивалент. Переведите..

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові
Проблема дослідження полягає у визначенні місця розряду іменників множинності в українській мові, його значення та функцій. Проте досягненню і.. Незважаючи на це, у даній дипломній роботі порівняно різні погляди дослідників.. Завдяки використаним методам і прийомам у процесі дослідження було досягнуто комплексного і достовірного аналізу..

Композити як вираження текстової модальності
Об’єктом дипломної роботи є ономасіологічний контекст композитних номінатем у проекції на категорію модальності та номінативну організацію художніх.. Цей метод також дає змогу інтерпретувати текстові концепти, їхній.. Цей метод обумовлює встановлення механізму творення ономасіологічної структури композитів та опис їхніх макрота міні..

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія.. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М. Амосова, А.І.Альохіна.. Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки..

Гомилетика
Это определяло, с одной стороны, ее тяготение к грамматике, с другой к поэтике. Европейские риторические идеи носили ярко выраженный поучительный.. Ибо трудящийс достоин пропитания. 11. В какой бы город или селение ни вошли.. Эта аудитория не должна состоять из язычников и из самарян, а только из "овец заблудших дома Израилева", т. е. из..

Видеозанятия в системе обучения иностранной речи
Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные.. Значительное место среди текстов занимают такие их виды, как письма, рекламные.. Овладение этим материалом позволит школьникам лучше ориентироваться в стране изучаемого языка в случае ее реального..

Your actions speak louder than words
Kinesics – movement of the body (head, arms, legs, etc.). For example, the gesture of slitting one’s throat in America means “I’ve had enough” or.. However if Americans back away to their distance of comfort they’ll be.. Oculesics – eye-to-eye contact or avoidance. Eye contact is very important in communication. People use their eyes to..

The Profile of Effective Manager
We can distinguish the functional manager and the general manager.The functional manager is responsible for a whole of similar activities, for.. The difference between these three groups is based on the statute of.. He observed that managers performed 5 management functions: they plan, organize, command, coordinate and control. In..

The transition from selling to managing
Most field sales managers have been sales people far longer than they have been managers; consequently, the transition from salespeople to manager.. Sales managers have many responsibilities.Some of them are: development and.. The sales manager’s job is very difficult. It demands good economical education, ability to work in team, attention to..

What I dislike in my school
At school a lesson lasts 45 minutes. In my opinion this time is not enough to understand and consolidate a new theme. But we would like to have more.. But 15 minutes is not enough to have a lunch for the pupils. They are always.. Our teachers should be at school too. If some pupils don’t understand something in their subjects they will have an..

русская литература
Автор Слова настойчиво подчеркивает основную идею необходимость единства князей в борьбе со степняками, необходимость прекращения усобиц - войн.. Поэтому так прославляются в Слове победы Святослава Киевского.Именно он.. Автор не рассказывает подробно о событиях 1185 года, он рассуждает о них, оценивает, рассматривает их на фоне широкой..

Шпоры по американской, испанской и итальянской литературе
По внешним признакам романы Фолкнера региональны, они воссоздают жизнь Юга Америки.Основное произведение Фолкнера - трилогия о Сноупсах Поселок.. Это полувековая история провинциального городишки Джефферсона, за которым.. Флем Сноупс отвратительная гадина в первом же романе выбивается в люди из батраков благодаря выгодной женитьбе на..

Шукшин - "деревенский" писатель
Он возвращается в родные Сростки, где работает преподавателем, затем директором вечерней школы.В 1954 г. в возрасте 25 лет он поступает в институт.. Выходит из печати и первый сборник рассказов Сельские жители 1963 . В 1964 г.. Предисловие Изучение творчества В. Шукшина - задача сложная.

Шутки и остроты А. С. Пушкина
Нужно заметить, что дама была рябая. Какая-то фраза, сказанная Пушкиным, показалась ей не совсем приличной, и она заметила ему - У вас, Александр.. Он имел в своем доме хорошую баню и предложил ее к услугам дорогого юстя.. В кружке приятелей и людей любимых Пушкин не отказывался читать вслух свои стихи. Читал он превосходно, и чтение его..

«Место сборника «Вечер» в творчестве А. Ахматовой
Ведь все равно я с вами до конца А.Ахматова « Многим.» Анна Ахматова блестящий представитель одного из содержательных периодов русской литературы.. Где-то в порах бытия капли соединялись, сливались и давали жизнь чувствам.. Поэзия Ахматовой была близка идущей рядом жизни. Ничего парящего над повседневным, вознесенного над обычным течением..

The Infinitive Constructions and The Ways of Their Using
Each part of speech has characteristics of its own. The parts of speech differ from each other in meaning, in form and in function. One of the parts of speech is the Verb. According to content, the verb can be.. According to the function, verb can be defined as a word making up the predicate of the sentence. The English Verbs..

Problem of sraff (personnel) adaptation
The method of research – qualitative analysis of the adaptation of personal. The main idea of the report is the analysis of the plan of preparation.. Contents Introduction 1.Methodological characteristics of the adaptation.. Owing to process of adaptation preservation of a homeostasis is reached at interaction of an organism with an external..

Schooling in Great Britain
The junior classroom often looks rather like a workshop, especially when the pupils are working in groups making models or doing other practical.. Towards the end of their fourth year in the junior school, a certain.. Modern schools do not provide complete secondary education. As the pupils are considered to be interested in..

Seasons
Yet autumn does not appeal to me very much. 10) I like winter much better with its frost and snow. 11) But I should say winter is not very cold in.. Everything is filled with life pleasures. 21) To my mind, spring is the most..

Что лучше истина или состраданье
После каждого неурожая массы разорившихся крестьян бродили по стране в поисках заработка. А фабрики и заводы закрывались. Тысячи рабочих и крестьян.. Сам Горький писал о своей пьесе “ Она явилась итогом моих почти двадцатилетних.. Я очень рано почувствовал и понял, что люди эти – неизлечимы. Но пьеса не только завершила тему о босяках, но и..

Школа
Чтобы заработать на пропитание, ему пришлось быть и грузчиком, и пекарем, и садовником, и хористом. Все это дало ему такое знание быта низов.. Было что-то удивительное в той быстроте, с которой его имя разнеслось по всем.. И те, которые не находят их для себя,– те просто лентяи или трусы или не понимают жизни…» – писал Горький («Старуха..

Цветаева Марина
Покончила жизнь самоубийством. Маpина Ивановна Цветаева pодилась в Москве 26 сентябpя 1892 года. По пpоисхождению, семейным связям, воспитанию она.. Илья Эpенбуpг, хоpошо знавший ее в молодости, говоpит: "Маpина Цветаева.. Моя же специальность - Жизнь". Жила она сложно и тpудно, не знала и не искала покоя, ни благоденствия, всегда была в..

Цветовая лексика в творчестве Есенина
Но это не так: импрессионистов Блок не заметил. Тоска по простоте и ясности “ красного, зелёного, белого ” была реакцией на.. Блок искал выхода, со свойственным ему даром предчувствия, предсказывал неизбежность появления поэта, который, “..

Чернышевский Н.Г
За годы учебы в университете (1846-1850) были выработаны основы мировоззрения. Сложившееся к 1850 году убеждение о необходимости революции в России.. Диссертация была официально утверждена в январе 1859 года. Параллельно шла.. Сотрудничество в этом журнале (1859-1861) пришлось на период общественного подъема, связанного с подготовкой..

Чехов
Михаил Павлович, Иван Павлович и Мария Павловна решительно опровергли эту версию. Наиболее резко оценил воспоминания старшего брата Иван Павлович.. Отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном.. Судя по этим свидетельствам, братья Чеховы вовсе не были похожи на ребят запуганных и обездоленных. В 1869 году Антон..

Чехов
Под влиянием крупного успеха в публике и критике Чехов совершенно бросил свой прежний жанр небольших газетных очерков и стал по преимуществу.. То же собрание, дополненное новейшими произведениями, дается в качестве премии.. В 1890 г. Чехов совершил поездку на Сахалин.Вынесенные из этой поездки мрачные впечатления составили предмет целой..

Чехов Антон Павлович
Большой силы социального и художественного обобщения Чехов достиг в рассказах «Палата №6» (1892), «Человек в футляре» (1898). В пьесах «Чайка».. Тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетавший юмор и лиризм. * * *.. Внимание критики, читательские симпатии и, главное, поддержка со стороны ведущих литераторов (Д. В. Григоровича, А. Н..

My favourite writers
It gives us an insight not only into the past, but also into the future. The book is a faithful and undemanding friend: it can be put aside and be.. Later on I got acquainted with Dante’s “Divine Comedy” and Ancient Greek.. Books give information and knowledge, educate, give pleasure and sometimes they help people to forget about problems..

Футурист
В 1911г. исключен за неуплату. Первая публикация Хлебникова в столице в газете “Вечер”, в связи с аннексией Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.. Революцию встретил с энтузиазмом. Гордился, что в своих числовых.. После смерти поэта круг этот несколько расширился.

Художественный мир Н. В. Гоголя
Он приписывает Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического - или, как справедливее будет назвать его, критического.. Гоголевский комизм - это комизм устоявшегося, ежедневного, обретшего силу.. Ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Для этого нужно было обратить..

Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть "Зубр"
Что же такое художественно-документальная проза? Художественно-документальным следует считать такое произведение, в котором реализовн художественный.. Общий стиль и вся система использованных элементов создают атмосферу.. Эстетические и нравственные идеалы писателя, воссоздание им судьбы творческой личности во времени, в связи с..

Хронограф по И.А. Бунину
Бунин изьран почетным академиком Российской Академии наук по разряду изящной словесности. 1911 г. Присуждена Золотая Пушкинская медаль. Написал повесть "Суходол". 1915 г. В Петербурге вышло Полное собрание..

Ходасевич В.Ф
Учился в Московском университете, в 1908-1914 гг. выпустил два поэтических сборника "Молодость" и "Счастливый домик" (привлекших внимание Н.. В СССР стихи Ходасевича практически не издавались, если не считать крошечного.. Искусство, подлинное искусство, цель которого лежит напротив его источника, то есть в местах возвышенных и..

Хлебников и его творчество
В 1911г. исключен за неуплату. Первая публикация Хлебникова в столице в газете “Вечер”, в связи с аннексией Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.. Революцию встретил с энтузиазмом. Гордился, что в своих числовых.. После смерти поэта круг этот несколько расширился.

Фразеологизмы новозаветного происхождения
Отход от атеистической идеологии, возврат к забытым христианским ценностям закономерно повлиял на активизацию употребления библеизмов в живой речи.. Кроме того, если раньше библейские изречения использовались преимущественно.. По Евангелию, именно большинство кричало: “Распни его!” Дискуссия перешла на страницы газет, и в статье “Правды “..

Футуризм, как одно из течений русского литературного авангарда "Серебряного века"
Вместе с тем он явился продолжением той формалистической безыдейной линии русской литературы, которая ранее уже нашла свое выражение в декадентстве.. Пришли озарить вселенную» (В. Хлебников). Из всех групп, в начале века.. Были в поэзии этого времени яркие индивидуальности, которые невозможно отнести к определенному течению - М. Волошин..

Тургенев. "Накануне"
Елена с бóльшей симпатией относится именно к Берсеневу, что вызывает у Шубина досаду и ревность, но это никак не сказывается на его дружбе.. Сходной точки зрения придерживается и Елена. Она всем старается помочь и.. Дмитрий Никанорович Инсаров – железный по духу человек, патриот своей родины. Он приехал образовываться в Россию с..

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество
Хотя при жизни он не был общепризнанным поэтом, в наше время он занимает важное место в русской литературе. Ну а среди большинства его современников.. Тютчев рано обнаружил необыкновенные дарования способности к учению. Он.. Окончив в 1821 году университет, Тютчев едет в Петербург, где получает место сверхштатного чиновника русской..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Литература

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72