рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. При Проведенні Клініко-Статистичних...

1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи. Визначте, скільки етапів має статистичне дослідження:
  А Один
  B Два
  C Три
  * D Чотири
  E П'ять
     
2. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається перший етап статистичного дослідження:
  А Систематичний аналіз
  B Визначення мети і завдань дослідження. Складання плану та програми статистичного дослідження
  C Реєстрація та збирання статистичного матеріалу
  D Розробка та зведення даних, статистичний аналіз
  *E Вибір методу дослідження
     
3. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма збору матеріалу ?
  * A Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження
  B Перелік розроблених таблиць
  C Перелік аналітичних таблиць
  D Перелік шифрів облікових ознак
  E Перелік похідних величин
     
4. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма розробки та зведення матеріалу ?
  * A Розробка макетів таблиць
  B Перелік похідних величин
  C Перелік кодів згідно групування
  D Перелік ознак, що підлягають вивченню
  E Всі відповіді вірні
     
5. Статистика є апаратом аналізу, що дозволяє робити обґрунтовані висновки про явище, яке ми вивчаємо. На якому етапі статистичного дослідження проводиться розробка макетів статистичних таблиць ?
  A На третьому
  B На другому
  * C На першому
  D На четвертому
  E На етапі формування задач статистичного дослідження
     
6. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до кількісних ознак ?
  * A Вік людини
  B Професія
  C Результати лікування
  D Стать
  E Діагноз
     
7. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до якісних ознак ?
  A Частота пульсу
  B Вік людини
  C Рівень кров'яного тиску
  *D Діагноз
  E Вага (маса) дітей
     
8. Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об’єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використовувати у дослідженні ?
  А Комбінований
  B Вибірковий
  C Одночасний
  D Монографічного опису
  *E Основного масиву
     
9. Який з методів збору інформації переважніший при вивченні житлових умов студентів медичного ВНЗ за період навчання ?
  Соціологічний
  B Інтерв’ювання
  C Викопіювання матеріалів
  D Спрямованого відбору
  E Статистичний
   
10. Статистичне дослідження проводиться в певній послідовності (поетапно). Що включає II етап статистичного дослідження?
  * A Реєстрація даних, збір статистичного матеріалу
  B Статистичний аналіз
  C Складання плану статистичного дослідження, розробка його програми
  D Розробка даних
  E Втілення результатів дослідження в практику
     
11. Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ведуть постійно реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною ціллю та інших. Який вид статистичного спостереження за часом вони використовують ?
  А Суцільний
  B Гніздовий
  C Вибірковий
  *D Поточний
  E Несуцільний
     
12. Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інших. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення вони використовують ?
  А Індивідуальний
  B Поточний
  C Систематичний
  D Несуцільний
  *E Суцільний
     
13. Для вивчення захворюваності сільського населення області за об’єкт дослідження було взято мешканців сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використати в дослідженні ?
  А Вибірковий
  * B Основного масиву
  C Монографічного опису
  D Комбінований
  E Суцільний
     
14. В Україні кожні 10 років проводиться перепис населення. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення при цьому використовується ?
  * А Суцільний
  B Індивідуальний
  C Когортний
  D Несуцільний
  E Систематичний
     
15. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначте, як називається другий етап статистичного дослідження ?
  А Вибір об`єкту та одиниці спостереження
  B Шифрування матеріалу
  * C Реєстрація та збирання статистичного матеріалу
  D Вибір методу дослідження
  E Розрахунок похідних величин
     
16. В школі №1 було виявлено 200 учнів, які захворіли на кір. Серед них 130 дівчат і 70 хлопців. У віці до 7 років було 30 дітей, 8-10 років-100, 11-14 років-50, більше 14 років-20. Який вид статистичної таблиці треба застосувати для зведення цих даних ?
  А Просту
  B Комбінаційну
  * C Групову
  D Змішану
  E Підсумкову
     
17. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається третій етап статистичного дослідження ?
  А Складання макетів таблиць
  B Статистичний аналіз
  C Розрахунок похідних величин
  D Вибір ознак, що підлягають реєстрації
  *E Розробка та зведення даних
     
18. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається четвертий етап статистичного дослідження ?
  А Складання плану заходів
  * B Статистичний аналіз
  C Розробка та зведення даних
  D Розрахунок похідних величин
  E Вибір методу дослідження
     
19. При вивченні чинників захворюваності шлунка були взяті такі ознаки: стать, вік, відношення до паління, алкоголю, професія, місце роботи та інші. Який вид статистичної таблиці слід використати в цьому випадку для зведення даних ?
  А Підсумкову
  B Просту
  C Змішану
  *D Групову
  E Спеціальну
     
20. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається проста таблиця ?
  * А Одній
  B Двох
  C Трьох
  D Чотирьох
  E П`яти та більше
     
21. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається групова таблиця ?
  А Однієї ознаки
  * B Двох і більше ознак, не зв'язаних між собою
  C Двох і більше ознак зв`язаних між собою
  D Комбіновані ознаки
  E Згруповані ознаки
     
22. При складанні плану статистичного дослідження необхідно визначити об’єкт дослідження, тобто те середовище, в якому воно буде проводитись. Що може бути об’єктом дослідження при вивченні загальної захворюваності в м. N ?
  * A Кількість осіб, що захворіли
  B Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці
  C Кількість дітей, що захворіли у віці 0 – 18 років
  D Кількість осіб із захворюваннями органів дихання
  E Кількість осіб із захворюваннями органів травлення
     
23. Смертність – один із демографічних показників, який показує, яка кількість померлих приходиться на 1000 населення. Що можна взяти за об’єкт спостереження при вивченні загальної смертності в районі N ?
  A Кількість померлих у віці до 18 років
  B Кількість померлих серед працездатного населення
  C Кількість померлих у віці 18 років і старші
  *D Кількість осіб, що померли
  E Всі відповіді вірні
     
24. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить проста таблиця ?
  * A Одну ознаку
  B Дві ознаки
  C Три ознаки
  D Чотири ознаки
  E П’ять ознак і більше
     
25. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить групова таблиця ?
  * A Дві і більше ознак, які не пов’язані між собою
  B Дві і більше ознак, пов’язаних між собою
  C Комбіновані ознаки
  D Одну ознаку
  E Згруповані ознаки

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги