рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Біомембрани: Структура і функції. Види мембранного транспорту. Структурні компоненти клітини. Морфологія клітин

Біомембрани: Структура і функції. Види мембранного транспорту. Структурні компоненти клітини. Морфологія клітин - раздел Спорт, Тема № 3   Клітина – Елементарна Одиниця Живого. Біоме...

Тема № 3

 

КЛІТИНА – ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. БІОМЕМБРАНИ: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ. ВИДИ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТУ. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КЛІТИНИ. МОРФОЛОГІЯ КЛІТИН

 

Мета вивчення:сформувати знання про клітину як елементарну одиницю живого; вивчити будову і функції біомембрани і види мембранного транспорту, познайомити студентів зі складом і властивостями цитоплазми, цитозоля; сформувати знання про структуру і функції клітини і клітинних органел як основи знань для розуміння механізмів дії лікарських засобів і їх метаболізму.

Ключові слова: біомембрана, ліпіди, білки, дифузія, осмос, ендо- і екзоцитоз, цитоплазма, цитозоль, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, пероксисоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди, рибосоми, цитоскелет, клітинний центр, базальні тільця, включення.

 

Інформаційний матеріал

 

ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ

 

Основними складовими поверхневого апарату клітини є біомембрана та глікокалікс. Клітинні мембрани, які є найважливішим компонентом живої клітини, побудованиі за єдиним принципом. Згідно рідинно-мозаїчної моделі, запропонованої в 1972 р. Д. Ніколсоном і С. Сінгером, до складу мембран входить бімолекулярний шар ліпідів, з яким пов’язані молекули білків (рис. 1).

В біомембрані молекули ліпідів обох шарів обернені одна до одної гідрофобними хвостами, а їх гідрофільні голівки залишаються зовні, утворюючи гідрофільні поверхні. До складу мембран входять три групи ліпідів: фосфоліпіди, гліколіпіди та холестерин.

Білки мембран можна розділити на три групи: периферійні (ті, що лежать на одній з поверхонь мембрани) та інтегральні (ті, що тією чи іншою мірою занурені в мембрану). Положення занурених білків в мембрані стабілізується периферійними білками.

Функції біологічних мембран

2. Формування гідрофобної зони. Гідрофобна зона є основним бар'єром, що оберігає клітину від проникнення більшості речовин. Ряд найважливіших… 3. Бар’єрна. Через мембрану проходять далеко не всі речовини, які знаходяться… 4. Транспортна. Це перенесення речовин через мембрану, яка забезпечує переміщення певних молекул та іонів, створює…

Вивчення різноманітності форм еукаріотичних клітин

1. Розгляньте при малому збільшенні постійний мікропрепарат крові (жаби, людини), гладкої м'язової тканини, клітин нервової тканини та ін.

2. Замалюйте їх, зробіть відповідні позначення.

3. При можливості розгляньте тіж препарати при великому збільшенні.

4. Зробіть узагальнюючі висновки відносно будови та функції цих клітин.

 

Лабораторна робота №2

Будова біомембран

1. Розгляньте будову біомембрани (рис. 9).

2. Замалюйте в лабораторному журналі схему будови біомембрани і вкажіть її основні компоненти.

3.

 
 

Зробіть висновки відносно відповідності її будови та функцій.

 

Рисунок 9. Площинне зображення рідинно-мозаїчної структури біомембрани.

Лабораторна робота №3

Порівняння будови тваринної і рослинної клітини

2. Позначте їх структури, складіть порівняльну таблицю. 3. Зробіть узагальнюючі висновки відносно будови та функції цих клітин. Питання для самоконтролю засвоєння теми

Питання для самостійної підготовки

1. Утворення клітин – якісний етап еволюції.

2. Міжклітинні взаємодії, координація, сигналізація.

3. Рух клітин і компонентів цитоплазми.

4. Ферменти – біологічні каталізатори.

5. Організація клітин у часі.

6. Патології клітинних мембран.

7. Мембранний транспорт: перенесення лікарських речовин, антибіотики як переносники іонів.

8. Ліпосоми та їхнє використання в біотехнології, медицині та фармації.

9. Сферосоми як проміжний тип клітинних структур між органелами та включеннями.

10. Спеціальні органели клітин.

11. Особливості організації та функціонування стовбурових клітин.

12. Культивування клітин та їх використання в сучасній біотехнології, медицині та фармації.

13. Клітинна терапія – найсучасніший метод лікування багатьох захворювань.

14. Клітинна патологія – сучасний рівень вивчення патогенезу окремих захворювань.

15. Використання стовбурових клітин в сучасній біотехнології, медицині та фармації.

16. Пріони як модифікатори клітинного метаболізму. Антипріони.

– Конец работы –

Используемые теги: клітина, елементарна, одиниця, живого, біомембрани, структура, функції, Види, мембранного, транспорту, Структурні, компоненти, Клітини, морфологія, КЛІТИН0.162

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Біомембрани: Структура і функції. Види мембранного транспорту. Структурні компоненти клітини. Морфологія клітин

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Критерии выбора видов пассажирского транспорта. Учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта
На сайте allrefs.net читайте: критерии выбора видов пассажирского транспорта. учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта...

Административно-правовые отношения: понятие, структура (в виде схемы), классификация (в виде схемы)
При этом было заявлено, что там задержание продлится как ми-нимум на трое суток.Вопросы: 1. В каких случаях и на сколько происходит административное.. Задание 5. Составить логическую схему «Пересмотр постановлений и решений по.. Задание 1. Раскрыть вопрос. Административно-правовые отношения: понятие, структура (в виде схемы), клас-сификация (в..

Автомобильный транспорт – наиболее распространенный вид транспорта в современной жизни
На сайте allrefs.net читайте: автомобильный транспорт – наиболее распространенный вид транспорта в современной жизни...

Функції, їхні властивості і графіки. Тригонометричні функції. Показникова та логарифмічна функції
Міністерство освіти науки молоді і спорту України.. житомирський комерційний технікум..

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага какие только могут даровать государствам.. Без издания законов и других НПА государство не могло бы управлять поведением.. Правовое государство не нашло полной реализации ни в древности, ни в средние века, ни в новейшее время. Идея о..

Философия лекции. Предмет, структура и функции философии. Мировоззрение, его структура и исторические типы. Особенности мифологии
Лектор котельников михаил евгеньевич.. лекция предмет структура и функции философии..

Понятие правосознания, его структура и виды. Пути повышения правосознания граждан РФ
Таким понятием, отражающим особое измерение правовой реальности, выступает категория правовое сознание.Правовое сознание оказывает активное.. Правовые представления о справедливости прав и обязанностей человека.. Воспитание правосознания граждан – необходимая составная часть профилактики правонарушений, борьбы с преступностью.Все..

Исходя из видов объекта преступления против личности, данный вид преступлений можно объединить в 6 групп
Особенная часть уголовного права это группа предусмотренных ук общественно опасных деяний направленных против основных личных прав граждан.. исходя из видов объекта преступления против личности данный вид преступлений можно объединить в групп..

0.053
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам