рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція 6. Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств

Лекція 6. Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств - раздел Туризм, Лекція 6. Методологічні Підходи До Оцінювання Конкурент...

Лекція 6. Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств

План

1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств

2. Критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств

3. Методи визначення конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери

 

Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств

Методичні основи дослідження будь-якого економічного явища включають сукупність інструментів, що дозволяють дати оцінку тому чи іншому явищу.… Питаннями оцінки конкурентоспроможності підприємства займалися М. Портер, Г.Л.… Оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства може відбуватися за наступними основними етапами:

Рис. 1. Вимоги до вибору підприємств-конкурентів для оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства

Вторинна інформація про конкурентів охоплює дані, що пройшли попередню аналітичну обробку, цілі якої як правило не збігаються з цілями дослідження. У зв'язку з цим ця інформація потребує додаткових процедур відбору та ран жування, що приводять ї у придатний для проведення аналізу вигляд.

Джерела первинної та вторинної інформації про діяльність підприємств-конкурентів наведено на рис.2.

За ступенем доступності вторинна інформація поділяється на відкриту(асортимент, ціни туристичних продуктів, система просування на ринку),

умовно закриту (баланс підприємства, звіт про прибутки та збитки, рейтинг підприємства) та

закриту (обсяги реалізації, у тому числі в асортиментному розрізі, календарний план роботи). Її збір та використання пов'язані з низкою проблем: для першої групи притаманна неповнота інформації для повноцінного дослідження конкурентної ситуації на ринку; друга група часто характеризується недостовірністю, оскільки вітчизняні підприємства схильні фальсифікувати дані фінансової звітності з метою ухилення від сплати податків; для третьої групи є характерними закритий доступ чи надзвичайна дорожнеча, що ускладнює точність оцінки конкурентної ситуації на ринку.

Інформація про конкурентів може бути

кількісна(результати фінансово-господарської діяльності підприємств, відображені у формах статистичної та фінансової звітності, матеріалах спеціальної та галузевої преси, кон'юнктурних оглядах та ін.) та

якісна(інформація про діяльність, стратегію та тактику ведення конкурентної боротьби на ринку, отримана шляхом соціологічних опитувань, вибіркових спостережень, залучення експертів та ін.).

Широта й достовірність інформації, що використовується для оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства, є запорукою об'єктивності висновків, отриманих у процесі її обробки.

На наступному етапі, виходячи з теоретичних основ та наявності інформації, формують перелік показників конкурентоспроможності.

       
   
 
 
 
 
   
 

 


Рис.2 Джерела інформації про діяльність туристичних підприємств

Критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств

Критерії конкурентоспроможності туристичних підприємств включають повноту задоволення попиту туристів та ефективність туристичної діяльності. Повнота задоволення попиту туристів визначається відповідністю асортименту… Для оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства думки споживачів недостатньо: необхідно знати…

Методи визначення конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери

Метод оцінювання конкурентоспроможності становить систему принципів і приписів, що вказують, які операції чи процедури необхідно здійснити, аби… Метод оцінювання конкурентоспроможності становить специфічну інтегровану… Існує багато методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, кожний з яких має свою методологічну основу,…

Приклад оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом рангів

Перевагою методу рангів є простота застосування, можливість використання для оцінювання конкурентоспроможності як кількісних, так і якісних…  

Рис. 3. Система критеріїв та показників конкурентоспроможності туристичних підприємств


 

Рис. 4. Умови застосування методів оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств у розробці конкурентних стратегій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекція 1. Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Лекція 2. Витоки філософії Індії. Лекція 3. Санкх’я та йога Патанджалі. Лекція 4. Вайшешика і ньяя
Стародавність та Середньовіччя... ЗМІСТ... ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з предмету Економіка підприємств. Розділ 1 Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум... Конотопського інституту Сумського державного університету...

Основи організації Фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема... Основи організації... Фінансів підприємств...

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства. Лекція №1. Тема. КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Полтавський національний технічний університет... імені Юрія Кондратюка... Кафедра маркетингу...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни"Економіка підприємства"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектуЕкономіка виробничо господарської діяльності підприємства...

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу… Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб… Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для…

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
ВСТУП... РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ДВНЗ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія 7.050106 Облік і аудит і 7.050107 Економіка підприємств
Харківська національна академія... міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій...

Тест з теми №9: ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На сайте allrefs.net читайте: Тест з теми №9: ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Варіант...

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам