рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні - раздел Демография, Тема 1: Демографічна Ситуація В Україні ...

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в 20-21 столітті

Напередодні катаклізмів

Якщо не враховувати дві євразійські імперії — Російську й Османську, то площа етнографічної України була більшою, ніж територія будь-якої… За два з половиною століття після Переяславської Ради український народ удвоє…

Військові втрати

Втрати СРСР у Другій світовій війні кілька разів змінювалися в бік збільшення (остання цифра — 26,6 млн. осіб). Виділити з них втрати України можна… Нині покійний вітчизняний учений професор Михайло Коваль (Інститут історії… Втрати України у війні завжди розчинялися в загальносоюзних. Росія, Україна та Білорусь витримали основний тягар…

Втрати від голоду

Віддаючи належне пропаганді, вожді КПРС надавали національним республікам великі конституційні права, але стежили за тим, щоб нікому не спало на… Можна вказати на кілька різновидів терору, які впливали на демографічну… Голод 1921—1923 років викликала велика посуха й підсилила господарська розруха як наслідок семирічної війни.…

Втрати від депортацій та інших репресій

Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним виселенням селян у віддалені, малопридатні для життя регіони СРСР. Сукупна кількість… Під час радянізації Західної України у 1940 — 1941 роках органи державної… Напередодні Великої Вітчизняної війни в тюрмах західних областей України перебували десятки тисяч людей, арештованих…

Підсумок

За переписом 1989 року чисельність населення України досягла 51,7 млн. осіб. Приріст — до 10 млн. осіб за 30 років, хоча рівень народжуваності… Коли гине людина в розквіті сил, то не народжуються її діти й діти її дітей.…  

Середня тривалість очікуваного життя в Україні

Лише в 9 країнах світу очікувана тривалість життя впала нижче показників 1970-х. Шість із них — групи країн Африки на південь від Сахари. Ще три —… Автори доповіді заявляють, що багато країн домоглися значних результатів у… Найсуттєвіше очікувана тривалість життя збільшилася за період із 1970 року в арабських державах — більш ніж на 18…

Причини демографічної кризи в Україні

Причини сучасної депопуляції

Перш за все, слід вивчити динаміку чисельності населення за кожен рік (на кінець року) у співставленні із загальним приростом (зменшенням) за рік та… Різниця між народжуваністю й смертністю стала від’ємною величиною 1991 року.… Несприятливі тенденції в демовідтворенні пов’язані передусім із деформацією шлюбно-сімейних процесів. Малювати таку…

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

   

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.

  Нормами міжнародного права визначено, що населення визначається як сукупність… Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності населення України є його рух. В статистиці під рухом населення…

Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) «Реальне багатство народів: шляхи розвитку людини», повідомляє Центр новин ООН.

Лише в дев’яти країнах світу очікувана тривалість життя впала нижче показників 1970-х. Шість із них — групи країн Африки на південь від Сахари. Ще три — Білорусь, Україна та Росія, констатують в ООН.

Автори доповіді заявляють, що багато країн домоглися значних результатів у сфері очікуваної тривалості життя. Середня тривалість життя збільшилася приблизно на шість років у період між 1970-ми і 1990-ми роками і на чотири роки за два наступних десятиліття.

Найсуттєвіше очікувана тривалість життя збільшилася за період із 1970 року в арабських державах — більш ніж на 18 років. У деяких країнах, що розвиваються, — наприклад, у Чилі та Малайзії — показники смертності на 60% нижчі, ніж вони були 30 років тому.

Зниження прогнозованої тривалості життя в шести країнах Африки на південь від Сахари автори доповіді пов’язують із епідемією ВІЛ.

У доповіді зазначається, що скорочення очікуваної тривалості життя в Україні, Росії та Білорусі торкнулося, в першу чергу, чоловіків. Про причини цього явища йдуть серйозні дебати. При цьому відзначають зростання масштабів алкоголізму та стреси, пов’язані з переходом до ринкової економіки й високою інфляцією, безробіттям і невпевненістю в завтрашньому дні.

 

 

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.

Негативна тенденція показників смертності доповнюється різким підвищенням смертності немовлят (1990 р. - 12,8‰, 1991 - 13,9‰, 1993 - 14,9‰, 1995 -…  

Тема 2: Сучасна статево-вікова структура населення України

Склад населення України за статтю

Статевий склад населення – це співвідношення кількості чоловіків та жінок, яке залежить від біологічних, історичних та соціальних причин. У цілому в світі чоловіків дещо більше, ніж жінок. Серед країн, де переважає чоловіча половина населення, – Китай, Індія, Туреччина. Переважання чоловіків у цих країнах обумовлене історично несприятливим становищем жінок (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей, особливості ментальності тощо).

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Cтатевий склад населенняза реґіонами України   Кількість наявного населення, тис. осіб У % до всього населення … х) Включаючи населені пункти, підпорядковані міській раді Наведені дані свідчать про поступове зменшення статевої диспропорції у складі населення України, якщо у 1989 році на…

Структура населення за віком

Тип вікової структури населення можна встановити за співвідношенням таких груп: 1) діти та підлітки до 16 років; 2) молоді люди від 16 до 30 років;… Прогресивною називають таку структуру, коли частка дітей більша за частку… З огляду на вікову структуру слід згадати про різницю у ві­ці; це ще й різниця колективного соціального і політичного…

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.

населення. 2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом новонароджених.

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників

  Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних… Аналіз статистичних матеріалів свідчить про те, що в Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній…

Старіння населення

  Демографічне старіння (старіння населення) Під старінням населення, або демографічним старінням, слід розуміти збільшення частки людей старших вікових груп в…

Джерела відомостей про склад населення

Тема 3: Сімя та її вплив на демографічну ситуацію

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.

Включаючись у ціннісно-нормативну систему суспільства, сім’я виступає як соціальний інститут, своєрідний ціннісно-нормативний комплекс, за допомогою… Отже, сім’я – це надзвичайно важливий елемент соціальної структури… Як складова суспільства, сім’я зазнає впливу всіх тих змін, що в ньому відбуваються. Економічна та соціальна криза,…

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності

Через сім'ю змінюються генерації людей, вона забезпечує продовження роду, в ній відбуваються первинна соціалізація й виховання дітей, вона є… Підґрунтя сім'ї утворює шлюбний союз чоловіка й жінки в історично зумовлених,…

Шлюбність і шлюбний стан

Під шлюбним станом розуміють стан особи стосовно інституції шлюбу, встановлюваний відповідно до звичаїв та правових норм країни. Шлюбний стан… При шлюбі, розлученні та овдовінні відбувається перехід особи з однієї… Термін "шлюбний ринок" використовують у демографії для умовного позначення системи співвідношень…

Аналіз шлюбності й розлучуваності

присвячені дослідження науковців багатьох наукових напрямів – юристів, медиків, істо- риків, філософів, психологів і педагогів, со-

II. Постановка завдання

Метою статті є дослідження якості стати-

стичного забезпечення аналізу процесів

шлюбності та розлучуваності в Запорізькій

області та розробка рекомендацій щодо

вдосконалення статистичного забезпечення

аналізу процесів шлюбності та розлучува-

ності.

III. Результати

процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно

січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий 526 832 648 721 492 685 715 670 565 722 480 березень 771 684 1068 854 465 801 734 626 828 528 415

Коефіцієнти сезонності шлюбності

% 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92 З табл. 2 видно, що найменша кількість шлюбів відбувається в травні – 35% від се-

Причини розлучень

У чому основні причини розлучень, намагаються з'ясувати дослідники, опитуючи тисячі пар по всьому світу, що розірвали шлюб. Дослідження, проведені серед тисяч колишніх подружніх пар, намагалися… Цікаво, що така тенденція справедлива тільки для тих пар, які зареєстрували стосунки офіційно, в той час як у пар,…

Якими є зараз причини розлучень?

 

– Конец работы –

Используемые теги: Тема, Демографічна, ситуація, Україні0.084

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лексическая тема: По родному краю. Здравницы Казахстана. Грамматическая тема: Односоставные предложения.
Специальность Общая медицина... Кафедра русского языка... Методические рекомендации...

Тема 1: Сутність і загальні принципи організації податкового обліку в Україні
Податком є обов язковий безумовний платіж до відповідного бюджету що справляється з платників податку відповідно ПКУ... Збором платою внеском є обов язковий платіж до відповідного бюджету що... Під час встановлення податку обов язково визначаються такі елементи таблиця...

Теоретический раздел → Курс лекций → Раздел 1. Информация и информатика. → Тема 1. Понятие информации → Тема 1. Лекция
Сигналы и данные Данные и методы Понятие об информации Кодирование данных двоичным кодом Единицы представления данных Понятия о... Теоретический раздел Курс лекций Раздел...

Тема 1. Предмет курса Система государственного и муниципального управления Цели и задачи изучения темы
Цели и задачи изучения темы... Формирование представления о содержании курса Система государственного и... Вопросы для повторения...

Лексическая тема: Из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений.
Кафедра русского языка... Методические рекомендации... Для практических занятий...

Лексическая тема: По родному краю. Здравницы Казахстана. Грамматическая тема: Функционально-смысловые типы речи.
Специальность Общая медицина... Кафедра русского языка... Методические рекомендации...

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты
Тема Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты... Тема Участие публичных образований в арбитражном процессе Представительство... Тема Компетенция арбитражных судов подведомственность и подсудность...

Знакомство с общими сведениями по изучаемой теме, тем самым происходит погружение в проблему предстоящего проекта
SubjectSimple сабджъектсимпл стоит на следующей ступени по сложности по сравнению с трежахантом здесь так же содержаться ссылки на текстовые и... Webquest веквест от англ интернет проект это самый сложный тип учебных... Знакомство с общими сведениями по изучаемой теме тем самым происходит погружение в проблему предстоящего проекта...

По произведениям Александра Блока «Моя тема - тема о России»
Тема России является центральной в творчестве поэта. Особенно мощно она начинает звучать в его лирике во время переломных событий начала века.… Обращаясь к этому миру, Блок утверждает: “не может сердце жить покоем, недаром… Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал.

0.048
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам