рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рік.Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.

Рік.Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст. - раздел Искусство, ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА Назва Теми, Кількість Годин Зміст Освіти ...

Назва теми, кількість годин Зміст освіти
Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання
1.Фольклорні витоки українського балету 8 год.:7 + 1. Фольклорні джерела. Календарний обряд як синкретичне дійство і прообраз театральної вистави. Пластика і танець як складова обряду. Обрядове дійство і народна гра: спільне і відмінне. Обряд весілля – перша народна драма. Весільні танці. Палітра українських народних танців: Хороводи:тексти хороводів, їх взаємозв’язок з хореографічним малюнком. Тематика хороводів (відображення трудових процесів, оспівування природи, тваринного світу; відтворення характерів людей, родинних взаємин тощо. Ілюстративність рухів (відтворення в пластиці трудових процесів, рухів птахів і тварин тощо). Використання реквізиту. Діалогічність драматургії. Сюжетні танці. Пантоміма та елементи акторської гри. Жартівливі танці. Героїчні танці. Побутові танціВідмова від тексту. Вигуки – кульмінації. Основні танцювальні рухи («перемінний крок», «тинки», «присядки», «вихилясники», «голуб­ці», «дрібушки», «притупи» та ін.).   Музична складова українських танців: музичний інструментарій. Троїсті музики. Оркестр українських народних інструментів.   Український костюм.   Український танець в контексті інших видів народного мистецтва (декоративно – ужиткове).   Сюжети українських танців та обрядів у творах живопису, літератури   ХМ-ММ:«Кривий та­нець» «Перепілонька», «Шевчик», «Мак», "А вже весна", "Подоляночка", "Заїнька", "А ми просо сіяли", Гопак, Козачок, Шевчик, Чумак, Горлиця, Півторак, Решето, Коломийка, Гуцулка, Аркан, ін. Є.Станкович. Сцени з балету “Майська ніч” (“Гра у ворона” та ін.) ММ:П.Чайковський «Журавель», (Фінал Симфонії № 2), «Вийди, вийди, Іванку» (фінал Концерту для фортепіано з оркестром № 1) М.Лисенко «Думка – Шумка» (Рапсодія для фортепіано). О.Костін Аркан з опери - балету “Золоторогий олень” . І.Шамо «Ятранські ігри» Л.Дичко «Кривий танець» з хорової сюїти «Пори року». Фото – зображення українських народних інструментів. (Музей музичного, театрального і кіномистецтва в Києві.). ТМ: Є.Станкович Фрагменти з фольк-опери “Цвіт папороті”, – за вибором. ОМ: М.Пимоненко «Святочне ворожіння», Г.Якутович «Аркан» (ліногравюра), Сценічні костюми Л. Семикіної. Зразки українського декоративно - ужиткового мистецтва: вишивки, писанок, ляльок, розпису, кераміки та ін. – із зображенням танцюристів, музикантів тощо.
2. Професійні джерела українського балетного театру   8 год.:7 + 1. Скоморохи – перші професійні актори. Мистецтво скоморохів – започаткування драматичного, музичного, лялькового театру, циркового мистецтва. Танцювальна й музична майстерність скоморохів. Трагічна доля скоморохів. Княжий театр. Шкільний театр в контексті мистецтва українського бароко. Значення шкільного театру для української культури. Особливості драматургії вистав. Акторська гра. Танець у шкільній драмі. Сценографія Вертеп. Драматургія вертепного дійства. Вертепна скриня . Персонажі вертепу. Сюжети вертепної вистави. Музичне і пластичне рішення вертепної вистави. Народний танець, пісня, інструментальний супровід побутової частини вертепу. Кріпацький театр. Балетна освіта. Доля артистів. Найвідоміші кріпацькі театри в Україні. Театральна трупа Д.Ширая, Репертуар. кріпацького театру („Амур і Психея”, „Венера і Адоніс”, „Павел і Віргінія” та інші). Українські танці в балетних дивертисментах.   Український танець та інші види мистецтва 18 ст. – початку 19 ст. Аматорський театр та його значення для становлення балетного театру в Україні. Балетна студія Іваницького в Харкові.   Танець в театральних трупах І.Штейна, Л.Млотковсього.   Українська хореографія в контексті художньої культури ХVII –ХVIII ст.. ХМ – ММ:Відеозапис: Гопак з балету В.Соловйова – Сєдого «Тарас Бульба» Гопак з опери «Сорочинський ярмарок» М. Мусоргского «Ой, під вишнею» (хореографічна картинка із старовинного українського театру ляльок Ансамбль ім. Вірського) ММ: М.Леонтович «Діду мій, дударику». Канти – за вибором. «Всякому городу нрав і права» на текст Г.Сковороди. Хорові твори М.Березовського, А.Веделя, Д.Бортнянського (фрагменти - за вибором) І.Карабіц „Сад божественних песен” – за поезією Г.Сковороди ОМ:Фреска «Скоморохи» в Соборі Св..Софії в Києві. Зображення Козака Мамая в декоративно – ужитковому мистецтві. І.Репін «Гопак», «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» Українська парсуна - за вибором. Ікона «Покрова» із зображенням Богдана Хмельницького. Скульптура Й.Пінзеля в Соборі Св.. Юра у Львові. Приклади українського бароко в архітектурі (Домініканський костьол у Львові, Андріївська церква, дзвіниці Києво – Печерської Лаври та Собору св.. Софії, брама Заборовського, Покровська церква в Києві, собор у Козельці). Ф.Гуменюк «Маруся Чурай»
3. Народження професійного театру в Україні.   10 год.: 9+1 Іван Котляревський - актор і драматург. «Наталка – Полтавка» І.П.Котляревського: непересічне значення для української культури. Танцювальна і музична складова. Сучасні постановки «Наталки – Полтавки». Екранізація. «Енеїда» І.П.Котляревського як «енциклопедія українського танцю». Сценічне рішення «Енеїди». Г.Квітка – Основ’яненко та його вплив на театральний процес в Україні. П’єси Г.Квітки – Основ’яненка в репертуарі українських театрів. Акторська майстерність та пластична виразність М.Щепкіна та акторів його доби. Карпо Соленик. Народна пісня і танець як засоби характеристики народних образів (“Наталка-Полтавка” М.Лисенка). Постановка М.Щепкіним танцю Виборного - перша спроба поглибити виразність сценічної дії засобами “танцювального” образу. Тарас Шевченко і театр: акторський талант Кобзаря. Твори для театру. Музична Шевченкіана. Пластична виразність живописних образів митця. ХМ-ММ: Танці з опери М.Лисенка «Наталка – Полтавка».   ММ: М.Лисенко. Пісня Виборного з опери «Наталка – Полтавка». Увертюра до опери «Тарас Бульба». Фрагменти з опери «Енеїда». С.С. Гулак - Артемівський. Опера «Запорожець за Дунаєм» (фрагменти – за вибором). ОМ: Т.Шевченко Портрети М.Щепкіна, Айри Олдріджа. «Катерина» та ін. твори живопису та графіки – за вибором. ФОТО: Пам’ятники І.Котляревському в Полтаві (скульптор Л.Позен), Т.Шевченку в Харкові (скульптор М.Манізер).
4 . Український танець контексті театрального мистецтва 2-половиниХ1Х – початку ХХ ст. 9 год.: 8+ 1.   Київська опера – третя сцена російської імперії. Одеська, Львівська Харківська опера у 2 –й половині Х1Х ст. Балетний репертуар. Балетна освіта в Україні наприкінці Х1Х - початку ХХ ст. Балетний театр у палітрі інших мистецтв. Театр корифеїв і його епохальне значення для народження національного балетного театру. Боротьба за національний репертуар. Акторська майстерність, вимоги виразної і доцільної пластики, міміки, жесту. «Батько українського театру» М.Кропивницький. Брати Тобілевичі. М.Заньковецька – перша народна артистка України. Найвизначніші ролі артистки. Перший стаціонарний театр М.Садовського. Співтворчість М.Садовського з дослідником українського танцю В.Верховинцем. Значення М.Старицького для вивчення танцювального фольклору. «Ой, не ходи Грицю». Український танець у виставах театру корифеїв.М.Садовський – виконавець українських танців. Поняття про побутовий і народно – сценічний танець. Театр корифеїв і Микола Лисенко. Діяльність Київського відділення Всеросійського музичного товариства. Хома Ніжинський: співтворчість з майстрами театру корифеїв, постановки танців в операх. Всесвітня слава С.Крушельницької. Українські художники - передвижники: співзвучність прогресивним пошукам театрального репертуару, тенденціям вивчення танцювального фольклору. ХМ: фото театральних афіш тих часів. М.Лисенко . Танці русалок з «Утопленої». ММ: Твори П.Ніщинського («Вечорниці»), К.Стеценка, М.Леонтовича, Я.Степового, С.Людкевича та ін.– за вибором. ОМ: Фото театральних споруд – пам’яток архітектури. Г.Семирадський Декоративна завіса «Парнас» у Львівському театрі. Живопис і скульптура українських передвижників: (С.Васильківський, .Орловський, М.Кузнєцов, К. Костанді, М.Пимоненко, С.Світославський, П.Левченко, та інші) – за вибором. Л.Позен «Запорожець у розвідці». О.Мурашко «Дівчина в червоному капелюсі». М.Примаченко «Театр «Запорожець за Дунаєм» ТМ: Фото: портрети корифеїв, сцени з вистав. Хутір «Надія».    

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ... ПОЧАТКОВИЙ КУРС... СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рік.Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для хореографічних шкіл
та хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)     автор - Комаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Концептуальні засади програми: 1.1.Мета і завдання «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

Діалог Сходу і Заходу
1 семестр Тема 1. Танець у театралізованих дійствах стародавніх цивілізацій Сходу (8 год.: 7+1) Тема 2. Античність – колиска європейської культури (8 год.: 7+1)

Рік. Розділ 4.Вітчизняний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.
1 семестр Тема 1. Фольклорнівитоки українського балету (8 год.:7 + 1) Тема 2. Професійні джерела українського балетного театру (8 год.:7 + 1) 2 семестр

Організація змісту навчального матеріалу в програмі.
Інтегративний характер курсу та наскрізна орієнтація на культурологічно – контекстний підхід зумовлюють особливості організації змісту програми. Навчальний матеріал кожного розділу (року вивчення д

Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту
Обов’язковими педагогічними умовами, які мають забезпечити оптимальну реалізацію змісту програми, є такі: 1) забезпечення єдності та взаємозв’язку основних видів діяльності

Рекомендації щодо контролю успішності опанування змісту курсу
Розподіл годин на опанування змісту і контроль в програмі подається орієнтовно, оскільки форми контролю визначаються викладачем в залежності від конкретних умов навчально – виховного процесу.

Рік. Розділ 1 (Пропедевтичний): Балет як вид мистецтва
В результаті опанування розділу «Балет як вид мистецтва» учень: - має уявленняпро характерні особливості танцю як мистецтва, що синтезує мову різних мисте

Діалог Сходу і Заходу
В результаті опанування змісту розділу «Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу» учень: - має уявлення про походжен

Російський балет.
  В результаті опанування змісту розділу«Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.: російський балет» учень: - має уявленн

Рік. Розділ 4. Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.
В результаті опанування змісту розділу«Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.» учень: - має поглиблені знанняпро синкретизм обрядів як д

Рік.Розділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
  У результаті опанування змісту розділу«Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів»учень: - має поглиблені знанняпро сучас

Рік. Розділ 1.Балет як вид мистецтва
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Танець. Хореографія. Балет(8

Рік.Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Танець у театралізованих дійс

Російський балет.
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Образний світ і лексика росій

Рік Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Фольклорні витоки українськог

РікРозділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
№ з /п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема1.Експериментаторський дух ХХ ст

Зміст навчального матеріалу
(Скорочення: ХМ – хореографічне мистецтво;ММ – музичне мистецтво; ОМ – образотворче мистецтво, ТМ – театральне мистецтво; ЕМ – екранні мистецтва)

Від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання

Російський балет.
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання

Рік.Розділ 5. Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент   Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опр

Приклади практично – творчих завдань
для виконання учнями хореографічних шкіл та хореографічних відділень шкіл мистецтв на заняттях з «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» „Творимо виставу”. В

Приклади тестів для підсумкового контролю якості освіти
* подаються типи завдань за їх складністю, зорієнтовані переважно на зміст розділу, присвячений українському мистецтву, які можуть слугувати прикладом для укладання тесту I рівень:

На підсумковому контрольному випробуванні
(білети для підсумкового контролю; завдання виконуються усно або письмово – на розсуд викладача) Білет містить два завдання: 1 – для перевірки теоретичних знань; 2 – практично – творче, в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги