рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Систем автоматичного керування

Систем автоматичного керування - раздел Транспорт, Лабораторна Робота   Знайомство З П...

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

ЗНАЙОМСТВО З ПРОГРАМНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ SIMULINK. ПОБУДОВА ПРОСТИХ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

  Мета роботи - знайомство з призначенням, графічним інтерфейсом, принципами… Завдання роботи:

Короткі теоретичні відомості

 

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB

При першому способі моделювання виробляють шляхом введення відповідних команд в робочу область самого пакета MATLAB. При цьому використовується… При другому способі моделювання виробляють шляхом використання моделей типових… Процес моделювання засобами Simulink складається з декількох етапів.

ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK

Бібліотека Simulink - це набір візуальних об'єктів, використовуючи які можна досліджувати практично будь-яку систему автоматичного керування.… Пакет Simulink можна запустити як показано на рис. 1 Вся бібліотека Simulink розбита на розділи (див. рис. 2).

Для того, щоб увійти у вікно налаштування ланки необхідно клацнути лівою кнопкою миші на графічному зображенні ланки.

     

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

 

1. З'ясувати порядок запуску використовуваних програмних пакетів Matlab і Simulink. Запустити програми Matlab і Simulink.

2. У вікні Simulink Library Browser відкрити новий документ нову модель) клацнувши на його зображенні лівою кнопкою миші (ЛКМ). З'явиться вікно untitled.

3. Спроектувати віртуальні стенди моделей джерел періодичного сигналу в пакеті Simulink. Виміряти характеристики сигналу осцилографом Scope.

Моделі сигналів: синусоїдальний, модуль синусоїди, прямокутного, лінійно-спадаючий, сума трикутного та синусоїдального.

5. У вікні Simulink Library Browser знайти розділ Sinks (Одержувачі) і клацнути на його зображенні ЛКМ. У правій частині вікна знайти блок… Увага! Скорочений запис вище виконаних дій буде мати вигляд:  

Звіт і захист роботи

Звіт повинен містити:

• титульний аркуш;

• мета і завдання роботи;

• короткі відомості про програму Simulink;

• блок - схема віртуального стенду, діаграми сигналів;

• висновки. Звіт оформляється від руки, принтера

Захист роботи включає доповідь студента і його відповіді на питання по темі лабораторної роботи.

 

 

Контрольні питання

2. Для чого призначена програма Simulink? 3. З яких пунктів складається головне меню Simulink? Їх призначення? 4. Перелічіть основні блоки Simulink. Чому вони є вир-туальными аналогами реальних пристроїв і приладів?

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

  Мета роботи- побудова і дослідження часових характеристик типових ланок… Завдання роботи:

Короткі теоретичні відомості

Під системою автоматичного керування (САК) розуміють сукупність об’єкта керування (робочої машини, механізму, процесу) та з’єднаних певним чином… Основними елементами САК є: об’єкт керування; вимірювальний елемент; керуючий… При дослідженні САК у ТАУ застосовують так звані типові ланки, які приблизно відповідають елементам реальних систем і…

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

Запустити програму MATLAB, SIMULINK, завдання для виконання лабораторної роботи наведені в таблиці 2.   Таблиця 2 – Завдання до виконання лабораторної роботи

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки

  1.2. У вікні Simulink Library Browser знайти розділ Sources (Джерела) і…  

Дослідження інтегрувальної ланки

  MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser ® Sources ® Step ® untitled;

Дослідження диференціювальної ланки

  MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser ® Sources ® Step ® untitled;

Дослідження коливальної ланки

  MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser ® Sources ® Step ® untitled;

Звіт і захист роботи

 

Звіт повинен містити:

- мета і завдання роботи;

- короткі відомості по теорії типових ланок;

- блок - схему віртуальних стендів, діаграми сигналів;

- висновки.

Звіт оформляється від руки. Захист роботи включає доповідь студента і його відповіді на питання по темі лабораторної роботи.

 

 

Контрольні питання

2. Що таке перехідна функція лінійного ланки? 3. Що таке передатна функція лінійного ланки? 4. Записати вирази для передатної і перехідною функцій пропор-національного ланки і інтегратора, назвати їх параметри…

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

Завдання роботи: 1. Ознайомитись: - з поняттям амплитудно-фазочастотна, амплітудно-частотна і фазочастотна характеристики лінійної ланки, формами їх…

Короткі теоретичні відомості

При аналізі і синтезі систем автоматичного регулювання і керування широке поширення одержали методи, засновані на використанні частотних… Частотна характеристика визначається як реакція ланки або системи у сталому… При цьому в лінійній системі як вхідний сигнал, так і сигнал в будь-якій точці у сталому режимі є синусоїдальними;…

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

 

Запустити програму MATLAB, завдання для виконання лабораторної роботи наведені в таблиці 2 лабораторної роботи № 2.

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки

1.1. В MATLAB створіть М - файл. . MATLAB ® File ® New ® M-File.   1.2. Наберіть в ньому наступну програму

Дослідження інтегрувальної ланки

  % Дослідження частотних характеристик ланок % Інтегрувальна ланка

Дослідження диференціювальної ланки

  % Дослідження частотних характеристик ланок % Диференціювальна ланка

Дослідження коливальної ланки

Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:   % Дослідження частотних характеристик ланок

Звіт і захист роботи

 

Звіт повинен містити:

- мета і завдання роботи;

- короткі відомості по теорії типових ланок;

- програми для дослідження частотних характеристик ланок, годографи, амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики;

- висновки.

Звіт оформляється від руки. Захист роботи включає доповідь студента і його відповіді на питання по темі лабораторної роботи.

 

 

Контрольні питання

– Конец работы –

Используемые теги: систем, автоматичного, керування0.082

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Систем автоматичного керування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Операционная система. Определение. Уровни операционной системы. Функции операционных систем. Понятие операционной системы
Понятие операционной системы.. причиной появления операционных систем была необходимость создания удобных в.. операционная система ос это программное обеспечение которое реализует связь между прикладными программами и..

Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы
Структура систем, основанных на знаниях. Категории пользователей экспертных систем. Подсистема приобретения знаний. ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов.

Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личнсть и место социальных систем
В центре данного исследования стоит разработка теоретической схемы. Систематическое рассмотрение ее эмпирического использования будет предпринято.. Основные положения системы координат действия подробно излагались ранее, и.. При помощи ее анализируются структура и процессы систем, состоящих из отношений таких элементов к их ситуациям..

Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"
Использован практический опыт внедрения линейных пунктов управления (ЛПУ) на 60 станциях в увязке с ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-12, МРЦ-13. Выполнен переход на.. В состав аппаратуры центрального пункта управления (ПУ) входят IBM-совместные.. Круглосуточный режим работы аппаратных средств ПУ обеспечивается источниками бесперебойного питания, а также системой..

Телекоммуникационные системы. Сигналы и каналы электрической связи. Системы связи с частотным разделением каналов. Цифровые системы передачи
Лабораторные работы часа.. практические занятия часа.. всего аудиторных занятий часов..

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками
Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если никакая из аксиом этой системы не является следствием других аксиом этой системы
При аксиоматическом построении теории по существу все утверж дения выводятся путем доказательства из аксиом поэтому к системе аксиом предъявляются.. система аксиом называется непротиворечивой если из нее нельзя логически.. если система аксиом не обладает этим свойством она не может быть пригодной для обоснования научной теории..

Особенности и признаки интеллектуальности информационных систем. Системы с интеллектуальным интеРФейсом
Т о операционные знания алгоритм и фактуальные знания структура данных неотъемлемы друг от друга однако если в ходе эксплуатации.. следствием этого является плохая жизнеспособность ис слабая адаптивность к.. в системах основанных на обработке бд происходит отделение фактуального и операционного знаний друг от друга первое..

Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
В даному дипломному проект проведено дослдження процесу облку аналзу розрахункв з постачальниками пдрядниками. Наведено модель системи та детальний.. ANNOTATION degree project of Konev Gregory Borysovych The information system.. The model of system model and its detail description is given, mathematical and dataware have been designed and used..

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам