рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту

Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту - раздел Химия,   Затверджую Завідуючий Кафедро...

  ЗАТВЕРДЖУЮ Завідуючий кафедрою №802 Г.Б. ГИШКО ____ . ___ . 13

Методична розробка

Для проведення групового заняття

З навчальної дисципліни

“Військова підготовка”.

Модуль ТСП 03.04 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів

Змістовий модуль 3.4.1.1. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження

Заняття №3 Засоби індивідуального та колективного захисту.

Час: 90 хвилин

Навчальна та вихована мета: 1. Ознайомити студентів з класифікацією засобів захисту та зі зразками , які є… 2. Вивчити призначення, устрій та порядок користування загальновійськовими засобами індивідуального та колективного…

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Заняття починається з прийому доповіді чергового навчальної групи, перевірки наявності та зовнішнього вигляду навчальних. Далі викладач оголошує… Навчальною метою заняття є вивчення класифікації, призначення устрою та… Вказана мета досягається розгляданням наступних навчальних питань:

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Відпрацьовування навчальних питань виробляється в складі всієї навчальної групи з залученням посібника Баталов А.И. Средства индивидуальной и… Далі викладач в усній формі доводить до навчаємих класифікацію ЗІЗ і назви… При відпрацюванні другого питання викладач переходить до вивчення конкретних зразків загальновійськових ЗІЗ.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Викладач підводить підсумки заняття, робить висновок про досягнення мети заняття, визначає підготовку навчаємих в кращій чи гірший бік, становить завдання на самостійну підготовку до наступного заняття.

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Питання №1. Класифікація засобів захисту.

- Усі засоби захисту за своїм призначенням можуть бути розділені на дві основні групи

- засоби індивідуального захисту;

- засоби колективного захисту.

До засобів індивідуального захисту належать:

- засоби індивідуального захисту органів дихання;

- засоби індивідуального захисту шкіри;

- засоби індивідуального захисту очей від СВЯВ.

У свою чергу, перші дві групи засобів індивідуального захисту прийнято класифікувати за двома ознаками:

- призначенням;

- принципом захисної дії.

За призначенням: – загальновійськові; – спеціальні.

За принципом захисної дії: – ізолюючого типу; – фільтруючого типу.


 

Рис. 1. Класифікація засобів захисту

 

Питання №2 Призначення, склад, порядок підбору засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Засоби захисту органів дихання:

Фільтруючи протигази (ФП) – призначені для захисту органів дихання, обличчя, очей від РР, ОР, БА та інших домішок.

Протигаз складається з лицевої частини і фільтруючо-поглинаючої системи (ФПС), які з’єднані між собою безпосередньо. В комплект входять торба і не…   Лицева частина може мати вигляд шолому-маски або маски. Вона забезпечує підведення очищеного у ФПС повітря до органів…

Підбір лицевої частини протигазів

  Підбір масок протигазів ПМК і ПМК-2 здійснюють величинами вертикального і… Останній визначають шляхом вимірювання голови замкнутою лінією, що проходить через лоб, виски і потилицю. Результати…

Підбір масок-протигазів ПМК і ПМК-2 в залежності від суми вертикального і горизонтального обхватів голови

    ФПС може бути у вигляді: фільтруючої поглинаючої коробки (ФПК) або фільтруючого поглинаючого елементу (ФПЕ). ФПС…

Протигаз ПМГ

Протигаз малогабаритний.

Фільтруючо-поглинаюча коробка ЕО-18к має форму циліндра висотою 9 см і діаметром 10,8 см , виготовлена з тонкої сталі.

Наприклад: ЕО–18к.111–79 105–Г 217 Шолом-маска ШМГ складається з: корпуса та шолома, не має… На корпусі, який виготовленого з більш товстої гуми, із метою запобігання пульсації під час дихання, розташовані: -…

Шолом-маска виготовляється двох типів: з 90% розташуванням вузла приєднання ФПК -ліворуч, 10% - праворуч. Шолом-маска виробляється чотирьох розмірів: (1,2,3,4). Маркування відповідає маркуванню на ШМ-41Му.

 

Протигаз – ПМГ-2

Загальновійськовий фільтруючий протигаз ПМГ-2 є малогабаритним протигазом з коробочною фільтруючо-поглинаючою системою. Він складається з протигазової коробки КМГ-У (ЕО-62к) і лицевої частини ШМ-66Му або ШМ-62.

· Протигазова коробка ЕО-62к ( коробка малогабаритна удосконалена ) має форму циліндра висотою 8 см та діаметром 11,2 см. У шихті поперечного перетину використовується вугіль каталізатор К-10, основа АГ-8. Кількість шарів – 3; діаметр гранул 0,7-1,2 мкм; об’єм поглинача – 220 см3. Вага коробки - 230 г.

· Лицева частина ШМ–66Му представляє собою шолом-маску, яка не має з’єднувальної трубки, а також протигазова коробка, яка безпосередньо кріпиться до шолом-маски.

· Шолом-маска складається з корпусу та шолома. На корпусі розташовано окулярний вузол, переговорний пристрій, клапанна коробка К-62, обтікачі. Мають місце два прорізи для вушних раковин, які забезпечують нормальну чутливість. У клапанній коробці К-62 розташовані два клапани видиху (основний та додатковий) і один вдиху. Маркування шолом-маски відповідає маркуванню на ШМ-41Му. Шолом-маска ШМ-62 відрізняється від шолом-маски ШМ-66Му відсутністю переговорного пристрою і двох прорізів для вушних раковин. Шолом-маска ШМ-62 служить базовою лицевою частиною для цивільного протигаза ГП-5. Шолом-маска ШМ-66Му виготовляється чотирьох розмірів (0,1,2,3), ШМ-62 – п’яти (0,1,2,3,4).

Протигаз ПБФ

Загальновійськовий фільтруючий протигаз ПБФ є малогабаритним протигазом без коробкової конструкції. Він складається з лицевої частини ШМБ та двох фільтруючо-поглинальних елементів ФПЕ.

· Фільтруючо-поглинальний елемент ( ЕО-19Е ) – це фільтруючо-поглинаюча система з сумісними функціями шихти та протиаерозольного фільтру. ФПЕ має форму зогнутого еліпсу з розмірами по осях 9,2 та 13,8 см, висотою 2 см. Сам елемент складається з двох половин, розділених між собою кільцем і сітками, герметично з’єднаних по периметру. Простір між половинами елементу зберігається завдяки перфорованим вкладишам. Кожен пакет складається зі слою фільтруючого матеріалу, двох слоїв фільтруючо-сорбуючого матеріалу, протипилового тампона та гідрофобної тканини. На випуклій стороні елемента розташована горловина для з’єднання з лицевою частиною. На горловину після установки елемента у кишеню шолом-маски надівають вузол клапана вдиху, який складається з корпуса жалюзі, сідловини та гумового клапана вдиху. Вузол клапана встановлюється на горловину елемента таким чином, щоб отвори у жалюзі були направлені вниз.

· Лицева частина ШМБ представляє собою шолом-маску об’ємного типу та складається з корпуса й шолома. На корпусі у щічних частинах відформовані дві порожнечі ( кишені ), призначені для розміщення ФПЕ. Крім того, є окулярний вузол, підмасочник, клапанно-переговорний пристрій (КПП).

Шолом-маску ШМБ виготовляють п’яти розмірів (0,1,2,3,4).

· Підмасочник служить для направлення повітря, що видихається, до клапанів видиху, запобігання запотівання скла окулярного вузла, а також для знижки вуглекислого газу вдихаємому повітрі об'єму. На підмасочнику вмонтовані два клапани вдиху, які пропускають до органів дихання очищене повітря та запобігають проникненню повітря, що видихається, до скла окулярного вузла.

Виготовляється підмасочник трьох розмірів: малий, середній, великий. Фронтальне розміщення окулярного вузла забезпечує можливість праці з оптичними приладами. Окулярний вузол має два подвійних скла. Клапанно-переговорний пристрій включає в себе переговорний пристрій і систему клапанів видиху.

Маркування на ШМБ виконано на зовнішній стороні кишені і відповідає маркуванню на інших лицевих частинах.

 

Протигаз ПМК

Протигаз ПМК – це малогабаритний фільтруючий протигаз коробочного типу та призначається для використання у всіх кліматичних регіонах.

· Лицева частина ( М-80 ) представляє собою маску об’ємного типу з ізголовником, яка виробляється з гуми на основі каучуку СКІ-3. Вона складається… На корпусі маски розташовано ”незалежний” обтюратор, відформований сумісно з… Наголовник служить для закріплення лицевої частини на голові людини та складається з п’ятьох лямок і потиличної…

Час захисної дії патрона ДП-2

хПри наявності в атмосфері водню в концентрації 0,1 г/м3, що відповідає складу атмосфері не вентильованих споруд при веденні вогню з артилерійських… Після кожного використовування патрон ДП-2 герметично закрити заглушками. Якщо… Прирістмаси патрона в процесі використання запризначенням вважати нормальним явищем і не контролювати.

Норматив №1

Одягання протигаза або респіратора

Раптово подається команда “Гази” або “Респіратори одягнути”. Ті, хто навчаються, одягають протигази або респіратори. Час відраховується від моменту подачі команди до відновлення дихання після… Оцінка знижується на один бал, якщо: при одяганні протигаза той, хто навчається, не заплющив очі і не затримав дихання…

Перший ріст – для військовослужбовців ростом до 166 см, другий – від І66 до 172 см, третій – від 172 до 178 см, четвертий – від 178 до 184 см і вище.

Підбір панчіх проводять за розміром взуття: перший ріст –для взуття (чоботи, черевики) до 40-го розміру; другий ріст – до 42-го розміру; третій ріст – для 43-го розміру і більше.

Підбір рукавичок проводять за результатами вимірювання обхвату долоні на рівні п’ятого п’ято-фалангового суглоба; для БЛ-ІМ – до 21 см - перший розмір; від 21 до 23 см – другий розмір; більше 23 см – третій розмір; для БЗ-1М – до 22,5 см перший розмір; більше 22,5 см – другий розмір.

Правила користування. ЗЗК використовують в положеннях “похідному”, “напоготові” і “бойовому”.

В “положенні похідному” при дії особливого складу пішки або на відкритих машинах з облегшеною викладкою (без речового мішку) захисний плащ носиться на спині у чохлі поверх зарядження. При відсутності чохла звернутий у скатку плащ носять на спині з перекинутими через плечі та закріпленими за поясний ремінь тесьомками. При зарядженні з повною викладкою захисний плащ носять у речовому мішку. Захисні панчохи і рукавиці, що поміщаються у спеціальний чохол, носять на поясному ремені з правого боку.

При пересуванні в закритих машинах ЗЗК розміщується кожним військовослужбовцем поряд з собою під сидіння або в інші місця, що вказує командир.

В положенні “наготові” при відсутності чохлів плащ носять за спиною в розгорнутому вигляді.

В “бойовому” захисний плащ може бути використовуватися у вигляді накидки, удягненим у рукава та у вигляді комбінезону ( у цьому випадку одягається на незараженій місцевості у сховищах).

Норматив №4

Одягання загальновійськового захисного комплекту

а) за командою “Плащ в рукави. Гази” ті, хто навчається одягають захисні панчохи, протигази, плащі в рукави, рукавиці і при діях на машинах… Час виконання нормативу 4а приведено у табл.5. Таблиця 5 Категорія тих, хто Оцінка за часом навчається (підрозділу) “відмінно” …

Рухомі об'єкти.

- міцність і стійкість конструкцій споруд для захисту від впливу ударної хвилі; - заглибленість споруд для захисту від світлового випромінювання, проникаючої… - ізоляція (герметизація) споруд від зовнішньої атмосфери для захисту від проникання ударної хвилі і зовнішнього…

Рециркуляційна

Рис.11. Принципова схема приточної вентиляції Під час роботи ФВУ в герметизоване приміщення безперервно надходить очищене повітря, створюючи в ньому надлишковий…

ФВ

ФП
ФВУ постійно працює

в режимі ЧВ

ЧВ

пил

Перехід у режимі ФВ відбувається від ПРХР або в ручну.

Автомобільна фільтровентиляційна установка ФВУА-100 призначена для очистки зараженого повітря, що подається в об’єкт від радіоактивного пилу, ОР і БА і утворення необхідного надлишкового тиску в ньому.

До складу установки ФВУА-100 входять: передфільтр ПФА-75М, фільтр-поглинач ФПТ-200М (К), електровентилятор, фільтр радіоперешкод, щит контролю, комплект монтажних зборок і деталей.

Технічні дані установки такі: продуктивність 100 м3 /год.; натиск на виході установки не менше 300 Па (30 кг/см2 або 30 мм вод. ст.); напруга живлення 24 або 12 в; потужність 200 Вт.

Принцип дії ФВУА-100:

Зовнішнє повітря під дією електровентилятора поступає в предфільтр, де очищується від грубого аерозолю. Потім заражене повітря надається у фільтр-поглинач, в якому воно очищується, і по повітроводу потрапляє у середину об’єкту, що герметизований. При цьому в об’єкті створюється надлишковий тиск.

 

Зовнішнього розміщення Внутрішнього розміщення

 

В
ПФ
ФП
ПФ
ФПП
В

 

ФВУ-А-100-З-24 З(В) – зовнішнього (внутрішнього) розміщення

24 (12) – напруга бортової мережі

ПФ ПФА-75М

ФП ФПТ-200М

В – вентилятор.

Колекторні ФВУ - призначені для очищення зараженого повітря, що подається під лицеві частини протигазів екіпажів (розрахунків) негерметизованих об’єктів бронетанкової і автомобільної техніки.

Принцип роботи: повітря захватається електровентилятором безпосередньо з об’єкта або зовні і нагнітається у фільтр-поглинач, де очищується від зараження. Очищене повітря проходить по рукавам колектора і подається крізь протигазові коробки у підмасочний простір лицевих частин протигазів. В холодний час року повітря, що подається у підмасочний простір, підогрівається у електрокалориферу.

В колекторних установках використовуються особисті протигази членів екіпажу. При цьому сумки особистих протигазів змінюються на сумки, що находяться у комплекті установки.

ФП
В
ФВУ – 3,5 (ФК-3,5) для 2 людин

ФВУ – 7 (ФК-7) для 3 людин

ФВУ – 15 (ФП-15) для 4 людин

 

Висновок. Принцип дії засобів колективного захисту заснований на очищенні повітря у фільтрах-поглиначах (фільтровентиляційних агрегатів, фільтровентиляційних установок) від токсичних аерозолів і парів та ізоляції особового складу від навколишнього середовища шляхом створення надмірного тиску (підпору) всерединістаціонарних та рухомих об’єктів.

 

 

Закінчення

 

Підтримання безпеки та безпосередній захист особового складу при діях в умовах РХБ зараження (забруднення) досягається шляхом своєчасного та правильного застосування засобів індивідуального та колективного захисту, які забезпечують надійний захист особового складу від радіоактивного пилу, радіоактивних та отруйних речовин, біологічних аерозолів, світлового випромінювання ядерного вибуху, короткочасний захист від впливу запалювальних речовин (сумішей) та відкритого вогню, а також дозволяють виконувати завдання в умовах зменшення вмісту або відсутності кисню у повітрі.

 

Розробив старший викладач кафедри А.Г. ГУТЧЕНКО

 

 

Методична розробка обговорена та схвалена на засіданні кафедри № 802

Протокол № ___ від ___. _____ 2013 року.

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: НАВЧАЛЬНОЇ, дисципліни, Змістовий, Модуль, Засоби, захисту, військ, від, радіаційного, хімічного, біологічного, зараження, Заняття, Засоби, індивідуального, колективного, захисту0.196

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З дисципліни безпека життєдіяльності та охорона праці засоби індивідуального та колективного захисту працівників
Київський політехнічний інститут.. інститут енергозбереження та енергоменеджменту.. кафедра охорони праці промислової та цивільної безпеки..

Короткий конспект лекцій/програма навчальної дисципліни змістовий модуль. Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку тема1. Основні поняття зед
Львівський інститут менеджменту.. кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу..

З дисципліни “Управління персоналом”. Змістовий модуль. Теоретичні основи управління персоналом конспект лекцій
Конспект лекцій.. з дисципліни.. управління персоналом для бакалаврів..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

До виконання курсової роботи з дисципліни та його захист від корозії
Одеський національний політехнічний університет.. методичні вказівки..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Методична розробка Для проведення групового заняття З навчальної дисципліни “Військова підготовка”
Для проведення групового заняття.. З навчальної дисципліни.. Військова підготовка..

Захисні споруди цивільного захисту з дисципліни «Цивільний захист»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит охоплює теми які.. опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції..

Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту
З нормативної дисципліни Цивільний захист.. Тема Планування заходів з питань цивільного захисту.. Час хвилин..

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам