рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дещо з історії графічного мистецтва

Дещо з історії графічного мистецтва - раздел Искусство, Тема 7. Графіка . Відео-Ряд. План. 1. Дещо...

Тема 7. Графіка . Відео-ряд.

План.

1. Дещо з історії графічного мистецтва.

2. Значення графіки як виду мистецтва.

3. Оригінальні графічні техніки.

4. Друкована графіка. Гравюра.

5. Книжкова ілюстрація та види прикладної графіки.

 

1. Дещо з історії графічного мистецтва.

Графічне мистецтво є одним з найвідоміших серед образотворчих мистецтв. Перші контурні й силуетні зображення тварин і людей на стінах печер первісної людини були суто графічними. Орнаментика на побутових речах та зброї доби неоліту та бронзового віку також є зразками графічного мистецтва.

Мова графіки порівняно з мовою живопису більш скупа і лаконічна, має більше умовностей. У графіці основними засобами зображення є лінія, штрих, крапка, контраст білого і чорного. Для виконання графічних творів використовують олівець, вугіль, туш, сангіну, соус та інші матеріали. Це відрізняє графіку від живопису, в якому вдаються до розмаїтої палітри фарб. З бігом часу образотворчі можливості графіки розширювалися й удосконалювалися До них віднесли й ті види гравюри та літографії, у техніці яких вживаються кольори, щоправда, які мають допоміжне значення.

Можливості застосування графіки досить широкі. Види й форми її дуже різноманітні: станковий та учбовий рисунок, естамп (усі види гравюри та літографії), книжкова ілюстрація та орнаментика, журнальний та газетний рисунок, плакат, афіша, торговельна реклама та етикетка, грошові знаки й поштова марка та листівки. Все це графічні твори, з якими ми повсякденно зустрічаємось, оскільки графіка є найбільш демократичним видом мистецтва.

Можна припустити, що рисунок був найбільш давнім видом образотворчого мистецтва, якщо згадати наскальні рисунки первісної людини. Звичайно, рисунок розвивався паралельно із скульптурою і прикладним мистецтвом і здебільшого складав їхню органічну і необхідну частину. Високі зразки рисунка дав нам античний вазопис, основу якого складали лінія і силует (пляма).

Як самостійний вид мистецтва рисунок існує з кінця ХУ – поч. ХVІ ст. Раніше до нього ставилися як до підсобного, підготовчого матеріалу під час роботи над картиною, скульптурою, фрескою, гобеленом. Потім він набув самостійного художнього значення, як й інші станкові види мистецтва.

В процесі історичного розвитку в рисунок (так як і у друковану графіку) активно став проникати колір і до графіки стали відносити і рисунок кольоровими крейдяними паличками – пастель, і кольорову гравюру, і живопис водяними фарбами – акварель, і гуаш.

У найбільших музеях світу бережливо зберігаються як швидкі начерки, так і скрупульозно пророблені довготривалі малюнки, що найчастіше є прообразами майбутніх картин і монументальних розписів. При багатьох музеях тепер існують спеціальні сховища – кабінети графіки.

Якщо у живописця в руках ціла палітра фарб, то художник-графік, як правило, користується одним кольором, що створює особливі труднощі. Графік знаходиться в «умовному» світі, що не має кольору і користуючись скупими засобами створює тим не менш трепетну і живу картину світу.

Рисунок, виконаний художником в одному примірнику – твір унікальний. Друкована графіка дозволяє відтворювати рисунок у великій кількості примірників. Основним видом друкованої графіки є гравюра (на дереві, металі, камені). Найбільш раннім засобом гравірування, який став застосовуватись у ХУ ст. у Західній Європі і у ХVІ ст. в Росії та Україні, була гравюра на дереві (ксилографія). Пізніше починають застосовуватись й інші гравірувальні техніки.

Зараз більшість друкованих графічних технік з великим успіхом може замінити комп'ютер (як чорно-біле, так і кольорове зображення). «Видатні» умільці вміють навіть гроші «друкувати» за допомогою цієї новітньої техніки.

2.Значення графіки як виду мистецтва.

З творами графіки людина стикається протягом всього життя. Рисунки і гравюри, що мають самостійні, закінчені за задумом твори мистецтва, шрифт у книзі і на плакаті, книжкові ілюстрації, плакат, поштові марки, журнальні і газетні карикатури, упаковки для різних товарів, різноманітні етикетки, театральні і кіноафіші, дорожні і товарні знаки і навіть ділові бланки установ – все це твори станкової і прикладної графіки.

Що ж таке графіка? Саме слово «графіка» походить від грецького слова «графо» -- «пишу», «креслю», «малюю».

Отже, графіка – це передовсім рисунок, лінійне, строге мистецтво, засноване на сукупності чорного і білого, причому білим є сам папір, а чорним – і олівець, і вугіль або якийсь інший «сухий» матеріал, що фарбує.

Рисунок може бути відтвореним у багатьох примірниках за допомогою різних технік, як рукотворних, так і машинних. Тому графіку можна розділити на два види:

1) безпосередній рисунок на папері;

2) друкована графіка.

 

3. Оригінальні графічні техніки.

Рисунок

Що таке рисунок?

Малювання – один з найдавніших видів творчості, який прийшов з епохи палеоліту. Первісна людина, створюючи наскальні зображення тварин, продряпуючи прикрашання на виробах з кістки або каменю, користувалась одним з основних художніх засобів, притаманних малюнку, -- лінії. Проте поняття малюнка, початок його історії як особливого виду мистецтва відноситься до більш пізнього часу – до часу винаходу паперу. На Далекому Сході – до ІІ ст. до н.е., а на європейському континенті – до ХІ-ХІІ ст. Великий художник епохи Відродження Мікеланджело писав свого часу: “Рисунок – це джерело і душа всіх видів зображення і корінь кожної науки”.

Рисунок – це передовсім зображення на аркуші паперу, поле якого є складовою частиною композиційної побудови в малюнку. Співвідношеннями розмірів чистого поля паперу і зображення, розподілом форм і об’ємів, іноді намічених кількома швидкими лініями, рисувальник створює ілюзію простору, реальності, яка набуває того ж ступеню переконливості, що і в живопису.

Матеріали, якими малюють художники, відрізняються великим різноманіттям. Розрізняють дві групи технік: “суху” і “вологу”. До першої відносяться рисунки олівцем, вуглем, сангіною і пастеллю, до другої – малюнки пером і пензлем з використанням рідких фарбових речовин, таких як туш, бістр, сепія та акварель. Кожна техніка створює свій художній і кольоровий ефект. Нерідко художник, досягаючи потрібного враження, сполучає у малюнку кілька технік.

За своїм характером і призначенням рисунок може бути то швидким начерком, що фіксує миттєві враження художника, то початковим ескізом композиції майбутньої картини, то абсолютно закінченим твором, що отримує право на самостійне життя.

 

Рисунок олівцем

Найбільш розповсюдженою технікою рисунку є різноманітні олівці: графітні, італійські, свинцеві, кольорові.

Графітний олівець створює сіруватий тон з легким відблиском. Італійський володіє глибиною та інтенсивністю чорного тону, матового і бархатистого. Свинцевий олівець відрізняється темно-сірим відтінком.

 

Графітний олівець

Графітний олівець, навіть якщо взяти його найм’якіші сорти , -- матеріал більш твердий, ніж вугіль та “італійський олівець”. Лінія його носить… Дуже тонка і точна лінія, з допомогою якої можна було не лише детально… Першокласними були олівцеві портрети прекрасного радянського художника В.О.Фаворського. Як точно був побудований…

Італійський олівець

В творчості майстрів епохи Відродження особливе місце займав “”італійський олівець. В наш час так званий “італійський олівець” – це олівець, отриманий штучним… За своїми якостями “італійський олівець” – матеріал дуже м’який, його іноді називають “чорною крейдою”. Працювати ним…

Металевий олівець

Свинцеві і срібні штифти, або, як їх тепер називають, олівці, для нашого часу унікальні. В епоху середньовіччя і раннього Відродження художники так… Рисунки, виконані металевим штифтом, володіють особливою якістю: лінія лежить… Срібний штифт дає темно-сіру лінію, яка з часом перетворюється на коричневу.. Це був улюблений матеріал майстрів…

Рисунок вуглем, сангіною, пастеллю.

Вугіль, сангіна, пастель належать до так званих «сухих» технік.

Вугіль – матеріал для малювання у вигляді тонких паличок, отриманих шляхом обпалу дерева, або виготовленням з вугільного порошку (пресований вугіль). Рисунки вуглем володіють особливою бархатистістю.

Сангіна ( від лат. кров) – рисувальний матеріал, що виготовляється у вигляді паличок і володіє відтінками від коричневого до червоного кольору.

Сангіна і техніка “трьох олівців”

Техніку сангіни, її художні можливості високо цінували художники всіх часів.

Сангіна – мінерал, з якого виготовляли палички для малювання. Майстри ХУ-ХУІІІ ст. малювали сангіною природного походження, сучасні використовують виготовлену штучно. Діапазон кольору сангіни достатньо широкий: від темно-коричневого до ніжно-рожевого. М’яка за своєю структурою, така, що легко піддається розтушуванню, вона надає малюнку особливої принадності, яка ховається і в свободі штриха, і в красі колориту, заснованого на тонких переходах теплих тонів червоного кольору. Малюнок сангіною ніби світиться зсередини. Досить часто для підсилення кольорової виразності зображення майстри доповнювали сангіну бархатистим італійським олівцем і білою крейдою, створюючи так званий малюнок “в три олівці”.

Одним з видатних майстрів цієї техніки був Антуван Ватто, французький художник ХУІІІ ст. В його малюнках з натури лінії невимушено легкі, олівець слухняно виконую волю художника, який прагне відтворити миттєвість поз і рухів. Сполученням трьох кольорів – коралової сангіни, чорного і білого -- художник досягав дивовижної гармонії.

 

Леонардо да ВінчіСвята Анна з Марією, малим Христом Едуард Мане. Портрет мадам Жюль Вийме. Б. 1880.

та Іоанном Хрестителем. 1490. Коричневий папір, вугіль. Італійський олівець.

Пастель – рисувальний матеріал у вигляді кольорових паличок. Нею працюють на шорсткому папері або картоні, в минулому на пергаменті. Виконаний пастеллю твір має матову пухнасту поверхню, відрізняється дзвінкою інтенсивністю кольору.

Кіпренський О. Портрет О.О.Челищева. Б. 1808—1809.Пастель. Франц фон Ленбах. Портрет Марселіни Сембрих. 1891. Пастель

 

Вугіль, матеріал для рисування з обпаленої липи, верби та інших порід дерев. У 19 ст. отримав розповсюдження твердий вугільз спресованого вугільного порошку з додаванням рослинного клею. Вугіль як художній матеріал відрізняється бархатистістю штриха, можливістю сполучати лінію з плямою і тональними ефектами.  

Рєпін І.Ю. Портрет Елеонори Дузе. 1891. Вугіль.

 

Акварель, сепія, гуаш.

  Шевченко Т. Острів Чекан-Арал. 1849. Акварель.

Перо, чорнила

Майже до середини ХІХ ст. художники малювали пташиними перами або перами з тростини. Фарбовою речовиною слугувало чорнило -- водяний розчин фарби…  

Силует.

Свою назву цей вид мистецтва отримав по імені Етьєна Сілуета,генерального контролера фінансів при дворі Людовіка ХУ, реформатора французьких… Добужинський М.В. Панночка-селянка. 1919. Ілюстрація. Туш.

Ксилографія.

Кацусіка Хокусай. Фудзі в ясну погоду. Ксилографія з серії Китагава Тамаро.… «36 видів Фудзі». 1823-1829. Кольорова гравюра на дереві. Б. 1799.

Літографія. Монотипія

Гаварні П. Спокусниця. Літографія. Сер. ХІХ ст. Оноре Домьє (Франція).…  

Додаток

Мистецтво графіки.

Слово “графо” у перекладі з грецької мови означає “пишу”. Мова графіки порівняно з мовою живопису більш скупа і лаконічна, має більше умовностей. У… Можливості застосування графіки досить широкі. Види й форми її дуже… Українська графіка бере свій початок з глибини віків. Поява рукописної книги в Київській Русі у ХІ-ХІІ ст. дала…

Словник

Автолітографія (від авто… і літографія) – вид літографії, при якому зображення на літографську форму наносить художник-автор.

Акварель (італ. аcguerello; першоджерело: лат. agua – вода ) – прозора фарба (звичайно на рослинному клеї), яка розводиться водою; живопис цією фарбою.

Акватинта (італ. аcguatinta, від acguforte – офорт і tinto – пофарбований, тонований) – 1) Ручний спосіб виготовлення заглибленої гравюри на металі. 2) Вид гравюри, основний на травленні кислотою вкритої тонким шаром асфальту або каніфолі металевої платівки, на яку голкою нанесено зображення.

Акватипія (від аква… і …типія) – поліграфічний спосіб відтворення малюнків водяними (знежиреними) фарбами.

Гравюра(франц. gravure, від graver – вирізати, висікати) – 1) Вид графіки. 2) Спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу, пластмаси, лінолеуму тощо. 3) Пластина, на якій награвіровано зображення. 4) Відбиток з гравірованої пластини.

Графіка(від грец. графо – пишу, малюю) – 1) Вид образотворчого мистецтва, основними зображальними засобами якого є однотонний малюнок, виконаний переважно на папері олівцем, пером, пензлем, вуглем, або друковані художні зображення, відтиснуті на папері формою (див. Гравюра); назва окремого художнього твору. 2) Сукупність усіх рукописних і друкованих знаків певної писемності (наприклад, російська графіка, українська графіка).

Графіті (італ. graffiti -- видряпані) –написи й малюнки, видряпані на стінах давніх будівель, на посудинах та інших предметах.

Графо…(від грец. пишу, малюю) – частина складних слів, що відповідає поняттям “письмо”, “почерк”, “креслення”, “малювання”, наприклад, графологія.

Гуаш(франц. gouache, від італ. guazzo – водяна фарба)—1) Фарби, розтерті на воді з клеєм і домішкою білила. 2) Живопис цими фарбами.

Естамп (франц. estampe -- твір друкованої графіки (гравюра, офорт, літографія тощо), який являє собою відбиток на папері, рідше на шовку та інших матеріалах.

Ілюстрація(лат. illustratio – живий опис, наочне зображення) – 1) Зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований текст (наприклад, малюнок, фотографія, репродукція, карта, схема). 2) Наочне пояснення чого-небудь; наведення прикладів у статті, промові.

Каніфоль– природна смола, що її добувають з живиці хвойних дерев; жовта або темно-червона тверда склоподібна речовина. Застосовують у виробництві лаків, мила, у паперовій промисловості тощо. Від назви давньогрецького міста Колофона в Малій Азії.

Ксило… (від грец. зрубане дерево) – частина складних слів, що відповідає поняттям “дерево” (як матеріал) або “деревина”.

Ксилографія(від ксило… і …графія) – 1) Гравіювання на дереві. 2) Гравюра на дереві. 3) Відбиток з гравюри на дереві.

Ліногравюра(від лат. linum – льон, полотно і гравюра) – гравюра на лінолеумі і відбиток зображення з неї.

Лінолеум(від лат linum – льон, полотно і oleum -- олія) – рулонний будівельний матеріал (безосновний або з основою – зміцнюючою чи теплоізоляційною) – полімерів і наповнювачів. Застосовується для покриття підлог.

Літографія(від літо… і …графія) – спосіб плоского друкарського друку із застосуванням друкарської форми, виготовленої з літографського каменю (вапняку), листів цинку або алюмінію; відбиток з такої форми; твір, виконаний у такий спосіб.

Монотипія(від моно… і …типія) – спосіб друкування, за яким малюнок від руки наносять різноколірними фарбами на металеву пластину для одержання тільки одного відбитка; застосовується й у поєднанні з офортом.

Офорт(франц. tau-forte) – 1) Вид гравюри на металі, в якому заглиблені елементи зображення роблять способом травлення металу кислотами; відбиток з дошки, гравірованої таким способом. 2) Ручний спосіб виготовлення форм глибокого друку із застосуванням хімічного травлення; відбиток друкарської форми, виготовленої таким способом.

Офсет(англ. offset) – спосіб переважно плоского друку, за яким фарба з друкарської форми передається на проміжну гумотканинну пластину, а з неї – на папір (або інший матеріал).

Пастель(франц. paetel, з італ. pastello, від pasta -- тісто) – м’які кольорові олівці, що їх виготовляють з пресованих стертих у порошок фарб; техніка живопису, основана на застосуванні таких олівців; відповідний вид живопису, а також картина або малюнок, виконані в цьому виді.

По-сухому

Сепія(грець – каракатиця) – 1) Рід морських головоногих молюсків (цефалопод). 2) Фарба для малювання сіро-брунатного кольору, що її одержують із… Силует(франц. silhouette) – 1) Окреслення предмета. 2) У мистецтві – вид… Туш(нім. Tusche) – рідка або суха, звичайно чорного, дуже стійкого кольору фарба для креслення та малювання пером або…

Список літератури

1. Государственная Третьяковская галерея. Живопись. Скульптура. Графика: Жанры, материалы, техники. – М.: Сов. художник, 1977.

· До теми 7 – [6] іл. 1-37.

2. Богомольний Н.Я., Чебикін А.В. Техніка офорта.: Навчальн. посібник для студентів худож. ін-тів. – К.: Вища школа, 1978. – 143 с., іл.

3. Владич Л. Майстри плаката. – К.: Мистецтво, 1990.

4. Иллюстрация: [Сб. статей и публикаций]. – М.: Сов.худож., 1988. – 416 с., ил.

5. Корецкий В.Б. Товарищ плакат.- М.: Плакат, 1978. – 111 с., ил.

6. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – М.: Искусство, 1989. – 256 с., ил.

7. Турова В.В. Что такое гравюра. – М.: Сов. художник, 1963.- 160 с., ил.

 

– Конец работы –

Используемые теги: Дещо, історії, графічного, мистецтва0.08

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дещо з історії графічного мистецтва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекція 1. Вступ до курсу історії України 1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. 2. Періодизація історії України
Лекція Вступ до курсу історії України План...

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА. СТИЛЬ І ХУДОЖНІЙ МЕТОД. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА. Предмет мистецтва. Поняття стилю і художнього методу
План... Предмет мистецтва Художній образ Зміст і форма...

Лекції з історії світової та вітчизняної культури ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
Навч посібник Вид ге перероб і доп За ред проф А Яртися та проф... ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА...

Всесвітньої історії та методики викладання історії
Полтавський державний педагогічний університет імені В Г Короленка... Історичний факультет Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії...

Лекція №1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. 1.2. Методико-методологічні засади аналізу історії економіч­ної думки
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ... Історична еволюція економічної думки... Методико методологічні засади аналізу історії економіч ної думки...

Теорії й історії держави та права
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Кафедра теорії й історії держави та права... Затверджую...

З історії української кухні
Досить велику роль у харчуванні відігравали бобові культури – горох, квасоля, боби та інші. Як приправи до страв використовували місцеві прянощі:… Для приготування їжі використовували тваринний жир, різні олії, оцет і горіхи.… Приготування їжі, як певна майстерність виділилось в окрему спеціальність при княжих дворах та монастирях.

ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Ввідна лекція. 1.Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція... План...

Курсова робота з історії України на тему: Провідні ідеї української державності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Сумський державний педагогічний університет ім А С Макаренка... Кафедра історії України Курсова робота з історії України на тему...

КОНСПЕКТИ УРОКІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ 4 КЛАСІВ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ТЕМА: Між музикою мого народу і музикою інших не має неперехідних меж.
КОНСПЕКТИ УРОКІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ КЛАСІВ...

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам