рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. Серед Причин Первин...

 

1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інші. Визначте, які хвороби займають перше місце серед причин інвалідності.
  * А Хвороби системи кровообігу
  В Новоутворення
  С Травми
  D Хвороби органів дихання
  Е Хвороби органів травлення
     
2. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інше. Визначте, які хвороби займають друге місце в структурі причин інвалідності
  А Травми та нещасні випадки
  В Хвороби системи кровообігу
  С Хвороби нервової системи та органів чуття
  *D Новоутворення
  Е Хвороби органів травлення
     
3. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інше. Визначте, які хвороби займають третє місце в структурі причин інвалідності
  А Хвороби органів травлення
  В Хвороби системи кровообігу
  С Хвороби нервової системи та органів чуття
  D Травми та нещасні випадки
  Хвороби нервової системи та органів чуття
     
4. Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначте, що з наведеного дає змогу розрахувати показник загальної інвалідності:
  А Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10000)/ Загальна численність населення
  Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність х1000(10000) / Загальна чисельність населення
  С Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення
  D Число осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення
  Е Всі відповіді вірні
     
5. Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначте, що з наведених положень дає змогу розрахувати показник первинної інвалідності:
  А Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10000)/ Загальна численність населення
  В Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність х1000(10000) / Загальна чисельність населення
  С Число осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення
  *D Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення
  Е Всі відповіді вірні
     
6. Наведені дані про загальне число осіб, яких вперше визнали інвалідами, та дані про причини інвалідності. Який показник, що характеризує інвалідність, можна розрахувати на основі цих даних ?
  * А Структуру інвалідності за окремими причинами
  В Частоту первинної інвалідності
  С Динаміку первинної інвалідності за окремими причинами
  D Частоту первинної інвалідності за окремими причинами
  Е Нема даних для розрахунку цього показника
     
7. Наведені дані про число осіб працездатного віку, яких вперше визнали інвалідами, причини інвалідності та кількість працездатного населення. Який показник інвалідності можна розрахувати на основі цих даних ?
  А Частоту первинної інвалідності за причинами серед всього населення
  В Частоту первинної інвалідності серед всього населення
  С Динаміку первинної інвалідності за ряд років
  *D Частоту первинної інвалідності за її причинами серед працездатного населення
  Е Нема даних для розрахунку цього показника
     
8. Серед задач медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) є встановлення причини інвалідності та її виду. Основними причинами інвалідності є захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, травми та нещасні випадки. Який вид інвалідності найбільш часто зустрічається в Україні ?
  * А Внаслідок загального захворювання
  В У зв’язку з трудовим каліцтвом
  С Внаслідок професійного захворювання
  D Інвалідність з дитинства
  Е Інвалідність у колишніх військовослужбовців
     
9. Вивчення причин первинної інвалідності відіграє важливу роль в її профілактиці. Визначте головну причину первинної інвалідності серед дорослого населення України
  А Хвороби нервової системи
  В Злоякісні пухлини
  Хвороби системи кровообігу
  D Травми та отруєння
  Е Психічні розлади
     
10. Вивчення інвалідності є важливою медико-соціальною проблемою. Одним з основних показників, що характеризує інвалідність, є первинна інвалідність. Чим зумовлена первинна інвалідність в Україні ?
  А Інвалідністю серед колишніх військовослужбовців
  В Інвалідністю з дитинства
  С Інвалідністю від трудового каліцтва та професійними захворюваннями
  D Інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС
  Загальними захворюваннями
     

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги