рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Задачі, зміст і структура дисципліни. Поняття мистецтва, його видів

Задачі, зміст і структура дисципліни. Поняття мистецтва, його видів - раздел Искусство, Тема 1.Вступна Тема. План. 1. Задачі, Зміс...

Тема 1.Вступна тема.

План.

1. Задачі, зміст і структура дисципліни.

2.Поняття мистецтва, його видів:

1) Класифікація видів мистецтва за головними ознаками:

а) просторові

б) часові.

2) Класифікація видів мистецтва залежно від використання в них знакового матеріалу.

1. Задачі, зміст і структура дисципліни.

У розвитку, трансформуванні та стабілізації суспільства вирішальною є роль майбутньої Людини, яку формує Освіта. Роль професійної освіти як такої – не лише навчити з певного фаху, а й надати студентові знання про духовні цінності, які були надбані людством протягом всього розвитку цивілізації.

Найціннішим джерелом утвердження духовності є мистецтво. Воно формує емоційну сторону свідомості та естетичні ідеали особистості. Формуванню цілісної особистості студента покликана така світоглядна дисципліна як “Історія мистецтв і дизайну”.

Ця дисципліна у Хмельницькому національному університеті викладається для майбутніх дизайнерів.

Програма з Курсу передбачає надання інформації про історію мистецтва і дизайну на різних етапах їхнього розвитку, використовує наступність у викладанні предмету, розвиває бачення, творчий потенціал та інтерес до набутих знань, а також формує художньо-естетичну та творчу свідомість.

Пропонована програма складається з 2-х основних розділів – “ Основи теорії” та “Історія мистецтва і дизайну”.

Перший розділ “Основи теорії мистецтва” розкриває перед студентами такі поняття як “мистецтвознавство”, яке включає в себе три складові: “історію мистецтва”, “теорію мистецтва (естетику)”, та “мистецьку критику”.

Тут мова йтиме про те:

§ що являє собою мистецтво як одна з форм художньо-естетичної свідомості;

§ які існують історичні закономірності розвитку мистецтва;

§ що являють собою предмет мистецтва, зміст і форма;

§ як через художній образ формується і відображується в творах мистецтва та архітектури естетичний ідеал;

§ що таке стиль і художній метод;

§ якими є функції мистецтва;

§ як визначається генезис мистецтва і формування його видової структури;

§ які існують види мистецтва:

** архітектура,

** скульптура,

** живопис,

** графіка,

** декоративно-прикладне мистецтво;

§ які існують зв‘язки мистецтвознавства з іншими науками та дисциплінами;

§ щодо питання художньої цінності мистецтва і художньої спадщини;

§ що таке “музей”, “галерея”.

У цьому розділі студенти знайомляться з монографіями та науковими розвідками видатних мистецтвознавців, із кращими зразками тих чи інших видів мистецтв як безпосередньо в музеях області, так і завдяки альбомам, каталогам, діа-, відеофільмам, репродукціям, записам на електронних дисках тощо.

Другий розділ передбачає викладання історії мистецтва і дизайну згідно з історичною періодизацію, починаючи з мистецтва первісного ладу, закінчуючи сучасним.

Всі творчі здобутки архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва як безіменні, так і авторські, будуть вивчатись відносно створення їх в певні часи, в певні мистецькі епохи, в певних країнах.

2. Поняття мистецтва, його видів.

Відповідь на запитання: “Що таке мистецтво?” дає особлива наука – естетика(від грець. – чуттєво-сприйманий), що вивчає прекрасне в житті й мистецтві. Людська свідомість, вчить естетика, зародилась в праці. Праця ж породила і здібність людини створювати прекрасні творіння. Неспростовним законом є нероздільний зв’язок мистецтва з життям. Саме оточуючий світ є джерелом мистецтва.

В процесі історичного розвитку людської цивілізації виникли різні форми суспільної свідомості: політика, ідеологія, мораль, релігія, наука, мистецтво і філософія, – які відображували розмаїтості самого життя. Мистецтво – специфічна форма суспільної свідомості і людської діяльності, що являє собою відображення дійсності в художніх образах. Мистецтво – це один із засобів естетичного засвоєння світу.

В усі часи людина, крім інших, відчувала прагнення до задоволення своїх духовних потреб. І це проявилось у її тяжінні до прекрасного. Відбувалось це в різний спосіб, тому і виникла велика кількість видів мистецтва. Всі вони мають свої засоби вираження, а кожна творча особистість, тобто художник, прагне показати власне бачення прекрасного, сказати нове слово. Потім, складаючись з окремих видів, жанрів, стилів, течій і напрямків, виникає яскрава картина світу у всьому його розмаїтті, що відбиває його красу й духовне багатство.

Мистецтво – це сфера духовно-практичної діяльності людей, спрямована на художньо-образне відображення світу.

Маючи величезні пізнавальні і суспільно-виховні можливості, мистецтво активно діє на думки, почуття і волю людей. Воно грає надзвичайно важливу роль… Мистецтво розвивається разом із суспільством майже на всьому шляху його… Мистецтво виступає в живій, яскраво індивідуальній, конкретній формі, яка є доступною чуттєвому сприйняттю.

Класифікація видів мистецтва за головними ознаками

За своїми головними ознаками мистецтво поділяється на просторові і часові види. Розглянемо загальну класифікацію видів мистецтва:

 

 


Просторові види мистецтва:

 

Література

 

 

Архітектура

Сіднейський оперний театр (1959-1972)

Стара фортеця. м. Кам’янець-Подільський

 

Собор Святого Юра у Львові 18 ст. Собор Покрова на Рву.

( Собор Василя Блаженного). Москва.

Скульптура

Давньоєгипетський рельєф. ІІ тис. до н.е. А. Канова. Три грації.1821 р.

Л.Берніні. Аполлон і Дафна. 1622-1625. Кора. Кін. VІ ст.до н.е. Греція

 

Живопис

Леонардо да Вінчі. Джоконда. (Мона Ліза). Ель Греко. Несіння хреста

Ф.Гойя. Парасолька. Кін. 18 ст.

Графіка

Альбрехт Дюрер. Ілюстрація. ХVІ ст.Адольф Муха. Афіша. ХІХ ст.

Декоративно-прикладне мистецтво

Український верхній жіночий одяг. ХІХ ст. Людмила Блащук. Рушник. 1990-ті рр..

 

 

Тетяна Щербина. Писанки. 1990-ті рр. Керамічна посудина. ХІХ ст.

 

Часові види мистецтва

Музика Балет

Театр Цирк

Кіно

Телебачення

Синтез мистецтв в архітектурі та декоративно-прикладному мистецтві.

 

Інтер’єр Софійського собору в Києві. Стародавня Греція. Червоно-фігурна амфора

Класифікація видів мистецтва залежно від використання в них знакового матеріалу

Візуальні мистецтва поділяються на два класи – статичні, або “матеріальні”, коли художні твори втілюються в нерухомому знаковому матеріалі, зміна… Динамічні мистецтва втілюються головним чином у пластиці рухів людського тіла… Аудіальні мистецтва оперують тільки одним типом знакового матеріалу – комбінаціями звуків, що розрізняються за їх…

Список літератури

1. Вопросы социального функционирования художественной культуры: Сб. статей. / Отв. Ред.

Г.Г.Дадамян, В.М.Петров. – М.: Наука, 1984. – 229 с.

2. Гаврилюк П.І. Про природу прекрасного. - К.: Мистецтво, 1972. – 198 с., іл. – (У світі прекрасного).

3. Ничкало С.А. Мистецтвознавство. – К.: Либідь, 1999.

4. Подольська Є.А., Лихвар В.Д, Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібн. – Вид. 2-е, перероб. та доп. –

К.: Центр навч. літ., 2005. – 392 с.

· До теми 1 – [5] с. 97-104, 118.

5. Татаркевич В..Історія шести понять: мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво,

естетичне переживання. /Пер. з пол. В.Корнієнка. – К.: Юніверс, 2001. – 368 с.

– Конец работы –

Используемые теги: задачі, зміст, структура, дисципліни, Поняття, мистецтва, його, видів0.142

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Задачі, зміст і структура дисципліни. Поняття мистецтва, його видів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Предмет мистецтва. Стиль і художній метод. Функції мистецтва. Предмет мистецтва. Поняття стилю і художнього методу
План.. Предмет мистецтва Художній образ Зміст і форма..

Опорний конспект лекцій з дисципліни менеджмент. Поняття та зміст менеджменту. Поняття та сутність менеджменту
З дисципліни менеджмент.. зміст.. модуль змістовний модуль поняття та зміст менеджменту поняття та сутність менеджменту зовнішнє та внутрішнє середовище..

Перелік питань до модульної контрольної роботи з дисципліни правознавство, основи права. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки
Перелік питань до модульної контрольної роботи.. з дисципліни правознавство основи права.. дайте визначення держави та назвіть її ознаки..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Поняття фінансового ринку та його структура
На сайте allrefs.net читайте: поняття фінансового ринку та його структура.

Основи дистанційного навчання. Поняття про дистанційне навчання. Перспективи його розвитку
Питання до екзамену з дисципліни Поняття про дистанційне навчання Перспективи його розвитку.. Дистанционное обучение ДО совокупность технологий обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого..

Вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
Тема вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень основні поняття та..

Короткий конспект лекцій/програма навчальної дисципліни змістовий модуль. Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку тема1. Основні поняття зед
Львівський інститут менеджменту.. кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу..

0.044
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам