рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт

Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт - раздел Демография, Питання До Теми Та Основні Терміни ...

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Абсолютна чисельність населення

2. Відносні показники динаміки чисельності населення

3. Структури населення

4. Стать і статева структура населення

5. Вік і вікова структура населення

Основні терміни теми:абсолютна чисельність населення; абсолютний приріст (спад) населення; коефіцієнти зростання і приросту; середньорічні темпи зростання і приросту; період подвоєння; статева структура; статевий склад; первинне, вторинне і третинне співвідношення статей; вік; вікові групи; вікові контингенти; вікова структура; віковий склад; вікова акумуляція; старіння населення; вікова піраміда.

Інформаційні матеріали до теми 3

Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт

Абсолютна чисельність населення

Абсолютна чисельність населення являється моментним показником, тобто таким, який відноситься до точного моменту часу. Дані про абсолютну… Абсолютний приріст – різниця між величинами чисельності населення в кінцевому… На рисунку 1 приведені дані про зміну чисельності населення земної кулі на протязі останніх 12 тис. років [1].

Структура населення

1) аскриптивні характеристики, які фіксуються при народженні (біологічні характеристики – стать, вік, расова належність, етнічна належність і… 2) соціальні характеристики: шлюбний статус, письменність і освіта, навчання в… 3) економічні характеристики: джерела доходу, статус зайнятості, професія, галузь і т.д.;

Стать і статева структура населення

Стать як наукова категорія. За загальним визначенням стать - це сукупність генетичних, морфологічних і фізіологічних характеристик організму. Які… Стосовно людини стать визначається як комплекс тілесних (генетичних,… В таблиці 2 представлено різні аспекти визначення статі людини.

Вік і вікова структура населення

Сучасна уявлення про вікові періоди в житті людини представлені в таблиці 3.   Таблиця 3 – Класифікація віку [3]

Література для самоосвіти

1. Медков В.М. Демография: Учебник.- М.ИНФРА-М, 2005. - 576 с. - (Классический университетский ученик)

2. Муромцева Ю.І. Демографія: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006.-300с

3. Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 327.

4. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России:1927-1959. М, 1998. С. 157-160.

5. htp://www.census.gov/ipc/worldpop.html; Прогноз до 2050 г.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Рівняння демографічного балансу і його компоненти.

2. Поняття природного приросту (спаду) населення.

3. Відносні показники динаміки чисельності населення: види, визначення, методика розрахунку.

4. В чому полягають відмінності між коефіцієнтами і темпами
зростання і приросту?

5. Що таке період подвоєння чисельності населення? Як він розраховується?

6. Демографічні і недемографічні структури населення.

7. Статева структура населення: визначення, способи виміру.

8. Первинне, вторинне, третинне співвідношення статей – визначення і фактори , що їх визначають.

9. Вікова структура населення.

10. Старіння населення, його види, вимірювальні шкали.

11. В чому виражається зв'язок вікової структури і відтворення
населення?

– Конец работы –

Используемые теги: Загальні, показники, чисельності, структури, населення, Коефіцієнт0.104

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності
Цілі розвитку особистості.. сформувати у студентів соціально медичне розуміння смертності немовлят та.. показники смертності немовлят спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим..

Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення
Економіки та організації охорони здоров я.. методична розробка для студентів iv курсу медичного ф ту.. тема показники здоров я населення демографічна ситуація і демографічні показники порядок обліку народжуваності..

Пространственно-временная и поляризационная структура сигналов. Характеристика временной структуры сигналов
Следовательно, модель сигнала должна отражать его временную, пространственную и поляризационную структуру:.

Социальная структура. Тенденции изменения социальной структуры российского общества
Несмотря на то что в социологии этот термин получил распространение только в середине XX века структурный подход к изучению общества представлен уже.. Наиболее серьезной проблемой стала резкая деформация стратификационной системы.. Большинство исследователей отрицательно оценивает стратификационные изменения в российском обществе, происходившие в..

Философия лекции. Предмет, структура и функции философии. Мировоззрение, его структура и исторические типы. Особенности мифологии
Лектор котельников михаил евгеньевич.. лекция предмет структура и функции философии..

Аналіз структури доходів соціальних груп населення
Не сприяє зростанню добробуту і масова втрата роботи працездатними членами сім ї, тобто безробіття, яке в Україні за останні роки безперервно.. Останні дуже істотно зросли в кінці 90-х років та до цього часу. Країна ніколи.. Домогосподарства з державою мають органічні взаємозвязки.

Яка чисельність населення України? яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна
Яка чисельність населення України яке місце за кількістю населення в європі займає україна.. станом на р населення України становить млн осіб займає.. назвіть причини депопуляції населення..

Структура комплексной Службы безопасности
На сайте allrefs.net читайте: "структура комплексной службы безопасности"

Структуры и основы в Законах Рита
На сайте allrefs.net читайте: "структуры и основы в законах рита"

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам