рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. У Населеному Пункті З Чисельністю Н...

 

 

1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?
  * А Загальну інвалідність
  B Показник інвалідизації
  C Структуру інвалідності
  D Рух інвалідів
  E Показник наочності інвалідності
     
2. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. МСЕК протягом звітного року вперше встановила інвалідність 75 непрацездатним. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?
  А Загальну інвалідність
  * B Показник інвалідизації
  C Структуру інвалідності
  D Рух інвалідів
  E Показник наочності інвалідності
     
3. У населеному пункті на початок року було на обліку 150 інвалідів, протягом року вперше установили інвалідність ще 20 особам, за цей час вибуло 25 (померли, виїхали, визнані працездатними при повторному огляді). Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?
  А Загальну інвалідність
  B Показник інвалідизації
  C Структуру інвалідності
  * D Рух інвалідів
  E Показник наочності інвалідності
     
4. Медико-соціальна експертиза непрацездатності проводиться закладами охорони здоров’я. Який із закладів має право установити стійку втрату працездатності людини?
  А Лікувально-профілактичні заклади
  B Лікувально-профілактичні комісії
  * C Медико-соціальні експертні комісії
  D Органи соціального страхування
  E Реабілітаційні відділення або центри
     
5. Медико-соціальні експертні комісії проводять експертизу непрацездатність населення. Який вид непрацездатності встановлюють ці комісії?
  А Тимчасову
  B Професійну
  * C Стійку
  D Змішану
  E Побутову
     
6. Експертизу стійкої втрати непрацездатності або інвалідності проводять медико-соціальні експертні комісії. На який мінімальний термін ними встановлюється інвалідність людини?
  А Не менше 4-5 місяців
  B Не менше 6 місяців
  C Не менше 10 місяців
  * D Не менше 1 року
  E Не менше 2 років
     
7. При вивченні захворюваності з тимчасовою та стійкою непрацездатністю використовуються різні облікові документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації й вивчення інвалідності?
  А Медична карта амбулаторного хворого
 
* B Статистичний талон до акту обстеження в МСЕК
  C Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару
  D Талон амбулаторного пацієнта
  E Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
     
8. При стійкій непрацездатності в залежності від тяжкості захворювання, ступеню порушення функцій, клінічного й трудового прогнозу встановлюється одна з 3-х груп інвалідності. Інваліди якої групи займають перше місце у структурі первинної інвалідності?
  А Першої групи
  * B Другої групи
  C Третьої групи
  D Усі групи зустрічаються з однаковою частотою
  E Відзначаються незначні відмінності в структурі:
     
9. У залежності від тяжкості захворювання, ступеню порушення функцій, клінічного й трудового прогнозу, МСЕК встановлюється одна з 3-х груп інвалідності. Інваліди якої групи займають друге місце у структурі первинної інвалідності?
  А Першої групи
  B Другої групи
  * C Третьої групи
  D Талон амбулаторного пацієнта
  E Відзначаються незначні відмінності в структурі
     
10. Первинна інвалідність серед населення України має тенденцію до росту. В яких межах знаходиться рівень первинної інвалідності серед всіх категорій населення України за останні роки (на 10 тис.)?
  А 35,0 – 39,0
  B 41,0 – 45,0
  * C 46,0 – 50,0
  D 51,0 – 55,0
  E 55,0 – 60,0
     
11. При проведенні стійкої експертизи непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. Яка основна причина первинної інвалідності серед населення України?
  А Новоутворення
  * B Хвороби системи кровообігу
  C Хвороби нервової системи та органів чуття
  D Травми, нещасні випадки та отруєння
  E Хвороби органів дихання
     
12. Серед причин інвалідності населення України хвороби системи кровообігу, нервової системи та органів чуття, новоутворення. Які захворювання в структурі причин первинної інвалідності населення України займають друге місці?
  А Хвороби органів дихання
  B Хвороби системи кровообігу
 
C Хвороби нервової системи і органів почуття
  D Травми, нещасні випадки й отруєння
  *E Новоутворення
     
13. При визначенні стійкої непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. На якому місці в структурі первинної дитячої інвалідності знаходяться психічні захворювання?
  А На 1-ому місці
  * B На 2-ому місці
  C На 3-ому місці
  D На 4-ому місці
  E На 5-ому місці
     
14. При проведенні стійкої експертизи непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. На якому місці в структурі загальної дитячої інвалідності знаходяться психічні захворювання?
  А На 1-ому місці
  B На 2-ому місці
  * C На 3-ому місці
  D На 4-ому місці
  E На 5-ому місці
     
15. До стійкої непрацездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає перше місце в інвалідності населення України?
  А Хвороби сечостатевої системи
  B Хвороби нервової системи
  C Хвороби органів дихання
  *D Хвороби системи кровообігу
  E Психічні розлади
     
16. При обстеженні хворого у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК ) його визнано інвалідом. Якою датою йому буде встановлена інвалідність?
  А Днем направлення документів хворого до МСЕК
  * B Днем надходження документів хворого до МСЕК
  C Днем огляду хворого у МСЕК
  D Не пізніше 7 днів з дня надходження документів хворого до МСЕК
  E Не пізніше 7 днів з дня направлення документів хворого до МСЕК
     
17. До стійкої непрацездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає друге місце в інвалідності населення України?
  А Хвороби сечостатевої системи
  B Хвороби нервової системи
  * C Новоутворення
  D Хвороби органів дихання
  E Психічні розлади
     
18. До стійкої втрати працездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає третє місце в інвалідності населення України?
  А Хвороби сечостатевої системи
  B Хвороби нервової системи
  * C Травми
  D Хвороби органів дихання
  E Психічні розлади
     
19. До стійкої втрати працездатності приводять різні причини. Яка з наведених причин є найчастішою?
  А Трудове каліцтво
  B Професійне захворювання
  * C Загальне захворювання
  D Каліцтво з дитинства
  E Каліцтво у військовослужбовців
     
20. Освідчення хворого МСЕК проводять за направленням лікувально-профілактичних закладів. Який документ, крім ,,Направлення на МСЕК”, повинен мати при собі хворий?
  А Довідку з місця роботи
  * B Листок непрацездатності
  C Медичну амбулаторну карту хворого
  D Заяву хворого
  E Виписку з медичної карти стаціонарного хворого
     
21. Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?
  * А Санкціонування продовження листка непрацездатності при відсутності ознак інвалідності
  B Продовження листка непрацездатності
  C Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  D Встановлення права на отримання соціальної допомоги
  E Працевлаштування інвалідів
     
22. Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?
  А Продовження листка непрацездатності
  * B Виявлення причин інвалідності
  C Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  D Встановлення права на отримання соціальної допомоги
  E Працевлаштування інвалідів
     
23. При проведенні експертизи стійкої непрацездатності МСЕК вирішує ряд завдань. Що з наведеного є одним із її завдань?
  А Продовження листка непрацездатності.
  B Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  * C Встановлення груп інвалідності
  D Встановлення права на отримання соціальної допомоги
  E Працевлаштування інвалідів
     
24. Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?
  А Продовження листка непрацездатності.
  B Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  C Встановлення права отримання соціальної допомоги
  * D Розробка трудових рекомендацій інвалідам
  E Працевлаштування інвалідів
     
25. Одним із завдань МСЕК є переосвідчення інвалідів працездатного віку. Через який термін переосвідчуються інваліди третьої групи?
  * А Через 1 рік
  B Через 2 роки
  C Через 3 роки
  D Через 4 роки
  E Через 5 років
     
26. У своїй діяльності МСЕК використовує різні статистичні документи. Який з наведених документів вона використовує?
  А Виписка із протоколу освідчення хворого
  * B Акт освідчення МСЕК
  C Книга реєстрації листків непрацездатності
  D Направлення на МСЕК
  E Книга реєстрації випадків санкціонованого продовження листка непрацездатності
     
27. При наявності у пацієнта показань, МСЕК установлює групу інвалідності. Скільки існує груп інвалідності?
  А Одна
  B Дві
  * C Три
  D Чотири
  E П'ять
     
28. При проведенні стійкої непрацездатності у хворого нема показань для встановлення групи інвалідності, але він продовжує залишатися непрацездатним. Укажіть, яка основна функція МСЕК в цьому випадку?
  А Трудові рекомендації
  B Виявлення та встановлення групи інвалідності
  * C Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування
  D Встановлення права на отримання соціальної допомоги
  E Продовження листка непрацездатності
     
29. На медико-соціальній експертній комісії проводиться огляд хворого, у якого ампутовано обидві ноги. Хворий не може себе обслуговувати, потребує постійної допомоги і догляду. Критеріям якої групи інвалідності відповідають показники здоров’я даного хворого?
  А ІІ А група
  B ІІ група
  C ІІІ група
  *D І група
  E ІІ Б група

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги