рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством

Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством - раздел Образование, Зміст ...

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….…...3

Характеристика бази практики……………………………………….……5

Історична довідка та коротка характеристика бази практики…….…5

Схема управління підприємством…...……………………………………6

Загальна характеристика основних структур виробництва…………...7

Робоче місце №1. Індетифікація транспортного засобу, контроль технічного стану шин та коліс.…………………………………….…………..9

Робоче місце №2. Контроль параметрів відпрацьованих газів транспортного засобу……………………………………………………………9

Робоче місце №3. Контроль ефективності гальмування стендовим випробуванням…………………………………………………………………..9

Робоче місце №4. Контроль ступеню світлопропускання та технічного стану склоочисників та склоомивачів. ………………………..10

Робоче місце №5. Контроль технічного стану рульового керування.10

Робоче місце №6. Контроль зовнішніх світлових приладів………….10

Робоче місце №7. Контроль зовнішнього шуму нерухомого ТЗ……..11

Робоче місце №8. Контроль ефективності гальмування за допомогою дорожніх випробувань…………………………………………………………11

Виробнича діяльність……………………………………………………….12

Робоче місце №1. Індетифікація транспортного засобу, контроль технічного стану коліс та шин………………………………………………..12

Робоче місце №2. Контроль відпрацьованих газів транспортного засобу……………………………………………………………………………..15

Робоче місце №3. Контроль ефективності гальмування стендовим випробовуванням………………………………………………………………28

Робоче місце №4. Контроль ступеню світлопропускання скла та технічного стану склоочисників та склоомивачів…………………………32

3.5. Робоче місце №5. Контроль технічного стану рульового керування.36

Робоче місце №6. Контроль зовнішніх світлових приладів………….40

Робоче місце №7. Контроль зовнішнього шуму нерухомого транспортного засобу………………………………………………………....………………………48

Робоче місце №8. Контроль ефективності гальмування дорожнім випробовуванням………………………………………………………………56

Висновки…………………………………………………………………………… 60

Додатки

Вступ

Виробничо-технологічна практика є невід’ємною складовою частиною підготовки інженерів-педагогів профілю «Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту» і проводиться на ІV курсу після вивчення таких дисциплін, як «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», «Діагностика автомобілів», «Ремонт автомобілів», «Виробниче навчання».

Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення умінь і навичок в організації виробничого і технічного процесу технічного обслуговування, діагностування і ремонту автомобілів та їх агрегатів, впровадження технологій ремонту, визначення технічного стану механізмів, вузлів, агрегатів, способів їх ремонту і відновлення.

Метою виробничо-технологічної практики було:

· закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих мною під час навчання в університеті;

· поповнення їх новими відомостями з прогресивних технологій ремонту, технічного обслуговування і діагностування автомобілів та їх агрегатів;

· набуття досвіду, умінь і навичок організації технологічних процесів, застосування новітнього технологічного обладнання для покращення якості послуг технічного сервісу автомобілів;

· прийняття безпосередньої участі у виконанні операцій ремонту, відновлення, технічного обслуговування і діагностування автомобілів та їх агрегатів.

Основними завданнями практики були:

· отримання та закріплення навичок самостійного вирішення питань організації роботи майстерні, цеху дільниці, поста в умовах реального виробництва;

· набуття практичного досвіду проектування і впровадження у виробництво передових технологій ремонту і технічного обслуговування автомобілів та їх агрегатів;

 

· набуття досвіду і навичок самостійного виконання технологічних операцій визначення технічного стану деталей, механізмів, вузлів і агрегатів, технічного обслуговування та діагностування;

· докладне ознайомлення з усіма видами технологічної документації, порядком її розроблення та оформлення;

· збирання матеріалу для складання звіту;

· виконання індивідуального завдання.

Базами практики можуть бути підприємства, які займаються технічним діагностуванням, обслуговуванням і ремонтом автомобільного транспорту, з якими університетом укладені договори.

В моєму випадку базою практики виступає ТОВ «Техтрансконтроль» що знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 155.

Програма складена на основі “ Типового положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів ”, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 08. 04. 1993р. №93 та “ Положення про проведення практики студентів Хмельницького національного університету ” від 19. 06 2007 року.

Характеристика бази практики

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техтрансконтроль» являється одним з регіональних лідерів, що здійснює перевірку технічного стану… Пункт технічного контролю транспортних засобів товариства з обмеженою… ТОВ «Техтрансконтроль» має у своєму складі висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи. На станції…

Схема управління підприємством.

Схема управління підприємством ТОВ «Техтрансконтроль» зображена на рисунку 1.


Рис. 1. Схема управління підприємством

Загальна характеристика основних структур виробництва

Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться на сучасному діагностичному обладнанні, що відповідає всім діючим стандартам. У процесі… Під час проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів… · ­ідентифікація та відповідність ТЗ свідоцтву про реєстрацію; зовнішній вигляд та комплектність;

Робоче місце №1. Індетифікація транспортного засобу, контроль технічного стану шин та коліс.

На даному робочому місці відбувається індетифікація ТЗ та огляд стану шин та коліс. Критерієм для контролю стану шин є висота протектора шин що повинна бути не менше ніж: для ДТЗ категорій М1 та N1 – 1,6 мм; М2 та М3 – 2,0 мм; N2 та N3 – 1,0 мм; О – ті самі значення що і для тягачів.

Також шини не повинні мати місцевих пошкоджень (проколи, порізи), що оголюють корд, а також місцевих відшарувань протектора. Не допускається наявність сторонніх предметів між здвоєними колесами ДТЗ.

Робоче місце №2. Контроль параметрів відпрацьованих газів транспортного засобу.

На даному робочому місці проводиться:

· перевірка вмісту СО, СН, у легкових автомобілях;

· перевірка рівня димності відпрацьованих газів на вантажних автомобілях.

Робоче місце №3. Контроль ефективності гальмування стендовим випробуванням.

Критеріями ефективності гальмування робочої гальмівної системи (РГС) є значення загальної питомої гальмівної системи і тривалості спрацювання… Критерієм ефективності гальмування стоянкової гальмівної системи є значення… 2.4. Робоче місце №4. Контроль ступеню світлопропускання та технічного стану склоочисників та склоомивачів.

Робоче місце №5. Контроль технічного стану рульового керування.

Критерієм для контролю технічного стану рульового керування є значення сумарного кутового зазору та максимального зусилля на рульовому колесі. Значення сумарного кутового зазору в рульовому керуванні повинно визначатися… 2.6. Робоче місце №6. Контроль зовнішніх світлових приладів.

Робоче місце №8. Контроль ефективності гальмування за допомогою дорожніх випробувань.

На даному робочому місці передбачається перевірка ефективності гальмування гальмівних систем автомобіля (РГС, СГС, ДГС) за допомогою дорожнього випробовування.

При даному випробовуванні критерієм оцінки стану роботи РГС є значення гальмівного шляху ДТЗ.

Критерієм ефективності гальмування СГС є можливість утримування ДТЗ у нерухомому стані протягом не менше ніж 5хв. на ділянці дороги повздовжнім ухилом не менше: для ДТЗ повної маси категорій M та N – 16%;для ДТЗ у спорядженому стані категорії M – 23% та категорії N – 31%.

 

Виробнича діяльність.

Робоче місце №1. Індетифікація транспортного засобу, контроль технічного стану коліс та шин.

Технічний стан та обладнання ДТЗ повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації з безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього… Не допускаються змін в конструкції ДТЗ та застосування експлуатаційних… Перед проведенням контролю перевіряються: індетифікаційні номери ДТЗ – кузова(шасі) та двигуна, наявність та зміст…

Робоче місце №2. Контроль відпрацьованих газів транспортного засобу.

Перевірка відпрацьованих газів автомобіля на вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів. Робоча температура -діапазон температур охолоджувальної рідини або моторної… Система каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів (далі — нейтралізатор) -сукупність пристроїв, що призначена…

При наявності у автомобіля кількох випускних труб, вимірювання проводять у кожній з них окремо. За результат вимірювання беруть більший із одержаних результатів вимірювання вмісту вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у кожній із випускних труб.

Для вимірювання або регулювання двигуна в закритому приміщенні газовідвід, з'єднаний з випускною сис­темою автомобіля, повинен мати отвір, що його можна закривати, куди вводять пробовідбірник газоаналізатора. Якщо немож­ливо встановити пробовідбірник на глибину 300 мм, треба скористатися додатковим патрубком.

 

Перевірка рівня димності відпрацьованих газів вантажних автомобілів.

Оснащення та устаткування:

· TEXA OPABOX AUTOPOWER (рисунок 6).

 

Рис. 6. Димомір TEXA OPABOX AUTOPOWER

Димомір призначений для вимірювання димності дизельних двигунів легкових та вантажних автомобілів. Керування приладом відбувається комп’ютером. Результати вимірювання виводяться на монітор та можуть бути роздруковані. Контролюється температура мастила двигуна, оберти колінчастого валу, тиск та температура проби.

Технічна документація:

· ДСТУ 3649-97 «Засоби дорожні транспортні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю»(Додаток 1)

· ДСТУ 4276:2004 «АТМОСФЕРА. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями » (Додаток 3).

Димність відпрацьованих газів двигуна автомобіля.Димність відпрацьованих газів двигуна автомобіля визначають за показниками (коефіцієнта­ми) ослаблення світлового потоку, яке виникає внаслідок поглинання і розсіювання відпрацьовани­ми газами потоку випромінювання від джерела світла (що утворює паралельний пучок) у вимірю­вальній камері димоміра:

- за натуральним показником (коефіцієнтом) поглинання К, м-1;

- за лінійним показником (коефіцієнтом) поглинання N, %

Димомір або денситометр. Засіб вимірювальної техніки для вимірювання димності відпрацьованих газів.

Ефективна база димоміра L.Довжина шляху, що проходить світловий потік крізь вимірюване середовище відпрацьованих газів постійної прозорості у вимірювальній камері димоміра.

Натуральний показник (коефіцієнт) поглинання К, м-1. Величина, обернена товщині шару відпрацьованих газів, проходячи який потік випромінювання від джерела світла димоміра ослаблюється в е разів.

Лінійний показник (коефіцієнт) поглинання N,%. Ступінь ослаблення потоку випромінювання від джерела світла димоміра на відстані, що до­рівнює ефективній базі димоміра, внаслідок поглинання і розсіювання світла відпрацьованими га­зами під час проходження ними вимірювальної камери.

Гранично допустиме значення натурального показника (коефіцієнта) поглинання Кдоп,м-1.Значення натурального показника поглинання, у разі перевищення якого автомобіль (двигун)вважають таким, що не пройшов випробовування.

Мінімальна частота обертання (колінчастого вала) холостого ходу.Найменша частота обертання колінчастого вала двигуна в режимі холостого ходу (без зовніш­нього навантаження двигуна).Примітка. У режимі мінімальної частоти обертання холостого ходу педаль керування паливоподачею має бути не натисненою, а важіль керування паливоподачею паливного насоса високого тиску має перебувати в положенні, що відповідає мінімальній подачі палива (на упорі в гвинт мінімальної подачі палива або інший подібний елемент конструкції).

Максимальна частота обертання (колінчастого вала) холостого ходу. Найбільша частота обертання колінчастого вала двигуна в режимі холостого ходу, обмежена регулятором. Примітка.У режимі максимальної частоти обертання холостого ходу педаль керування паливоподачею має бути повністю натисненою, а важіль керування паливоподачею паливного насоса високого тиску має перебувати в положенні, що відповідає повній подачі палива (на упорі в гвинт повної подачі палива або інший подібний елемент конструкції).

Вільне прискорення.Розгін двигуна від мінімальної до максимальної частоти обертання холостого ходу без зовніш­нього навантаження двигуна.

Робоча температура.Діапазон температур охолодної рідини або моторної оливи, який підприємство-виробник реко­мендує для загальних умов експлуатації автомобіля (після прогрівання).

Димність відпрацьованих газів автомобілів (двигунів), тип яких офіційно затверджено згідно з ДСТУ UN/ЕСЕ R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН № 24-03) або Директивою 72/306/ЄЕС, у режимі вільно­го прискорення не повинна перевищувати скоригованого значення натурального показника поглинання, встановленого для цього типу транспортного засобу (двигуна). Примітка. Для автомобілів з новими двигунами, які проходять обкатку, застосовують гранично допустиме значення натурального показника поглинання у режимі вільного прискорення, яке на 0,5 м"1 більше, ніж скориговане значення натурального показника поглинання.

Автомобіль (двигун) вважають таким, що проходить обкатку, якщо його пробіг не перевищує значення, наведеного у технічній документації заводу-виробника автомобілів (двигунів), у тому числі в документах з експлуатації, які додають до автомобілів. За відсутності цих відомостей пробіг обкатки — не більше ніж 3000 км.

Димність відпрацьованих газів автомобілів (двигунів), тип яких не затверджено згідно з ДСТУ UN/ЕСЕ R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН № 24-03) або Директивою 72/306/ЄЕС, у режимі вільно­го прискорення не повинна перевищувати значень, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5. Гранично допустимі значення натурального показника поглинання у режимі вільного прискорення для автомобілів (двигунів), тип яких не затверджено згідно з ДСТУ ІМ/ЕСЕ К 24-03 (Правилами ЄЄК ООН № 24-03) або Директивою 72/306/ЄЕС.

Об’єкт випробовування Гранично допустиме значення натурального показника поглинання Кдоп, м-1
автомобілі з дизелями: - без наддуву - з наддувом 2,5 3,0
автомобілі з газодизелями - з наддувом - без наддувом 1,7 2,0

 

При перевірці димності застосовуються наступні методи.

Для живлення двигуна під час випробовування в режимі вільного прискорення за­стосовувати дизельне паливо (для газодизеля також газове паливо) і мастильні матеріали, що пе­редбачені документами з експлуатації автомобіля і відповідають вимогам чинних нормативних до­кументів на їх виготовляння.

Зовнішнім оглядом перевіряють комплектність, задовільність стану, відсутність прогарів і механічних пробоїн випускної системи автомобіля та відсутність нещільностей у з'єднан­нях, які призводять до витоку відпрацьованих газів.

Обмежувальний гвинт повної подачі палива має бути опломбованим (якщо опломбування передбачено конструкцією).

Перед вимірюванням димності двигун прогрівають так, щоб температура охолод­ної рідини чи моторної оливи була в межах діапазону робочих температур за рекомендаціями підприємства-виробника. Якщо такі дані відсутні, температура має бути не меншою ніж 60 °С, або на вимогу власників (водіїв) автомобілів температура має бути не меншою ніж 80 °С.

Контролюють температурний режим двигуна за штатними приладами автомобіля або за допомогою додаткових засобів вимірювальної техніки. Примітка. З 01.01.2008 року запроваджують обов'язковий інструментальний контроль температури моторної оливи в системі змащування двигунів (як з рідинним, так і з повітряним охолоджуванням), яка має бути в межах діапазону робочих температур за рекомендаціями підприємства-виробника. Якщо такі дані відсутні, температура має бути в межах діапазону від 60 °С до 100 °С. Для двигунів з повітряним охолоджуванням верхня межа робочих температур становить 120 °С.

Перед вимірюванням димності виконують наступне:

- встановлюють важіль перемикання передач у нейтральне положення;

- загальмовують автомобіль стоянковим гальмом;

- зупиняють двигун (якщо він працює);

підкласти під колеса автомобіля упорні колодки;

- відкривають капот моторного відсіку;

- під'єднують пристрій для вимірювання температури моторної оливи;

- під'єднують пробовідбиральну магістраль димоміра до випускної системи автомобіля;

- перевіряють нульове положення стрілки (цифрового чи іншого пристрою, що реєструє резуль­тати вимірювання) димоміра;

- запускають двигун;

- безпосередньо перед випробовуванням у режимі вільного прискорення дизелі з наддувом транспортних засобів категорій М3 і N3 та газодизелі мають працювати в режимі холостого ходу з мінімальною частотою обертання колінчастого вала не менше ніж 10 с.

Порядок проведення контролю димності такий:

1. Під час роботи двигуна з мінімальною частотою обертання холостого ходу швидко (швидше, ніж за одну секунду), але без ривків перемістити педаль керування паливоподачею до упору. Таке положення педалі зберігати, доки не буде досягнуто максимальної частоти обертання холостого ходу, яку обмежує регулятор. За показами димоміра визначити максимальну величину показника димності у режимі вільного прискорення за період розгону двигуна.

2. Педаль керування паливоподачею повернути у положення, що відповідає мінімальній ча­стоті обертання холостого ходу. Таке положення педалі зберігати не довше ніж 15 с (але не менше ніж 10 с для двигунів з наддувом транспортних засобів категорій М3, N3 та газодизелів) до стабілі­зування мінімальної частоти обертання холостого ходу і показів димоміра.

3. Дії відповідно до 1-2 (цикл вільного прискорення) треба повторити без перерв шість разів для того, щоб очистити (продути) випускну систему двигуна і відразу після цього виконати не менше ніж чотири тестові цикли вільного прискорення до стабілізації виміряних значень показника димності у режимі вільного прискорення. Чотири послідовно виміряні значення показника димності вважають стабілізованими, якщо вони перебувають у межах діапазону шириною не більше ніж 0,25 м-1 в одиницях натурального показни­ка поглинання й не утворюють послідовність, що спадає.

4. Після вимірювання треба перевірити нульове положення стрілки (цифрового чи іншого пристрою, що реєструє результати вимірювання) димоміра. Якщо відхил від нульового положення перевищує 1 % в одиницях лінійного показника поглинання, вимірювання необхідно повторити.

5. Результатом вимірювання димності відповідно до 1-3 вважають середнє арифметич­не значення натурального показника поглинання в чотирьох останніх циклах вільного прискорення.

6. Автомобіль, для якого середнє арифметичне значення натурального показника поглинання, розраховане відповідно до 5, не перевищує гранично допустимих значень, вважають таким, що пройшов випробування.

7. Під час випробовування допускають застосування скороченої про­цедури оцінювання відповідності димності відпрацьованих газів автомобілів, яка передбачена Ди­рективою 96/96/ЄС, якщо димність значно менша, ніж норма, або значно перевищує її за результа­тами трьох або менше ніж трьох циклів вільного прискорення (тестових циклів або циклів продування випускної системи двигуна).

7.1. Вимірювання, що виконують відповідно до 3, припиняють, а автомобіль вважають таким, що пройшов випробування, якщо:

а) у будь-яких двох послідовних циклах вільного прискорення (тестових циклах або циклах про­дування випускної системи двигуна) усі виміряні значення показника димності у режимі вільного прискорення менші, ніж гранично допустимі значення на 0,3 м-1 в одини­цях натурального показника поглинання або на 7 % в одиницях лінійного показника поглинання;

б) у будь-яких трьох послідовних циклах вільного прискорення усі виміряні значення показника димності менші, ніж гранично допустимі значення, на 0,2 м-1 в одиницях натурального показника поглинання або на 4 % в одиницях лінійного показника поглинання.

7.2. Вимірювання, що виконують відповідно до 3, припиняють, а автомобіль вважають таким, що не пройшов випробування, якщо:

а) у трьох перших циклах продування випускної системи двигуна усі виміряні значення показ­ника димності у режимі вільного прискорення більші, ніж гранично допустимі значення, на 1,5 м"1 в одиницях натурального показника поглинання або на 20 % в одиницях лінійного показника поглинання;

б) у будь-яких двох послідовних циклах вільного прискорення, починаючи з четвертого циклу продування випускної системи двигуна, усі виміряні значення показника димності більші, ніж гра­нично допустимі значення, на 0,5 м-1 в одиницях натурального показника поглинання або на 10 % в одиницях лінійного показника поглинання;

в) у будь-яких трьох послідовних циклах вільного прискорення, починаючи з четвертого циклу продування випускної системи двигуна, усі виміряні значення показника димності більші, ніж гра­нично допустимі значення, на 0,25 м-1 в одиницях натурального показника поглинання або на 5 % в одиницях лінійного показника поглинання.

7.3. Під час оцінювання відповідності димності відпрацьованих газів автомобілів відповідно до 7.1. — 7.2. застосовують одну із наведених у цих пунктах величин збільшення або змен­шення гранично допустимих значень димності (в одиницях натурального показника поглинання або в одиницях лінійного показника поглинання): ту, що менша для гранично допустимого значення дим­ності для відповідного типу автомобіля (двигуна).

7.4. Результатом вимірювання димності відповідно до 7.1. —7.2. вважають середнє арифметичне значення натурального показника поглинання, визначеного у вищезгаданих двох або, відповідно, трьох послідовних циклах вільного прискорення, у цьому випадку вимогу стосовно стабілізації виміряних значень не враховують.

8. На вимогу власників (водіїв) автомобілів оцінювання відповідності димності відпрацьованих газів автомобілів, що перебувають в експлуатації, виконують за повною процедурою.

9. За результатами вимірювання димності заповнюють протокол.

Примітка 1. З 01.01.2006 року під час випробовування димності необхідно вимірювати тільки в одиницях натурального показника поглинання.

Примітка 2. Якщо автомобіль має декілька випускних труб, вимірюють димність у кожній з них окремо. За результат вимірювання беруть більший із усереднених результатів вимірювання димності у кожній із випускних труб.

Примітка 3. Для двигунів, які мають наддув або перепускний клапан, що вимикається, димність треба вимірювати з увімкненим та вимкненим агрегатом наддуву або перепускним клапаном. За остаточний результат беруть більше із усереднених значень, визначених за кожним із варіантів.

Примітка 4. Вимірювання димності автомобілів з газодизелями треба виконувати окремо під час роботи на ди­зельному паливі та за газодизельним циклом для оцінювання відповідності згідно з нормами для автомобілів з дизе­лями та газодизелями.

Примітка 5. Для проведення вимірювання або регулювання двигуна в закритому приміщенні газовідвід, з'єдна­ний з випускною системою автомобіля, повинен мати отвір, що його можна закривати, куди уводять пробовідбірник димоміра.

 

Робоче місце №3. Контроль ефективності гальмування стендовим випробовуванням.

Перевірка технічного стану гальмівних систем повинна включати контроль: ефективності гальмування РГС, СГС, ДГС, герметичності пневматичного та… Не допускається наявність непередбаченого конструкцією контакту трубопроводів… Система сигналізації та контролю гальмівних систем повинна функціонувати відповід­но до вимог IE.

Робоче місце №4. Контроль ступеню світлопропускання скла та технічного стану склоочисників та склоомивачів.

При перевірці склоочисників береться до уваги частота переміщення щіток по мокрому склу на максимальній швидкості, вона повинна складати не менше… Оснащення та устаткування: · вимірювач світлопропускання скла "ЛЮКС" ИС-2 (рисунок 9)

Робоче місце №6. Контроль зовнішніх світлових приладів.

Фари типу розподілу HR, HC, HCR – фари з галогенними джерелами дальнього HR та ближнього HC світла і двох режимні фари (ближнього та дальнього… Оснащення та устаткування: · прилад перевірки світла фар ІПФ-01 (рисунок 17);

Робоче місце №7. Контроль зовнішнього шуму нерухомого транспортного засобу.

Оснащення та устаткування: · віброшумомір ВШВ 03М2 (рисунок 19);

Робоче місце №8. Контроль ефективності гальмування дорожнім випробовуванням.

· вимірювач ефективності гальмівних систем автомобіля Ефект-02 (рисунок 26); Рис. 26. Вимірювач ефективності гальмівних систем автомобіля Ефект-02.

Висновки

Для проходження виробничо-технологічної практики я був направлений на підприємство ТОВ «Техтрансконтроль». Дане підприємство займається перевіркою технічного стану автомобіля при проходженню державного технічного огляду. ТОВ «Техтрансконтроль» має у своєму складі висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи. На станції встановлено найсучасніше діагностичне обладнання, все комп'ютеризовано, тому перевірка проводиться швидко та якісно.

Особлива увага на підприємстві приділяється задоволенню потреб споживачів, покращенню якості наданих послуг, а також впровадженню новітніх технологій та модернізації устаткування.

Проходячи практику на даному підприємстві я отримав можливість, не тільки закріпити раніше отримані знання з таких предметів як «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», «Діагностика автомобілів», але й доповнити їх.

Керівництвом підприємства в обличчі Ядухи Володимира Васильовича були забезпечені усі умови необхідні для повноцінного проходження мною практики, була надана можливість докладно вивчити технічну документацію, ознайомитись з інструментом та обладнанням для успішного виконання поставлених переді мною завдань.

Також я отримав можливість докладно вивчити процес перевірки технічного стану автомобіля при проходженні державного технічного огляду, та приймати безпосередню участь в огляді автомобіля.

Я впевнений що отримані мною знання стануть мені в пригоді, не тільки у продовженні навчання та у майбутній професійній діяльності, але й у повсякденному житті.

Ще хочу висловити подяку керівництву підприємства за надану мені можливість розвиватись як високопрофесійний спеціаліст своєї справи.

– Конец работы –

Используемые теги: характеристика, Бази, практики, Історична, довідка, Коротка, характеристика, Бази, практики, Схема, управління, під, ємством0.128

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу… Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб… Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для…

Основи організації Фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема... Основи організації... Фінансів підприємств...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни"Економіка підприємства"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектуЕкономіка виробничо господарської діяльності підприємства...

Лекція 6. Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План... Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних... Критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з предмету Економіка підприємств. Розділ 1 Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум... Конотопського інституту Сумського державного університету...

Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових ресурсів (на прикладі ВАТ "МК "Азовсталь")
У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень , у якому беруть участь… Тому, саме ця проблема лягла в основу наукових вишукувань даного дипломного… Метою даного дипломного проекту, є виявлення необхідності проведення організаційних змін і розробка пропозицій…

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія 7.050106 Облік і аудит і 7.050107 Економіка підприємств
Харківська національна академія... міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій...

Тема 4. Структура та управління підприємством
План лекції... Поняття і сутність системи управління підприємством... Функції управління підприємством...

Організаційна структура управління підприємством
На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається… Організаційна структура управління — це форма поділу праці, що закріплює певні… Основні розходження між цими підходами полягають у неоднозначному тлумаченні організаційних структур управління, що в…

Організація управління персоналом підприємства
Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму одне з найважливіших завдань науки управління. Сьогодні в… Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів… У цьому зв язку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності. Виходячи з…

0.03
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам