рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні геометричні об’єкти

Основні геометричні об’єкти - раздел Математика, Вступ Однією З Перших Дисц...

Вступ

Однією з перших дисциплін , які формують загальноінженерну освіту студентів є інженерна графіка, ціль якої – вивчення та розробка теорії та практики виконання креслеників, схем та іншої конструкторської документації.

Умовами успішного опанування технічних знань є уміння читати кресленики і знання правил виконання та оформлення креслеників. Кресленик є одним із головних носіїв технічної інформації, без якої не обходиться жодне виробництво. Широке застосування комп’ютерної техніки полегшує і прискорює виконання креслеників. Проте інженер, який володіє комп’ютером не зможе створити кресленик без основних понять про геометричні побудови і оформлення кресленика. Ці методичні рекомендації призначено для самостійного освоєння студентом основних принципів і методів створення графічної технічної документації. У них описано основні графічні об’єкти. Детально розглянуто правила оформлення кресленика відповідно до міжнародних стандартів. Велику увагу приділено методам побудови графічних елементів конструкторської документації.

Основні геометричні об’єкти.

Кресленик виконують за правилами, встановленими міждержавними стандартами, а саме: єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД). Це комплекс… 2.1. ГОСТ 2.301-68. Формати Кресленик виконують на аркушах креслярського паперу строго визначених розмірів. Розміри сторін основних форматів…

Налаштування середовища AutoCAD до вимог ЄСКД.

Почнемо побудову шаблону кресленика з визначення одиниці виміру, формату, міри точності й інших угод для визначення координат об’єктів і відстаней… У рамці «Лінійні» встановлюємо формат «Десяткові», а параметр «Точність»… У AutoCAD тип ліній задається послідовністю штрихів, точок і пропусків, що наносяться уздовж прямої або кривої лінії.…

Геометричні побудови.

  2. Побудова перпендикулярних ліній. 2.1. Це завдання може бути виконано за допомогою трикутника і лінійки. До прямої прикладають катет трикутника, а до…

Зміст завдання.

Завдання виконується на креслярському папері формату A3 олівцем. Варіанти індивідуальних завдань наведено на рис. 4.1 і в табл. 4.1 і табл. 4.2. Номер варіанту відповідає порядковому номеру прізвища студента за списком у журналі.

Студент має накреслити контур деталі відповідно до варіанту прокладки на рис. 4.1. При виконанні контуру треба знати способи побудови спряжень і ділення кола на рівні частини. Потім студент має побудувати деталь з ухилом (швелер або двотаврова балка) у відповідності з варіантом завдання на рис. 4.1 і деталь обертання з конусністю (цапфа) у відповідності з варіантом завдання на рис. 4.2.

Порядок виконання завдання

1. Для початку роботи необхідно ознайомиться із завданням, вибрати з таблиці індивідуальних завдань дані відповідно до варіанту, а також визначити габаритні розміри деталей за варіантом.

2. Виконайте рамку кресленика. Нанесіть тонкими лініями контур рамки основного напису і кутового штампу.

3. Масштаб рисунку деталей вибирають таким чином, щоб площа їх зображень була приблизно однакова і вони легко розміщувалися у робочому полі кресленика. Після цього на кресленик наносять тонкими лініями прямокутники з габаритними розмірами деталей. Прямокутники розташовують таким чином, щоб відстаней між ними і краями рамки було достатньо для нанесення розмірів.

Виконання компоновки зображень можна полегшити застосуванням прямокутників, що вирізають з паперу і мають сторони, відповідні до габаритних розмірів деталі у вибраному масштабі. Переміщаючи ці прямокутники по полю кресленика, вибирають найбільш вдале розташування зображень деталей.

4. Починають рисунок деталі з побудови осьових ліній, якщо вони симетричні. Визначають положення центрів отворів і наносять їх осьові лінії. Допоміжними лініями вказують положення пазів і виступів деталей. Після цього переходять до зображення контурів тонкими лініями. При цьому допоміжні лінії і побудови залишаються на кресленику.

5. Побудовані зображення слід показати викладачеві для перевірки.

6. Потім наносять розміри й умовні позначення. При нанесенні розмірів замість позначень у вигляді літер, показаних на прикладах завдань, необхідно написати їх числові значення, що містяться у таблицях або розраховуються при побудові креслеників деталей. У тонких лініях підписують основний напис і кутовий штамп. Кресленик, виконаний тонкими лініями, показують викладачеві для перевірки.

7. Після усунення зауважень викладача обводять товстою основною лінією контури деталей. Починають з кіл, дуг кіл, лекальних кривих і тільки потім наводять прямі лінії. Після контурів виконують написи, наносять розміри й умовні позначення. Рамку кресленика обводять в останню чергу.

 

Варіанти завдань

    Двотавр ГОСТ 8239-72

– Конец работы –

Используемые теги: Основні, геометричні, єкти0.057

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні геометричні об’єкти

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основні геометричні об’єкти
Однією з перших дисциплін які формують загальноінженерну освіту студентів є інженерна графіка ціль якої вивчення та розробка теорії та практики.. умовами успішного опанування технічних знань є уміння читати кресленики і..

Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки. Основні поняття, об’єкт і завдання економічного аналізу
Предмет об єкт і завдання економічного аналізу.. предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки.. основні поняття об єкт і завдання економічного аналізу..

Визначення об’єкта інтелектуальної власності (ІВ) для захисту. Державний захист об’єкта ІВ. Оформлення відповідних документів
Упорядники з в дудар в і каук в в голян..

Людина як суб’єкт і об’єкт політики
Вивчення участі особи в політиці, шляхів та засобів реалізації її громадянських і політичних прав є одним із найважливіших завдань політології. 1.. Як живий організм людина включена в природний зв’язок явищ і підпорядковується.. Людина кристалізує в собі все, що нагромаджено людством протягом усієї історії. Ця кристалізація відбувається й через..

Вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
Тема вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень основні поняття та..

Предмет, система і основні поняття навчальної дисципліни «судоустрій України»
Судоустрій України.. тези лекцій для і курсу юридичного факультету.. навчальний рік..

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика
Матеріал для розв язання тестів виникнення та основні етапи розвитку реферування кожна нова.. історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три.. центральне положення реферату в системі наукової комунікації не похитнулося й після широкого впровадження в..

Основні поняття системи та моделі. Поняття моделі. Співвідношення між моделлю та системою
Людина постійно моделює оскільки моделі спрощують об єкти і явища.. величезні можливості мають комп ютери для розв язування математичних задач числовими методами для більшості задач..

Вступ до курсу людина і світ. Поняття людина як біосоціальна істота, розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини
Заняття.. вступ до курсу людина і світ поняття людина як біосоціальна істота.. мета розкрити основні завдання курсу уявлення про його роль у формуванні світогляду людини розкрити зміст основних понять людина особистість..

0.034
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам