рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів - раздел Торговля, Зміст Резюме.. 2 1. Підприємство І Його Продукція. 4 ...

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ.. 2

1. Підприємство і його продукція. 4

2. Інвестищйний задум.. 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8

3. Аналіз рештку збуту. 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування. 18

5. План виробництва. 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план. 34


РЕЗЮМЕ

 

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.

 


Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня… На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р)… · модель ПАГ-2Ф;

Нвестищйний задум

 

Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних… Цех – 180     Склад матеріалів

Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1),… У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів,… Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.

Аналіз рештку збуту

 

Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень… При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див.… Таблиця 2.2.

Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту

До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі… Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів,… 1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;

Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг

За результатами дослідження потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства… Відповідно до цінової стратегії фірми на продукцію і послуги, виробленої при… Таблиця 3.3.

Ринок ресурсів і устаткування

У передінвестиційний період фірма, володіючи парком універсального устаткування різного типу, у напівкустарних умовах уже відпрацювала технологію… Комплектуючі вузли - силові агрегати, мости, кермові системи,… Технологічне устаткування для переоснащення цехів планується, у межах даного проекту, закуповувати за рахунок…

План виробництва

 

Операційний план підготовки й організації виробництва

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих… Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації… Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені. …

Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності

 

Розрахунок щомісячних витрат виробництва

 

Розрахунок матеріальних витрат

Таблиця 6.1. Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі) …  

Розрахунки витрат на заробітну плату

Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб. Кількість робочих змін - 2. Коефіцієнт змінності - 1,5.

Витрати на енергію

>по цехах виробництва причепів і автомобілів -24,83 кВт/год. >по ділянці (цеху) антикорозійного покриття

Витрати на оренду приміщень і послуги зв'язку

Орендна плата виробничих приміщень (по факту) складає: 2,8-4,4 тис. руб. за 1 м. кв., міс. У розрахунку прийнята середня величина - 3,6 тис. руб /м.… Загальна площа орендованих приміщень: по цехах виробництва причепів і автомобілів - 180 м. кв.;

Витрати на рекламу

Витрати на усі види рекламних послуг:

по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;

по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.

Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.

 

Транспортні (експлуатаційні) витрати

Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Командировочні витрати

Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:

7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Амортизація основних засобів

Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.

 

Фінансові витрати

Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.

Процентна ставка - 20% річних.

Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.

 

Нші витрати

Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.

 

Податки і платежі

а) ЦДВ, який сплачується до бюджету за виробництво і реалізацію продукції (послуг) на місяць: 7.382,0: 12x0,167 = 102,73 млн. руб. /міс; б) ЦЦВ, який сплачується постачальникам за постачання матеріалів і комплектуючих:

Розрахунок собівартості виробництва

Таблиця 6.3. Поточні витрати на місячну виробничу програму по статтях собівартості …  

Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку здійснюється виходячи із суми внутрівиробничих витрат за всіма видами діяльності в межах даного інвестиційного проекту,… Таблиця 6.4. Розрахунок прибутку і рентабельності Показники Сума (млн. руб„) 1 Виторг від реалізації …

Маркетинг-план

Виробничою і комерційною стратегією підприємства передбачена розбивка всього інвестиційного періоду (1,5 року) на шість етапів - по одному… Реалізація товарів і послуг фірми на освоєному ринку, вихід і закріплення на… Послідовність дій фірми з просування товарів на ринок підпорядкована схемі поквартального нарощування потужності…

– Конец работы –

Используемые теги: Сегментація, ринку, збуту, продукції, послуг, Вибір, цільових, сегментів0.119

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Формування ринку консалтингових послуг
У зв язку з цим особливого значення набувають взаєморозуміння консультанта і клієнта та їх плідне співробітництво.У разі успіху клієнт схильний.. Така персоналізація допомоги обумовлює певну специфіку попиту на ринку.. Продуктом виробничої діяльності консалтингової фірми якщо до виробництва можна віднести процес створення будь-якого..

Страховик надає своєму клієнту страхову послугу, яка виступає як специфічний товар на страховому ринку
Страховик надає своєму клієнту страхову послугу яка виступає як специфічний товар на страховому ринку.. у порівнянні із звичайним товаром страховик не створює ніякого матеріального.. страхова послуга у порівнянні з переліченими послугами це така послуга яка потребує від страховика певних зусиль..

Конкурентоспроможність продукції підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринку
Розвиток комп ютерного пратства й злодйства змусив уряди багатьох кран застосовувати рзн заходи. наприклад, в США органзована спецальна група, що.. В якост прикладу можна навести випадок, що вдбувся в США, коли один користувач.. До негативних наслдкв те, що перемога одних супроводжуться тяжкою, а подекуди катастрофчною поразкою нших..

З курсу Технологія продукції ресторанного частина 1: Технологія продукції з сировини рослинного походження
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.. Кафедра РГС і Т..

Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
Тема предмет і метод політичної економії.. політекономія в системі економічних наук виникнення та етапи розвитку політекономії предмет і методи..

На тему «Реальні позиції України на світовому ринку товарів та сировини»
Київський національний економічний університет.. імені вадима гетьмана..

Короткий конспект лекцій/програма навчальної дисципліни змістовий модуль. Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку тема1. Основні поняття зед
Львівський інститут менеджменту.. кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу..

Предмет мікроекономіки. Економічний вибір. Інструментарій мікроекономіки
Предмет мікроекономіки.. економічний вибір.. інструментарій мікроекономіки предмет мікроекономіки..

Страхова послуга як специфічний товар
Страховик надає своєму клієнту страхову послугу яка виступає як специфічний товар на страховому ринку.. у порівнянні із звичайним товаром страховик не створює ніякого матеріального.. страхова послуга у порівнянні з переліченими послугами це така послуга яка потребує від страховика певних зусиль..

Практичних завдань з навчальної дисципліни облік у галузях виробництва і послуг
Харківський національний економічний університет.. методичні рекомендації до виконання..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам