рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту

Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту - раздел Искусство, ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА Обов’Язковими Педагогічними Умовами, Які Мають Забезпечити Оптимальну Реаліза...

Обов’язковими педагогічними умовами, які мають забезпечити оптимальну реалізацію змісту програми, є такі:

1) забезпечення єдності та взаємозв’язку основних видів діяльності учнів:

сприймання мистецьких явищ, що є основою їх пізнання;

набуття знань про мистецтво - на основі формування навичок художнього сприймання та художньо – творчої діяльності;

практично – творчо] діяльності, тобто виконання різноманітних практичних завдань, що спирається і спрямовується на досвід сприймання та набуття знань;

2) опора на домінування уроку як традиційну провідну форму навчально – виховного процесу при тому, що він містить основні взаємозумовлені компоненти: забезпечення здобуття учнями нового інформативного матеріалу, організацію виконання практичних завдань учнями, організацію сприймання мистецьких творів;

3) врахування об’єктивних вікових особливостей дітей, згідно з яким:

- на першому та другому роках опанування курсу пріоритетним видом діяльності виступає практично – творча, однак вона не є самоціллю, втім активно застосовується як емоційна площина для набуття знань і досягнення високого рівня художньо – естетичного сприймання творів мистецтва;

- поступово до п’ятого року опанування курсу зростає обсяг пізнавально - пошукової діяльності учнів, яка спирається на досвід сприймання і здобутки якої сприяють власне хореографічній підготовці;

4) постійна та послідовна спрямованість на активізацію досвіду естетичних вражень, досвіду знань і вмінь, здобутих учнями на інших уроках хореографічно – освітнього комплексу, під час репетиційного процесу, у постановчій роботі, при ознайомленні з творами у театрах тощо. При цьому забезпечується зворотній освітній вектор: знання і досвід, здобутий на уроках історії хореографії, мають допомагати досягненню бажаних результатів на заняттях у класі хореографії;

5) методичне забезпечення відео- та аудіо- матеріалами, використання наочності у вигляді фотоальбомів, альбомів репродукцій, якого потребує оптимальне викладання предмета;

6) орієнтир на поєднання навчальної та позаурочної діяльності, їх спрямування на пошукову діяльність у сфері мистецтва, на сприймання творів різних видів мистецтва не лише у записах та із застосуванням репродукцій, а й безпосередньо в театральній або концертній залі, на художніх виставках, під час екскурсій в інші міста на канікулах тощо, що є важливим для повноцінного введення школярів у світ хореографії і ширше - театру;

7) акцентування єдності урочної діяльності та виконання різних форм домашніх завдань: здобуття нової інформації учнями може забезпечуватись як безпосередньо на уроці (при викладення нового матеріалу педагогом, у процесі розв’язання художньо - проблемних ситуацій тощо), так і в процесі домашньої роботи (самостійному опануванні відповідної літератури, підготовці рефератів, повідомлень з наступними висновками і т.ін.);

 

Орієнтовними формами практично – творчих завдань можуть бути:

- висловлення вражень від сприймання творів в ігрових формах - «розповіді для мами», «казки про побачене в театрі» тощо;

- пластичне інтонування музичних творів;

- написання сценарного плану балету, танцювального свята за відомими короткими літературними творами (дитячими казками) з наступним імпровізуванням їх на уроці історії хореографічного мистецтва;

- «підбір» декорацій та костюмів, гриму до хореографічного рішення образу персонажів;

- завдання на «передбачення» пластичної інтонації балетного персонажа, з подальшим порівнянням з авторським рішенням балетмейстера;

- складання афіш і програмок вистав чи концертів;

- пластичне «оживлення» образів персонажів живописних або скульптурних портретів чи жанрових сценок і т.ін.;

- вправи на знаходження відповідності між образністю танцю і архітектурним середовищем, в якому він може виконуватись, між пластичною і музичною інтонацією запропонованих зразків, між музикою і пластикою танцю і країною, епохою і т.д.;

- складання тематичних кросвордів, ребусів, чайнвордів і т.ін., які актуалізують здобуті теоретичні знання.

З набуттям учнями досвіду сприймання та аналізу творів хореографічного мистецтва доцільно запроваджувати короткі дискусії – обговорення вистав, підготовку рефератів з коротким захистом, написання коротких балетних лібрето за музичним твором тощо.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ... ПОЧАТКОВИЙ КУРС... СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для хореографічних шкіл
та хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)     автор - Комаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Концептуальні засади програми: 1.1.Мета і завдання «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

Діалог Сходу і Заходу
1 семестр Тема 1. Танець у театралізованих дійствах стародавніх цивілізацій Сходу (8 год.: 7+1) Тема 2. Античність – колиска європейської культури (8 год.: 7+1)

Рік. Розділ 4.Вітчизняний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.
1 семестр Тема 1. Фольклорнівитоки українського балету (8 год.:7 + 1) Тема 2. Професійні джерела українського балетного театру (8 год.:7 + 1) 2 семестр

Організація змісту навчального матеріалу в програмі.
Інтегративний характер курсу та наскрізна орієнтація на культурологічно – контекстний підхід зумовлюють особливості організації змісту програми. Навчальний матеріал кожного розділу (року вивчення д

Рекомендації щодо контролю успішності опанування змісту курсу
Розподіл годин на опанування змісту і контроль в програмі подається орієнтовно, оскільки форми контролю визначаються викладачем в залежності від конкретних умов навчально – виховного процесу.

Рік. Розділ 1 (Пропедевтичний): Балет як вид мистецтва
В результаті опанування розділу «Балет як вид мистецтва» учень: - має уявленняпро характерні особливості танцю як мистецтва, що синтезує мову різних мисте

Діалог Сходу і Заходу
В результаті опанування змісту розділу «Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу» учень: - має уявлення про походжен

Російський балет.
  В результаті опанування змісту розділу«Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.: російський балет» учень: - має уявленн

Рік. Розділ 4. Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.
В результаті опанування змісту розділу«Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.» учень: - має поглиблені знанняпро синкретизм обрядів як д

Рік.Розділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
  У результаті опанування змісту розділу«Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів»учень: - має поглиблені знанняпро сучас

Рік. Розділ 1.Балет як вид мистецтва
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Танець. Хореографія. Балет(8

Рік.Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Танець у театралізованих дійс

Російський балет.
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Образний світ і лексика росій

Рік Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.
№ з/п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема 1. Фольклорні витоки українськог

РікРозділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
№ з /п Зміст навчального матеріалу Орієнтовна кількість годин 1 семестр Тема1.Експериментаторський дух ХХ ст

Зміст навчального матеріалу
(Скорочення: ХМ – хореографічне мистецтво;ММ – музичне мистецтво; ОМ – образотворче мистецтво, ТМ – театральне мистецтво; ЕМ – екранні мистецтва)

Від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання

Російський балет.
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання

Рік.Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опрацювання

Рік.Розділ 5. Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.
Назва теми, кількість годин Зміст освіти Пізнавальний компонент   Орієнтовні твори для сприймання та практично – творчого опр

Приклади практично – творчих завдань
для виконання учнями хореографічних шкіл та хореографічних відділень шкіл мистецтв на заняттях з «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» „Творимо виставу”. В

Приклади тестів для підсумкового контролю якості освіти
* подаються типи завдань за їх складністю, зорієнтовані переважно на зміст розділу, присвячений українському мистецтву, які можуть слугувати прикладом для укладання тесту I рівень:

На підсумковому контрольному випробуванні
(білети для підсумкового контролю; завдання виконуються усно або письмово – на розсуд викладача) Білет містить два завдання: 1 – для перевірки теоретичних знань; 2 – практично – творче, в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги