рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ   1. Медико-Гігієнічне Н...

 

1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення цієї роботи. Що з наведеного є принципом медико-гігієнічного виховання населення ?
  А Територіальний характер
  В Директивність
  Державний характер
  D Оптимізація управління охороною здоров’я
  Е Спадковість
     
2. З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення медико-гігієнічного навчання та виховання населення. Що з наведеного є одним з принципів проведення цієї роботи ?
  А Оптимізація управління охороною здоров’я
  В Директивність
  С Територіальний характер
  *D Високий науковий рівень
  Е Спадковість
     
3. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення цієї роботи. Що з наведеного є одним з принципів медико-гігієнічного виховання ?
  * А Диференційований підхід з огляду на цільові групи
  В Директивність
  С Територіальний характер
  D Оптимізація управління охороною здоров’я
  Е Спадковість
     
4. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених понять є одним із принципів медико-гігієнічного виховання ?
  А Спадковість
  В Директивність
  С Територіальний характер
  D Оптимізація управління охороною здоров’я
  Обов’язковість участі всієї медичної організації в цих заходах
     
5. Система медико-гігієнічного навчання виконує певні функції, які спрямовані на:
  * А Формування здорового способу життя
  В Оптимізацію системи управління охороною здоров’я
  С Надання первинної медико-санітарної допомоги
  D Поліпшення якості надання медичної допомоги
  Е Поліпшення фінансування охороною здоров’я
     
6. У медико-гігієнічному навчанні та вихованні населення беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?
  А Бюро судово-медичної експертизи
  В Центри медичної статистики
  С Організаційно методичні центри обласних лікарень
  *D Лікувально-профілактичні заклади
  Е Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень
     
7. Реалізацію програм формування здорового способу життя виконують різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів беруть участь у реалізації цих програм ?
  * А Санітарно-профілактичні заклади
  В Центри медичної статистики
  С Організаційно - методичні центри обласних лікарень
  D Бюро судово-медичної експертизи
  Е Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень
     
8. У реалізації програм формування здорового способу життя беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?
  * А Спортивно – оздоровчі комплекси
  В Центри медичної статистики
  С Організаційно - методичні центри обласних лікарень
  D Бюро судово-медичної експертизи
  Е Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень
     
9. У медико-гігієнічному навчанні та вихованні населення беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?
  А Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень
  В Центри медичної статистики
  С Організаційно - методичні центри обласних лікарень
  D Бюро судово-медичної експертизи
  Центри здоров’я різних рівнів
     
10. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення не тільки задача закладів охорони здоров’я. Які з наведених закладів беруть участь у проведенні цієї роботи ?
  А Центри медичної статистики
  Навчально-освітні заклади
  С Організаційно - методичні центри обласних лікарень
  D Бюро судово-медичної експертизи
  Е Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень
     
11. Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним з методів гігієнічного виховання населення ?
  * А Метод індивідуальної санітарної пропаганди
  В Експертний метод
  С Статистичний
  D Комбінований
  Е Образотворчий
     
12. Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним із методів гігієнічного виховання населення ?
  А Комбінований метод
  В Експертний метод
  С Статистичний метод
  *D Метод групової санітарної пропаганди
  Е Образотворчий метод
     
13. Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним з методів гігієнічного виховання населення ?
  * А Метод масової санітарної пропаганди
  В Експертний метод
  С Статистичний метод
  D Комбінований метод
  Е Образотворчий метод
     
14. Вирішення задач пропаганди здорового способу життя можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?
  А Навчальні засоби
  В Образотворчі засоби
  С Комбіновані засоби
  D Масові засоби
  Наочні засоби
     
15. Вирішення задач гігієнічного виховання населення можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?
  * А Технічні засоби
  В Образотворчі засоби
  С Комбіновані засоби
  D Масові засоби
  Е Навчальні засоби
     
16. Вирішення задач гігієнічного виховання населення можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?
  А Масові засоби
  В Образотворчі засоби
  С Комбіновані засоби
  *D Друковані засоби
  Е Навчальні засоби
     
17. Медико-гігієнічне навчання населення ґрунтується на ряді основних принципів. Назвіть, що з наведеного є одним із принципів цього навчання ?
  А Проведення профілактичних оглядів
  В Територіальний характер медико-гігієнічного навчання
  С Директивність у проведенні медико-гігієнічного навчання
  D Безкоштовність його проведення
  Загальнодоступність медико-гігієнічного навчання
     
18. Серед основних принципів медико-гігієнічного навчання населення – виховний його характер, масовість, науковість. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до принципів медико-гігієнічного навчання:
  * А Оптимістичний характер медико-гігієнічного навчання
  В Територіальний характер медико-гігієнічного навчання
  С Директивність у проведенні медико-гігієнічного навчання
  D Безкоштовність його проведення
  Е Проведення профілактичних оглядів
     
19. Медико-гігієнічне навчання населення проводиться з метою покращання санітарно-епідеміологічного стану регіону, збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення його працездатності. Що також є метою медико-гігієнічного навчання населення ?
  А Територіальний характер медико-гігієнічного навчання
  В Оптимізація управління охороною здоров’я
  С Планування охорони здоров’я
  D Пропаганда спеціалізованої медичної допомоги
  Досягнення населенням активного довголіття
     
20. Медико-гігієнічне навчання населення передбачає ряд завдань. Що з наведеного нижче відноситься до найважливіших завдань цього навчання ?
  * А Пропаганда здорового способу життя
  В Територіальний характер медико-гігієнічного навчання
  С Оптимізація управління охороною здоров’я
  D Планування охорони здоров’я
  Е Пропаганда спеціалізованої медичної допомоги

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги